Nickerie.Net, zaterdag 22 maart 2014


USD 40.000 voor bescherming kustfauna

PARAMARIBO - Het Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) en de Suriname Conservation Foundation (SCF) hebben de handen ineen geslagen om de vogels die langs de kust van Suriname wonen, te beschermen. SCF heeft USD 40.000 beschikbaar gesteld voor dit programma. De ondertekening van de financieringsovereenkomst heeft woensdag plaatsgevonden op het kantoor van RGB-minister Steven Relyveld. De bewindsman legt vooral de nadruk op de rode ibissen die tot de meest bedreigde diersoorten in de wereld behoren.

Het programma dat met het geld gefinancierd zal worden, heeft volgens Relyveld betrekking op de gehele kuststrook. Speciale aandacht zal volgens de minster gaan naar het behoud van de mangrove-bossen, die als kraamafdeling fungeren voor verschillende vissoorten.

Tegelijkertijd zorgen deze waterbossen voor voedsel voor andere vissoorten en is er sprake van een geheel ecosysteem. "Het is een kraamafdeling voor de vissen, maar tegelijkertijd ook een voedingsbodem voor andere dieren", zegt de minister.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / No Spang

22-03-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics