Nickerie.Net, donderdag 20 maart 2014


Vijfde generatie Jagernath Lachmon doet intrede in de politiek

Sushma Priya Lachmon, 5e afstammeling van wijlen oud VHP voorzitter Jagernath Lachmon, heeft op vrijdag 14 maart haar intrede gedaan in de politiek en wel bij de Vooruitstrevende Hervormings- Partij(VHP). Ze behoort tot de 5e generatie van de legendarische politicus wijlen mr. Jagertnath Lachmon, voorzitter van de VHP. Tijdens de ‘meet the People campagne’ van de VHP onder leiding van voorzitter Chan Santokhi te Corantijnpolder in het distrikt Nickerie werd het geboorte adres van wijlen mr.Jagernath Lachmon aangedaan te Rambaran Mishreweg no. 13 oftewel Corantijnpolder Serie B No. 13.                                                  

Priya Lachmon hield op dit adres haar eerste toespraak, waarbij ze de VHP voorzitter en zijn gevolg welkom heette. In haar toespraak bracht zij de idealen van wijlen voorzitter mr. Jagernath Lachmon naar voren. Ze deed een beroep op VHP voorzitter Santokhi, om de idealen van wijlen voorzitter mr. J. Lachmon samen met de innovatieve idealen van het huidige bestuur voort te zetten.

In haar toespraak haalde zij de een citaat aan van wijlen mr. Jagernath Lachmon: "Zonder de verbroederingspolitiek is democratie in onze rechtstaat Suriname onmogelijk". Zij bedankte voorzitter Santokhi voor het wederom actief betrekken van de familie Lachmon in de VHP en in de  structuren van de partij.  

Priya Lachmon is de dochter van Lekram Lachmon en Mala Lachmon-Laighsingh. Lekram is zoon van wijlen Arjun Lachmon en Jaimatie Lachmon - Rigpal. Arjun was de zoon van Narpath Lachmon, de oudste broer van wijlen voorzitter Jagernath Lachmon.

Priya heeft op 11 jarige leeftijd het GLO diploma behaald op de OS Dr. S. Rambaran Mishre school waarna zij de Sitalsing Mulo III school heeft bezocht aan de AK Durga Sawh straat. Daarna heeft ze op 15 jarige leeftijd het VWO aangevangen en op haar 18e jaar het VWO diploma behaald. Hierna heeft zij de ‘Via Vincy University’ gevolgd en is thans bij het International Business & Managementschool  (IBMS) de bachelor opleiding in bedrijfskunde af te ronden.

Ze heeft belangstelling voor de politiek, voelt zich aangetrokken door de VHP en is thans bezig zich in te werken en daadwerkelijk in te zetten voor de VHP in het district Nickerie. Ze wenst  een bijzondere bijdrage te leveren aan de kennis, scholing, vorming en ontwikkeling van de jongeren in het distrikt Nickerie.

Voorts is ze bereid te helpen bij de aanpak van andere sociaal maatschappelijke problemen van het rijstdistrict. VHP voorzitter Santokhi is zeer verheugd met haar intrede in de politiek en dat zij een bijdrage wil leveren aan land en volk. De voorzitter wenste haar heel veel succes in haar politieke carrière en ook buiten de politiek.  

VHP mediacomissie.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

20-03-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics