Nickerie.Net, dinsdag 01 april 2014


Persbericht Stichting WiN

Uitreiking certificaten aan job-coachers voor Nickerianen met een beperking

Op maandag 31 maart zijn aan 12 mensen het certificaat “jobcoach” gegeven worden. Jobcoaching staat voor het zoeken, aanleren en behouden van werk voor mensen met een beperking. De afgelopen weken heeft de groep van 12 onderwijzers van het speciaal onderwijs, zorgbegeleiders van het Zuster Dankerscentrum en sociaal ondernemers van de WINgroep een intensieve training ontvangen, die zij met goed gevolg hebben afgesloten middels presentaties. De training werd verzorgd door Jaap Munsterman van het Grietjebiefonds.

De deelnemers zijn nu in staat om mensen met een beperking aan passend (betaald) werk te helpen of te zorgen dat zij een goede dagbesteding hebben. Ook voor mensen met een beperking is het ontzettend belangrijk dat zij in contact komen met andere mensen en niet de hele dag thuis blijven zitten.

De certificaten zijn uitgereikt onder het genot van een hapje en een drankje in het Sport- en eetcafe Onderweg naar W!N.st op het terrein van de WINgroep . Met het afleveren van deze jobcoachers heeft de WINgroep i.s.m het Grietjebiefonds wederom haar steentje bijgedragen aan de uitvoering van een artikel uit het VN verdrag inzake de rechten van de mens met een handicap.

Aan alle werkgevers in het district Nickerie wordt een oproep gedaan om zich ook open te stellen voor diensten van mensen met een beperking.

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / WiN

31-03-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics