Nickerie.Net, zaterdag 29 maart 2014


Professor Mans: ‘Surinaamse planten vertegenwoordigen geweldig economisch reservoir’

Professor Dennis Mans zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat Surinaamse planten een geweldig economisch reservoir vertegenwoordigen. Hij heeft onlangs een lezing gegeven over productieve kennisontwikkeling op biomedisch gebied. Middels deze lezing wil Mans niet alleen aangeven welke mogelijkheden Suriname heeft om niet alleen de zogenaamde reproductieve kennis te produceren, kennis dat waardevol is en kan worden opgeschreven, maar ook de productieve kennis, kennis waarmee geld kan worden gemaakt. In dit geval kan gedacht worden aan het produceren van innovatieve kennis, nieuwe dingen bedenken, dingen die zodanig interessant en kostbaar zijn voor het buitenland. Hierdoor kan er geld gemaakt worden niet alleen, maar de Surinaamse economie kan ook vooruitgeholpen worden.

http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/wp-content/uploads/2014/03/Surinaamse-planten-vertegenwoordigen-geweldig-economisch-reservoir.2.jpgSurinaamse planten vertegenwoordigen geweldig economisch reservoir.

Als voorbeeld haalt professor Mans aan het produceren van nieuwe geneesmiddelen uit de medicinale planten die voorkomen in Suriname. In Suriname komen er waarschijnlijk minimaal 6000 unieke hogere planten voor, die nergens anders in de wereld voorkomen. Deze planten komen alleen op de zogeheten ‘Guyana schild’ voor. ‘Die rijkdom kun je combineren met het feit dat Suriname het enige land is in de wereld, waarin alle mensen van alle werelddelen wonen en die mensen van alle werelddelen hebben allemaal hun eigen oso dresi met zich meegebracht en ook hun eigen oso dresi kennis. Die combinatie met die 6000 unieke hogere planten staat garant om tenminste enkele medicinale planten te vinden, waarin stoffen zouden kunnen worden aangetroffen, aangetoond en geïsoleerd’, benadrukt Mans. Deze verborgen stoffen in de planten kunnen revoluties in de geneeskunde teweegbrengen, geeft Mans verder aan. De planten vertegenwoordigen tientallen miljoenen dollars en of miljarden dollars. Ten eerste moet er bescherming komen middels adequate wetgeving en vervolgens kunnen de planten duurzaam geëxploiteerd worden.

Professor Dennis Mans is in het dagelijks leven hoogleraar aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Er wordt een serie van lezingen gegeven over productieve kennisontwikkeling, die vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. De materie wordt benaderd vanuit historisch, maatschappelijk, technologisch, biomedisch, internationaal en regionaal perspectief. De eerstvolgende lezing wordt gehouden op donderdag 27 maart 2014 in het IGSR/ Staatsolie-gebouw op het universiteitscomplex. Professor Marten Schalkwijk zal het dan hebben over ‘productieve kennisontwikkeling en samenleving’.

Genaro Alpin

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / DBS

29-03-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics