Nickerie.Net, dinsdag 01 april 2014


Rashied Doekhie laat DC Joeloemsingh bestuurlijke blunder begaan door hem mee te sleuren in NDP campagne

Een districtscommissaris dient tijdens zijn ambtsperiode als burgervader van alle districsbewoners op te stellen ongeacht hun politieke achtergrond. Het is in Nickerie steeds vaker gebleken, met de verkiezingen in aantocht, dat de huidige DC bij sommige gelegenheden waar hij zich neutraal dient op te stellen, steeds meer als een NDP opstelt en zo meer oog en oor heeft voor NDP aanhangers. Na een frisse start lijkt de huidige DC van Nickerie nu toch te gaan bezwijken onder de druk van de schofterige NDP parlementariër Rashied Doekhie, die zich opstelt als een autoriteit die staat boven de DC met rugdekking van de president.

Hieronder een ingezonden stuk van ex-DC Hardeo Ramadhin naar aanleiding hiervan:

Over een jaar en 55 dagen gaan de Surinaamse kiezers weer naar de stembus. De verkiezingskoorts is al begonnen. In dit artikel zal ik mij vooral richten op mijn geboortedistrict Nickerie. Berichten uit Nickerie hebben mij bereikt dat de districtscommissaris van Nickerie samen met andere NDP’ers politieke kernen opricht. In eerste instantie wilde ik dit verhaal niet geloven, maar de districtscommissaris heeft in de nationale pers zelfs uitgelegd heeft dat hij bij het oprichten van de kernen een andere pet op heeft. Langs allerlei wegen probeert deze districtscommissaris het recht aan zijn zijde te krijgen. Uw incorrecte handeling moet U niet proberen goed te praten. De kiezers van 2014 leven niet in de Middeleeuwen (periode 500-1500 n Chr.) Met deze daad heeft de districtscommissaris van Nickerie het brevet van ongeschiktheid aan zich zelf gegeven. Voor alle duidelijkheid wil ik nogmaals benadrukken dat de districtcommissaris de vertegenwoordiger van de regering in zijn district is (instructie districtscommissaris, artikel 1). Als de president, de vice president of een minister in het district is, dan moet de commissaris daar aanwezig zijn. Als de RR-leden of de DR-leden de districtscommissaris op hun reguliere bijeenkomsten aanwezig achten, moet hij daar aanwezig zijn om tekst en uitleg te geven over de verrichtingen van zijn district.

Mijn eigen ervaring als districtscommissaris

De ex-districtscommissaris Hardeo Ramadhin werd in 2002 door de ministers S. Somohardjo en W. Sandriman uitgenodigd om in de Parochiezaal (aan de G.G.Maynardstraat) aanwezig te zijn en hij (districtscommissaris) moest de aanwezigen( overwegend PL-aanhangers) uitleggen wat op het gebied van onderwijs, infrastructuur, volksgezondheid, veiligheid en de rijstbouw gebeurt in Nickerie. De districtscommissaris is op het podium uitgebreid ingegaan over bovengenoemde onderwerpen. De beelden moeten nog bij RASONIC nog liggen. De volgende dag werd ik door de pers (SRS) opgebeld en mij is toen gevraagds in welke hoedanigheid ik op het podium van de Pertjajah Luhur gesproken heb. Nadat ik mijn verhaal verteld had, dat ik de vertegenwoordiger van de regering ben, en ik overal aanwezig moet zijn om het beleid van de regering uit te dragen, heeft de pers goed begrepen hoe de vork in de steel zit.

In die drie jaren (2001-2004) heb ik vaker spreekbeurten gehad in de polders waar een minister of de vice-president mijn hulp nodig achtte. In de meeste gevallen waren de aanwezigen ook de politieke aanhangers van de minister of van de vice-president. Men heeft de toenmalige districtscommissaris vaker gevraagd (vanwege zijn historische en geografische kennis) om gedocumenteerd uit te leggen wat er in Nickerie plaatsvindt. Ik ben waarschijnlijk ook de enige districtscommissaris van Nickerie geweest (zover ik weet) om een boek over Nickerie te schrijven met als titel: “Het district Nickerie in ontwikkelingsperspectief, 249 pagina in A4 formaat). Mijn commissaris van Nickerie, ik heb medelijden met U. U wordt door de “President van Nickerie” meegesleept en U brengt uw positie, uw waardigheid, uw integriteit, uw geloofwaardigheid in een moeilijk parket.

Districtscommissaris voor alle burgers

De districtscommissarissen worden al jaren door de politiek benoemd. Ook de toenmalige districtscommissarissen R.Doekhie, S.Doelahasori, A. Gitoroemasko, H. Ramadhin, H.Ramnewash, B.Shankar en L.Doebe zijn door de politiek benoemd, maar op het moment dat je benoemd bent, ben je districtscommissaris voor alle burgers van Nickerie (ongeacht de politieke kleur). De huidige districtscommissaris mag zijn politieke kleur hebben, maar dat is op dit ogenblik niet de discussie die in Nickerie gevoerd wordt. De discussie op dit ogenblik is of de districtscommissaris van Nickerie op een wijkvergadering van de NDP kernen mag installeren. Dat is het hele eieren eten.

Men praat niet over de prominente NDP’ers als meneer Sibilo, Dalloesingh, Perk, Elias en Donk. Deze NDP’ers mogen hun politieke partij volledig ondersteunen. Ook baas Benschop mag op de eerste rij van de NDP op Sidoredjo zitten. Zij zijn verplicht de paarse partij te ondersteunen, omdat zij via de paarse partij in deze bevoorrechte posities geplaatst zijn. Ik moet ook heel eerlijk zijn dat deze heren hun werk in Nickerie redelijk goed doen. Deze heren gaan op 25 mei 2015 de verkiezingen in Nickerie niet leiden. De districtscommissaris die op 25 mei 2015 de verkiezingen in zijn district gaat leiden, moet nu geen argwaan opwekken bij de ruim 18.000 kiezers die op 25 mei 2015 hun stem gaan uitbrengen in Nickerie.

Advies aan de districtscommissaris

Advies inwinnen is geen schande meneer de districtscommissaris van Nickerie. In mijn loopbaan als onderwijzer, als leraar, als districtscommissaris en nu als schrijver, heb ik vaker advies ingewonnen bij mijn superieuren en ook bij mensen die meer ervaring en kennis hadden (en nog steeds hebben) over bepaalde onderwerpen. Ik wil de districtscommissaris van Nickerie adviseren om niet roomser te zijn dan de paus. U bent NDP’er; U bent door de NDP op deze hoge functie geplaatst. U moet ook rekening mee houden dat politieke macht erg vergankelijk is; U moet ook begrijpen dat wat vandaag oppositie is, morgen coalitie kan worden. U moet U niet laten beïnvloeden door de “President van Nickerie” (lees Rashied Doekhie, red.).

Uw collega’s Ramdhani van Saramacca, Jiawan van Wanica, Nerkust en Kasto van Paramaribo gedragen zich als districtscommissarissen van Suriname en niet als propagandisten van de NDP. Ik wil U tenslotte vragen om het ingezette pad van “kernen oprichten in Nickerie voor de NDP” vaarwel te zeggen en zich volledig in te zetten voor de welvaart en het welzijn van het district Nickerie. Trekt U samen met de boerenorganisatie, de SPBA, op om de rijstbouw tot grotere hoogte te brengen. Zet U zich volledig in om de government- take op diesel te laten verschaffen, waardoor de rijstboeren ook veel goedkoper kunnen produceren. De toenmalige oppositieleider, nu de president van Suriname, had de rijstboeren plechtig beloofd dat de government-take afgeschaft zou worden.

Districtscommissarissen gaan de verkiezingen leiden

Meneer de commissaris van Nickerie, U moet alle voorbereidingen treffen om de verkiezingen in goede banen te leiden op 25 mei 2015. U moet als districtscommissaris uw paars hemd en uw paarse pet voorlopig in de kluis bewaren. De kiezers van Nickerie mogen geen seconde in uw kleur en objectiviteit twijfelen. U moet uw gezag als commissaris (burgervader, burgemeester) niet te grabbel gooien. Ik wil niet verder op deze materie ingaan. Tenslotte wil ik U het volgende meegeven met een Romeins spreekwoord: “Impossibilium obligatio est”. De vertaling is: “Niemand kan verplicht worden het onmogelijke te doen”.

Hardeo Ramadhin

Note FOS Network:

Inmiddels heeft de minister van Regionale Ontwikkeling via de lokale media gereageerd op deze kwestie. Hij is van mening dat de DC als burgervader de 'ethics' in acht moet nemen en zich op een zo groot mogelijke afstand moet houden van active politieke participatie op podia van de partij (in dit geval NDP) waarvan hij een aanhanger is.

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / No Spang / VOS Network

31-03-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics