Nickerie.Net, dinsdag 01 april 2014


Vier jaar NDP regering, vooral geschitterd met loze beloften en zelfverrijking    

Een ieder weet zo langzamerhand dat de Surinaamse regering zeer ernstige financiële problemen heeft en als ze zo doorgaat met haar verspilzucht, ze het land regelrecht naar een bankroet zal leiden. Ook weet een ieder dat we volgend jaar algemene, vrije en geheime verkiezingen in dit land krijgen, waarbij er wederom volksvertegenwoordigende lichamen zullen worden gekozen. Dat de financiële positie van de overheid zeer ernstig is wordt steeds duidelijker. De overheid heeft grote liquiditeitsproblemen en dat valt te zien aan haar heel slechte betalingsgedrag. Ze betaalt vrijwel niemand voor geleverde goederen en bewezen diensten. Wie wel betaald wordt heeft zeer vermoedelijk een ‘’kruiwagen’’ binnen de regering. En toch zijn er lieden die deel uitmaken van dit coalitiegroepje die voortdurend met allerlei beloften komen richting het Surinaamse volk, waarvan verondersteld wordt dat men nog steeds even goedgelovig is als vóór de verkiezingen van 2010. In het coalitieclubje zijn er mensen die  flyovers , vele duizenden volkswoningen, bruggen over grote rivieren, zesbaanssnelwegen en tramverbindingen van Para naar Paramaribo beloven. Niemand weet waar het geld vandaan zal komen om al deze megaprojecten te realiseren. Wij houden het dan maar op een ernstige vorm van belazeritis waar deze lieden/belovers aan lijden.

In verband met de komende verkiezingen is men dus weer behoorlijk aan het beloven geslagen. Wat de zaak zo lachwekkend maakt en tegelijk triest is, is dat men in de afgelopen bijna vier jaar maar bitter weinig voor dit volk heeft gedaan. Men heeft wel heel goed voor zichzelf gezorgd en à la dol buitenlandse reisjes gemaakt. Ook is een aantal coalitiegenoten een groot aantal concessies in het achterland rijker geworden. Jammer dat die hokkige man op NH niet bereid is te vertellen wie er allemaal van het regeerclubje in aanmerking zijn gekomen voor concessies na de verkiezingen van 2010. Maar men wil terugkomen om nog verder van dit land en volk te kunnen profiteren en daarom is men weer aan het beloven geslagen. En dat doet men dan op een zeer populistische wijze.

De huidige regeerders denken nog steeds dat een heel groot deel van het volk dom en bekrompen is. Men gaat ervan uit dat men alles als zoete koek zal blijven slikken. Men praat dan nog steeds over die duizenden woningen die de regering wil bouwen. En daarvoor is nog een regeertermijn nodig. Dan zal Suriname volgens deze regeerploeg een paradijs worden en komen de fly-overs , bruggen, zesbaanswegen en het trammetje ook nog.Wie dat allemaal nu nog gelooft heeft het verstand niet op de juiste plek.

Deze regering bestaat uit volksverlakkers van het puurste soort en dat heeft ze de afgelopen vier jaar ruimschoots beloofd. Dat ze uit de staatskas hebben gestolen is ook voor velen duidelijk. Waar is die 300 miljoen van OW gebleven? Zeker voor een deel naar Matapi aan de Corantijn en ter hoogte van de oude plantage Peperpot in Commewijne. Deze afgelopen week hebben we kunnen merken dat niet alleen de paarse club allerlei beloften doet aan het electoraat. Beloften die zoveel geld zullen kosten dat ze in de komende 20 jaar niet gerealiseerd zullen kunnen worden. Deze week was het dan die meneer uit Marowijne van de partij van Lonnie. Die hield zijn gehoor voor dat zijn partij zich ervoor zal beijveren om de kinderbijslag te verruimen, inhoudende dat er geen limiet op het aantal kinderen per gezin meer zal zijn.

Die meneer B. van de partij van Lonnie die ook in DNA zijn achterban vertegenwoordigt is van mening dat de Staat geen beperkingen meer zou mogen hebben op het aantal kinderen bij het uitkeren van de kinderbijslag.Dit betekent dat als men 15 kinderen op de wereld ‘’schopt’’ voor al deze Surinamertjes er kinderbijslag van staatswege aan de ouders of verzorgers zal moeten worden uitgekeerd. Die meneer B. ziet ze echt heel hoog vliegen. Dit is populisme ten top en het is er alleen maar op gericht veel stemmen te behalen van mensen die op hem `lijken’. Want van die groep Surinamers is bekend dat die veel kinderen hebben en in zeer veel gezinnen of partnercombinaties het aantal de vier kinderen vaak genoeg overstijgt.

Die meneer B. vertelt er helemaal niet bij wie de rekening voor een gewijzigde kinderbijslagregeling gaat financieren. Zeker weer de belastingbetalers uit de kuststreek die nu reeds als een sinaasappel door de fiscus worden uitgeknepen. B. richt met een gewijzigde regeling voor de kinderbijslag zijn blik op een groep Surinamers die niet tot de fors belasting betalende landgenoten behoren. Dus het zou in dit geval op een verzwaring van de staatskas en de belasting betalende Surinamers moeten neerkomen? En dat is nou precies wat niet gaat gebeuren. De belasting betalende mensen uit de kuststreek hun penningen worden al voldoende misbruikt om tal van zaken uit het achterland mee te financieren. We denken daarbij aan gratis nutsvoorzieningen.

Die meneer B. uit de club van Lonnie weet precies waar wij het over hebben. Hij zou moeten weten dat een verdere verzwaring voor de staatskas niet mogelijk is. De overheid heeft overigens veel te veel schulden om dit soort verwennerijen er ook nog bij te krijgen. B. moet de mensen er veel eerder op wijzen dat het niet verantwoord is onder deze omstandigheden te grote gezinnen te vormen. Elk mondje moet namelijk gevoed worden en dat valt voor velen steeds zwaarder. Op nog zwaarder op Lanti te willen rekenen is bijna misdadig te noemen. De man verkijkt zich, naar onze mening, op de sociale regels die gelden op de rechteroever van de Marowijnerivier waar hij maar al te graag overnacht. Hij gaat er, naar onze mening, gevoeglijk van uit dat dit allemaal ook in Suriname mogelijk zou moeten zijn en werpt dan een balletje op in de hoop dat die ingang zal vinden bij de overige coalitiepartners. Hij kan het gerust vergeten, men heeft thans niet eens geld voor een verantwoorde continuïteit van de gezondheidszorg in het achterland, betaalt geen naschoolse nazorg, de mensen die hard hebben gewerkt voor het Carifestafeest hebben hun geld nog steeds niet ontvangen, aannemers moeten nog ruim 30 miljoen SRD van de overheid ontvangen voor geleverde diensten, en zo kunnen we het lijstje nog ellenlang blijven aanvullen.

En waar blijft het onderzoek dat ingesteld zou worden naar de overbesteding van het Carifestafeest? De president had toch een onderzoek beloofd? Zal wel weer bij een loze belofte blijven en uiteindelijk zegt men er zeker niets meer over? En de mensen die oneerlijk bezig zijn geweest en  nyan hebben gemaakt ten nadele van anderen, gaan die zeker weer vrijuit? En we blijven maar beloven met een lege portemonnee. Soms krijg je als weldenkend en verstandig redenerend mens het gevoel dat velen in dit land niet meer logisch kunnen denken, hun analytisch vermogen helemaal kwijt zijn en niet meer kunnen rekenen, als je ziet hoeveel landgenoten die stemgerechtigd zijn nog blindelings achter deze volksverlakkers aan blijven lopen. Laten we hopen dat deze groep aanmerkelijk slinkt in aanloop naar de verkiezingen. Alleen dan zullen we in staat zijn de heilloze weg van bedriegerij en leugens te verlaten.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / De West, Keerpunt

29-03-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics