Nickerie.Net, zaterdag 22 maart 2014


President Bouterse: Trammetje komt zo!

Als we president Desiré Delano Bouterse mogen geloven komt de tramverbinding tussen Poelepantje- Onverwacht nog voor de verkiezingen van 25 mei 2015. In een interview met Cliff Limburg zei de president dat de voorbereiding van de tramverbinding Paramaribo- Zanderij vordert. Met deze mededeling speelt de president in op de populistische tendensen bij het kiezersvolk. Het is evident dat dit project in een waas van geheimzinnigheid is gehuld.

President Bouterse vindt het jammer dat de gemeenschap niet is geïnformeerd over de stand van zaken van dit project toen vertegenwoordigers van Strukton Group in Suriname vertoefden. Wie moest het volk informeren over dit project? De president is zelf debet aan dat het volk geen informatie krijgt. Zoals altijd, schuift hij de schuld in andermans schoenen.

Bij deze geprojecteerde tramverbinding komt een heleboel zaken bij kijken, zoals particuliere terreinen, financiën, experts, het verwijderen van kabels en buizen van nutsbedrijven etc. Ook het opleiden van technisch personeel. Hoe ga je de terreinen van particulieren onteigenen?  Hoe staat het met het aanleggen van afvoer- en aanvoerwegen, veiligheid etc. President Bouterse moet een tramverbinding niet vergelijken met “Busje komt zo”.

Hoe president Desiré Delano Bouterse dit project voor 25 mei 2015 wil realiseren gaat mijn verstand te boven. Ik wil graag weten hoe de president de vele eigendomspercelen wil onteigenen. De nieuwe brug over de Saramaccadoorsteek kan nog steeds niet worden opgeleverd, omdat twee personen hun eigendomsterreinen niet willen verkopen.

 “Trammetje komt zo” is gewoon een briljante verkiezingsstunt van de NDP leider, het is een populistische uitspraak. Het is evenwel een loze belofte, een ijdele politieke geste die uiteindelijk alleen maar teleurstelling en frustratie veroorzaakt bij de bevolking. 

Het is oneerlijk en onfatsoenlijk een tramverbinding te beloven, terwijl je precies weet dat je het niet kan realiseren. Wij moeten er goed van doordrongen zijn dat de kwestie van de tramverbinding Paramaribo- Zanderij erg populistisch van aard is om het maar eens zacht uit te drukken.

In de regeringsverklaring 2010- 2015 heeft president Bouterse tal van projecten beloofd die tot nu toe niet zijn gerealiseerd. Ik wil u enkele van de vele beloftes van president Desi Bouterse in herinnering brengen: 18.000 woningen; 8 flats met 250 eenheden; Algemeen Medisch Centrum Wanica; hoog specialistische Nationale Raad voor Wetenschap en Technologie; Open Universiteit in Wanica; internationale Zeehaven; internationale luchthaven; Highway tussen Paramaribo en luchthaven  Zanderij; Highway naar Brazilië; Fly overs, 5000 banen per jaar; voedselschuur en de kruistocht tegen de corruptie.

Draait het “Wanica  Ziekenhuis” al op volle toeren? Hoeveel Euro is aan de trekker van het “Wanica ziekenhuis” mevrouw Elisa Carter, betaald? De uitvoeringscapaciteit van de huidige regering is bedroevend. Ze verdrijft haar tijd met toekomstige populistische plannen. Het mooiste tijdverdrijf: dansen op toekomstmuziek. Dit is buiten gewoon triest.

Op alle tv stations werd een animatiefilm vertoond van de aan te leggen snelweg tussen Paramaribo en luchthaven Zanderij. In de film kon je zien hoe de viaducten, tunnels en fly overs gebouwd zou worden. Jammer dat dit project alleen op de animatiefilm te zien zal zijn, het blijft een mooie droom. Als president Bouterse al deze beloftes in zijn regeringstermijn kan uitvoeren, wordt dit zeker het 8ste wereldwonder.

Als volk moeten we serieus zijn en niet bezwijken voor populistische verleidingen, wij willen geen kortzichtig populistisch beleid, wat we willen is een grotere verantwoordelijkheid ten opzichte van de toekomst. Het is absoluut onaanvaardbaar dat president Bouterse alleen maar populistische doelen nastreeft. Het algemeen belang dient te prevaleren boven specifieke, dikwijls egoïstische overwegingen.

Als regering dien je meer te investeren in het competentiegericht onderwijs en de agrarische sector en niet in populistische doelen. Competentiegericht onderwijs is gericht in het bijbrengen van competenties die aansluiten bij de beroepspraktijk. VHP voorzitter Santokhi heeft diverse keren aangegeven voorstander te zijn van competentiegericht onderwijs. Als voorbeeld haalde hij aan, om een landbouw hogeschool te bouwen in Nickerie.

Ik ben niet voor president Desi Delano Bouterse, die zich niet houdt aan gemaakte afspraken, en niet in staat is om naar lange termijn te kijken, maar streeft alleen naar foefjes en populisme. Het huidige populistische beleid brengt de burger geen welvaart. Door de beloftes niet na te komen geeft de president een verkeerd signaal af aan de samenleving.

Wie zichzelf niet serieus neemt, wordt ook door anderen niet serieus genomen. We zien dat de president zijn verantwoordelijkheden niet serieus neemt. Iemand die wil scoren met populistische uitspraken en de verkiezingen wil winnen is volslagen incompetent.

En iemand die niet beschikt over de juiste competenties, kan geen leider of manager zijn.  Zo iemand kan een land niet besturen. Derhalve moeten wij ons niet laten wijsmaken door de mooie woorden van de NDP voorman c.q. president Bouterse. Trammetje van president Bouterse komt NIET.

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

22-03-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics