Nickerie.Net, donderdag 10 april 2014


In memoriam: Elfried Metroos

 

Op dinsdag 1 april 2014 kreeg ik het droevige bericht uit Nickerie dat de gepensioneerde hoofdinspecteur van politie de heer Elfried Metroos ons voor goed verlaten heeft. Voor enkele seconden was ik sprakeloos. Je staat stil en dan pas begint het tot je door te dringen hoe betrekkelijk het menselijke leven is. Over 100 jaren zal niemand die nu op deze aardbol leeft, nog in leven zijn. De 7 miljard zielen zullen niet meer zijn, maar de mens zal op deze aardbol nog blijven. Terwijl er bij de familie gerouwd wordt, worden er op andere plaatsen feest gevierd. Ruim 300.000 gezinnen vieren dagelijks feest, omdat er gemiddeld 300.000 kinderen per dag op de aardbol geboren worden. Wij zeggen vaak dat elke dood een oorzaak heeft. Wij moeten ons hoofd buigen, omdat dat ons ook te wachten staat. Alleen de dag, de datum, het tijdstip is ons niet bekend, gelukkig. Als ik zou weten dat ik over 5 jaren niet meer leef, zou het leven voor mij een hel worden.

In maart 2001 heb ik voor het eerst kennis gemaakt met de hoofdinspecteur van politie, de heer Elfried Metroos. Hij was toen de GPK van Nickerie. Eerder kende ik hem niet, maar wel hier en daar wat gehoord van de inspecteur via de pers. Ruim drie jaren heb ik bijna dagelijks contact met hem gehad. Hij heeft mij altijd bijgestaan en ik kon ook volledig op hem rekenen. In augustus 2004 heb ik Nickerie verlaten, maar ik hield nog telefonisch contact met hem. Ik heb vaker lezingen gehouden na 2004 in Nickerie en ik nodigde hem altijd uit en hij was altijd aanwezig om naar mij te luisteren.

Hij was een karaktervol mens. In de Bhagavad Gita lezen wij o.a. het volgende: “De invloed van Karma op het karakter is de geweldigste macht, waarmee een mens te maken heeft. De mens is als het ware een centrum, dat alle krachten van het heelal tot zich trekt, ze doet samensmelten en ze in een machtige stroom weer uitzendt. Zulk een centrum is de ware mens, de almachtige, de alwetende en hij trekt het hele universum tot zich; goed en kwaad, leed en geluk trekken op hem af en klemmen zich aan hem vast en daaruit formuleert hij de machtige stroom, die men karakter noemt. Zoals hij de macht heeft alles tot zich te trekken, zo heeft hij ook de macht alles weer uit zich te doen stromen”.

Niemand krijgt iets zonder dat hij het verdient; dit is de eeuwige wet volgens de Bhagavad Gita. We denken misschien wel eens dat het niet zo is, maar op de lange duur worden we er toch van overtuigd. Iemand kan levenslang naar rijkdom streven, hij kan duizenden mensen oplichten, maar tenslotte ziet hij toch, dat hij niet verdiende rijk te worden en het leven wordt hem tot een last. Ons Karma bepaalt, wat we verdienen en wat we tot ons kunnen nemen. Inspecteur Metroos was een zeer tevreden mens.

Hij heeft ruim 40 jaren zijn land op een waardige manier gediend naar tevredenheid van zijn superieuren. Na zijn pensionering is hij in Nickerie blijven wonen. Zijn eenvoud en de rust die hij uitstraalde maakte dat hij bij de Nickeriaanse gemeenschap zeer bemind was. Wij beslissen niet over ons leven; de Almachtige heeft anders beslist en wij hebben ons hoofd moeten buigen. De premier van India, Pandit (geleerde) Jawaharlal Nehru heeft in 1954 het volgende gezegd over de dood: “De dood is het geboorterecht van alle geborenen.

Het is een geboorterecht, dat niemand ooit heeft geloochend of kan loochenen en dat wij allen zolang wij kunnen trachten te vergeten en te ontvluchten, maar het komt wel”. Op dinsdag 8 april 2014 is het stoffelijk overschot van Elfried aan de schoot der aarde toevertrouwd. Wij bidden tot de Almachtige dat de ‘atma’ van onze vriend de eeuwige rust mag hebben. Ik wens de echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familieleden en allen die op hem bevriend waren veel sterkte toe.

Hardeo Ramadhin

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Hardeo Ramadhin

10-04-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics