Nickerie.Net, dinsdag 01 april 2014


Monorath voorspelt mogelijke anarchie bij aanname wet Constitutioneel Hof

door Seshma Bissesar

De deken van de Orde van Advocaten en Nieuw Suriname parlementariër Harish Monorath voorspelt een mogelijke anarchie bij de aanname van de ontwerpwet over het Constitutioneel Hof die is ingediend in het parlement. Het Constitutioneel Hof is een orgaan dat conform artikel 144 van de Grondwet bindend advies moet geven wanneer een discutabele situatie ontstaat tussen bijvoorbeeld een hogere en een lagere wet, tussen twee hoge wetten of wanneer een interpretatieprobleem ontstaat. Monorath vindt dat er breedvoerig moet worden gediscussieerd over dit wetsontwerp, omdat de kans groot is dat de rechterlijke macht omzeild kan worden door de aanname van deze wet.

‘’De eerste uitdaging is de criteria. Wat zijn de criteria van het Constitutioneel Hof? In andere landen van de wereld zoals in Engeland heb je The House of Lords en in Duitsland heb je het Bund vaststellingsgesticht. Dat zijn belangrijke organen, waarin oudere gepensioneerde rechters zitten die een grote juridische achtergrond hebben met theoretische en praktische ervaring en die vraagstukken zoals het toetsen van de Amnestiewet 2012 versus de Krijgsraad bindend kan vaststellen. Als  één der criteria bijvoorbeeld is dat iemand met een hogere opleiding, die niet specifiek een juridische opleiding heeft te hebben, dit doet, dan kan er een andere situatie gaan ontstaan, wat niet normaal is voor Suriname. Een ander zorgpunt is dat de rechterlijke macht kan worden gebypassed’’, aldus Monorath.

Hij zegt dat zijn grootste bezorgdheid is dat een ieder bij elk geschil dat voor diverse interpretaties vatbaar is, naar het Constitutioneel Hof kan gaan, waardoor de rechterlijke macht totaal wordt omzeild. De deken van de Orde van Advocaten betoogt verder dat deze negatieve mogelijkheid die kan ontstaan, zoveel mogelijk beperkt moet worden. ‘’Daarom kijk ik uit naar de discussies in het parlement’’.

Monorath vindt dat het belangrijk is te waken voor de mogelijkheid dat de rechterlijke macht kan worden omzeild en dus het proces, vanaf de behandeling tot de aanname en het functioneren van het Constitutioneel Hof, goed in de gaten moet worden gehouden. ‘’Ook de samenstelling van het team is belangrijk. Het team dat zitting zal nemen in dit hof, moet bestaan uit deskundigen die kennis van zaken hebben, anders ontstaat er een complete anarchie’’, aldus de waarschuwing van Monorath.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / De West

29-03-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics