Nickerie.Net, dinsdag 01 april 2014


Heeft de Gewestelijk Politie Commandant van Nickerie gefaald in de zedenzaak?

Wij leven in een kleine gemeenschap. Alles wat in een district of in een dorp plaatsvindt, wordt snel via de ‘mofokoranti’ verspreid. Ruim drie weken terug werd er in alle vijf ressorten van Nickerie over een seksschandaal gesproken. De naam van een journalist (Glenn O. van SBS TV Nickerie) die tevens persman van de districtscommissaris en van de “President van Nickerie” is, werd ook genoemd in deze zaak. De politiebaas van Nickerie (Gewestelijk Politie Commandant Benschop) heeft in het ochtendblad De Ware Tijd van 31 maart bevestigd dat de ouders van het minderjarige meisje aangifte heeft gedaan. Waarom de politiebaas getalmd heeft (na overleg met de officier) om de dader niet onmiddellijk in verzekering te stellen, roept bij de gemeenschap allerlei vraagtekens op. De rest van het verhaal van de politiebaas van Nickerie zal ik niet verder in de diepte bespreken.

Ex-Dc Nickerie, Hardeo Ramadhin

De politiebaas van Nickerie moet een ding goed onthouden, dat hij geen aanslag moet plegen op de intelligentie van de Surinamers in het algemeen, maar in het bijzonder van de Nickeriaanse gemeenschap. Na 20 dagen is deze “seksmaniak” van Nickerie door de politie van Paramaribo in verzekering gesteld. Welke afdeling dat gedaan heeft, is op dit ogenblik niet interessant.

Complimenten aan Marsidhi en Jogie

Ruim een week terug hebben de volksvertegenwoordigers Marsidih van Nickerie en Mahinder Jogie van Saramacca een brief gericht naar de president (en waarschijnlijk ook naar andere instanties) met het verzoek om deze onsmakelijke, verwerpelijke seksschandaal, welke in de doofpot dreigde te geraken, tot de bodem te laten onderzoeken. De autoriteiten hebben onmiddellijk ingegrepen.

De heren Marsidih en Jogie hebben naar mijn gevoel een heel goede job gedaan. Elke burger van dit land is verplicht om van alle strafbare feiten, waarvan hij op de hoogte is, aan de justitiële autoriteiten te rapporteren. Het gaat niet alleen over dit specifieke geval, dat toch grote aandacht heeft getrokken van de Nickeriaanse gemeenschap.

Een man die een schaap, een doks, een koe of een gasbom gestolen heeft, wordt onmiddellijk in verzekering gesteld. De politiebaas van Nickerie komt elke week uitgebreid op de televisie om de samenleving te waarschuwen geen handelingen te plegen welke in strijd zijn met de wet. Een heel goede zaak van deze politiebaas. In een geciviliseerde samenleving moeten wij de waarden, normen, geschreven en ongeschreven regels, die mede helpen om de samenleving te ordenen, in acht nemen.

Ongeschreven regels

De Marrons in het binnenland hebben ruim 300 jaren in hun dorpen een beschaafde gemeenschap in tact gehouden door zich overwegend te bedienen van ongeschreven regels. Het gezag van de granmans en de kapiteins moet men niet onderschatten. Iemand die in een dorp een afwijkend gedrag vertoonde (stelen, vechten, mishandelen, onethische handelingen plegen) werd uit het dorp verbannen na een grondig onderzoek. De Indiërs hadden en hebben nog steeds het pancáyatsysteem in de dorpen. Elk dorp heeft een dorpsraad van wijzen, welke uit vijf gezaghebbende mensen bestond. Wanneer een dorpeling buiten zijn boekje gaat (verkrachten, stelen) wordt hij uit het dorpen verbannen. In het Hindostaans zegt men: “hij moet het dorp verlaten; hij wordt tot kuját veroordeeld”.

De korpschef moet optreden

Zodra een hoge ambtenaar te lang in zijn district zit, raakt hij verstrengeld in een netwerk van vrienden die meestal in het machtscentrum zitten. Zodra een hoge ambtenaar ook actief in de politiek wil bemoeien, wordt het nog moeilijker voor hem of haar om hard, zakelijk en correct op te treden tegen burgers die aan zijn of haar politieke partij gelieerd zijn.

Ik haal deze zaken naar voren aan om anderen niet onaangenaam te zijn. De realiteit mag niet uit het oog verloren gaan. Een man die meer dan 20 jaren in Nickerie gewerkt heeft en in 2006 gemuteerd werd, was naar mijn bescheiden mening een terechte mutatie. Deze meneer heeft waarschijnlijk hemel en aarde bewogen om na 25 mei 2010 wederom naar Nickerie terug te keren, maar nu als de hoogste politiebaas van Nickerie. Het is niet goed voor die politiebaas die in Nickerie zit en ook nog verlenging gehad heeft; het is niet goed voor de Nickeriaanse gemeenschap; het is niet goed voor de korpsleiding dat zo’n politiebaas te lang in slechts één district blijft arbeiden.

Het wordt nog lastiger wanneer deze politiebaas ook “actief” (op een zeer gedekte en subtiele manier) de wijkvergaderingen bijwoont van slechts een politieke partij met een paarse kleur (NDP) en op de koop toe noch heel beschaafd en netjes applaudisseert. De gemeenschap mag nooit het gevoel hebben dat de hoogste politiebaas affiniteit heeft met slechts een politieke partij. De korpsleiding moet het mutatiebeleid goed in de gaten houden.

De korpsleiding moet om de drie á vier jaren hoge politieofficieren uit de districten ‘reshuffelen’. Een man die meer dan 20 jaren in een district gediend heeft en nu de politiebaas is en nog langer in het district wil blijven, roept onbewust vraagtekens op. Het wordt nog lastiger voor hem als hij op wijkvergadering van de paarse partij op de eerste rij plaats neemt. Zijn latente politieke affiniteit drijft nu naar boven. In het recente seksschandaal in Nickerie heb ik de chronologische volgorde niet kunnen volgen, maar laat de justitie verder deze zaak in Paramaribo tot de bodem onderzoeken.

Ik heb nog volle vertrouwen in de politie; ik heb ook vertrouwen in de korpschef. We roepen de psycholoog Mw.Lilian Ferrier, die heel goed werk verzet voor het Surinaamse kind, hierbij op om via haar netwerken de nodige invloed uit te oefenen om pedofielen zoveel mogelijk uit onze beschaafde samenleving weg te halen.

Hardeo Ramadhin

Note FOS Network:

In de Nickeriaanse samenleving is er een gevoel van verontwaardiging ontstaan dat de bevoegde autoriteiten deze zedenzaak bewust hebben geprobeerd in de doofpot te stoppen. Zowel de verdachte als de gewestelijke politiecommandant zijn beiden fanatieke sympathisanten van de NDP. Hierbij wordt ook de NDP parlementariër Rashied Doekhie aangehaald, die alles zou hebben gedaan om deze zaak buiten de justitie te houden, omdat de verdachte vaak fungeert als zijn woordvoerder en ook als journalist en nieuwslezer werkt voor de SBS TV Nickerie, die nu wordt geleid door enkele NDP-toppers in Nickerie. Nadat de familie van het slachtoffer merkte dat er geen schot zat in deze zaak nadat er aangifte was gedaan, is men gaan wenden tot de autoriteiten in Paramaribo. Hierna is de verdachte onmiddellijk aangehouden in afwachting van verder onderzoek.

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden / FOS Network

31-03-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics