Nickerie.Net, maandag 07 april 2014


De meest corrupte parlementariër van Nickerie?

INGEZONDEN

Op Wikipedia staat onder ander het volgende over corruptie geschreven: “Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst”. Corruptie is het symptoom van een slechte economische situatie, een slechte regering of een slecht ondernemingsbeleid. Corruptie is in strijd met de integriteit van de corrupte persoon. In veel landen leggen ambtenaren, volksvertegenwoordigers, rechters en ministers een ambtseed af. Ook in Suriname gebeurt dat. Op donderdag 3 april 2014 sprak ik telefonisch met een heel goede ondernemer uit Nickerie die ik al jaren ken. Deze ondernemer zei letterlijk het volgende tegen mij. “De president van Nickerie” (lees Rashied Doekhie, red.) is de meest corrupte parlementariër die Nickerie ooit gekend heeft. Ik was geïnteresseerd in zijn verhaal. Hij noemde in een adem een aantal recente zaken op, welke mij tot nadenken heeft gezet. Ik belde enkele vrienden van Nickerie op om te verifiëren wat waar kan zijn. Het corrupte verhaal van deze parlementariër is bij vrijwel iedere Nickeriaan bekend.

Wat zegt artikel 65 van de Grondwet? Voordat ik enkele concrete zaken aan de orde ga stellen van deze corrupte parlementariër, wil ik de lezers artikel 65 van de Grondwet niet onthouden. Bij het aanvaarden van hun ambt leggen de leden van De Nationale Assemblee de volgende eed of belofte af:

”Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, in verband met mijn verkiezing tot lid van De Nationale Assemblee aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven. Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoegenaamd in dit ambt te doen of te laten, van iemand hoegenaamd enige belofte of geschenken zal aannemen, middellijk of onmiddellijk. Ik zweer (beloof ) dat ik het ambt van Assembleelid nauwgezet zal vervullen. Ik zweer (beloof) dat ik het welzijn van Suriname naar mijn beste vermogen zal bevorderen. Ik zweer (beloof) gehoorzaamheid aan de Grondwet en aan alle andere wettelijke regelingen. Ik zweer( beloof) trouw aan de Republiek Suriname. Zo waarlijk helpe mij God Almachtige (Dat verklaar en beloof ik).

Terwijl men in bijzijn van de totale Surinaamse natie, een maulvi, een pandit, een pater of een dominee plechtig een eed of belofte heeft afgelegd, is men bezig gronden af te jatten en zichzelf te verrijken. De ondernemer uit Nickerie zei nog het volgende: “Ik geef jou voorlopig een klein voorschot van corrupte handelingen van deze parlementariër, die trouwens een ieder in Nickerie uitscheldt en zich als “President van Nickerie” waant.

1. Het terrein naast de Waterleiding van ongeveer 1 ha ( 10.000 m2 ) is door deze parlementariër gejat via één of andere Stichting. De waarde van dit terrein ligt tussen de US$ 750.000 tot US$ 1.000.000,00. Dit terrein was gereserveerd voor het algemeen belang, voor de waterleiding, voor de Nickeriaanse gemeenschap. Deze jatter heeft alles afgepakt.

2. Het emplacement van Baitalie naast de Hazardsluis (Longmay). Dit terrein was aan de aannemer Baitalie gegeven waar hij tientallen jaren zand, grind en schelpen had opgeslagen om wegen te asfalteren. Op een zeer dubieuze manier is dit terrein in de boezem van OW& V beland en de corrupte parlementariër heeft kans gezien dit terrein aan de oliesjeik J.M. voor een groot bedrag te verkopen.

3. Palen heien achter een Moskee op Paradise. De ondernemer Sh. van de Theodorusweg (een familielid van de “President van Nickerie”) heeft 18 palen geheid en wat werk verzet en heeft een bedrag van SRD 800.000,00. ontvangen. Wat een rijk land is Suriname.

4. Het terrein naast het rijstbedrijf “De Rijsthal” aan de CR.Biswamitrewg. Dit terrein was afgegeven aan een districtsecretaris S. (meer bekend als Ali), nu wijlen. Na zijn dood is dit terrein op een zeer dubieuze manier beland in de boezem van de heer Sh. van de Theodoruswg (een familielid van de “President van Nickerie”).Dit terrein heeft nu een waarde van meer dan US$ 100.000,00.

5. Uit het concessiegebied van de ondernemer Baitalie is door de 'president van Nickerie' 50.000 m3 klinkzand gegraven en meegenomen. Dit zand is op drie locaties (Henar, Waterleidingterrein ) opgeslagen en wordt doorverkocht aan de overheid voor SRD 60,00 per m3. De waarde van dit zand is gelijk aan 50.000x SRD 60.00= SRD 3000.000,00 (3 miljoen SRD)

De ondernemer van Nickerie heeft een lange lijst verzameld van de corrupte handelingen van deze parlementariër. Met de tijd zal ik wat meer informaties uit Nickerie krijgen en dit zal ik ook publiceren. Over de terreinen van South Drain, Zeedijk, hoek Soekhramsingh- en C.R.Biswamitrestraat en de tientallen bouwkavels heb ik het voorlopig niet gehad. Ik moet erbij vermelden dat er nog heel veel eerlijke mensen binnen de Paarse Partij zijn, maar die eerlijke mensen durven niet om de “President van Nickerie” op het matje te roepen. Zij durven nog minder om deze meneer te corrigeren die met zijn verzonnen en banale praatjes eerbare burgers van het district beledigt. Foei toch, meneer “ de President van Nickerie”. De leiding in Paramaribo treedt ook niet op tegen deze parlementariër.

Deze “President van Nickerie” gaat naar het televisiestation Ishara (de directeur/eigenaar is de heer Sadiek Ishaak) en zegt doodleuk het volgende: “De ex-districtscommissaris Hardeo Ramadhin gooide condooms van boven en deze condooms vielen op de hoofden van de wachters van het commissariaat”. Meneer S.Ishaak corrigeert die “President van Nickerie” niet en de achterban van die paarse partij vindt die parlementariër een held. Meneer de “president van Nickerie”, U moet zich diep schamen om op een dergelijk niveau mensen te bespreken, U vergeet waarschijnlijk wat de consequenties zijn van de Karma-leer en dit zal U blijven achtervolgen. Ook geef ik U het dringend advies om spoedig hulp te zoeken voor uw antisociale en narcistische persoonlijkheid.

Tenslotte wil ik de secretaris Geetha N. (meer bekend als Mata Hari van Nickerie) vragen om in haar politiek enthousiasme eerbare burgers op wijkvergadering ( onlangs aan de Hiraweg bij familie Badri) met rust te laten en geen verzonnen verhalen te vertellen. Uw geestelijke bagage is te gering om anderen te schaden. Dankzij de Oranjepartij draagt zij nu een uniform. In de Bijbel staat geschreven: “Werp geen steen in een put waaruit gij water gedronken heeft”. Mevrouw Geetha .N. (Mata Hari van Nickerie), onthoudt U een ding heel goed. Politici houden van het verraad, maar niet van de verraders.

Hardeo Ramadhin

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden / FOS Network

07-04-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics