Nickerie.Net, woensdag 16 april 2014


BEP weerspreekt aantijgingen Brunswijk

De BEP ontkent in een vandaag uitgegeven verklaring de aantijgingen van ABOP -voorzitter Ronny Brunswijk. Brunswijk heeft recentelijk onder meer gezegd dat de BEP zijn partij, de ABOP, in een wurggreep heeft gehouden. Onderstaand een verklaring van de BEP die ondertekend is door voorzitter Celcius Waterberg. De politieke partij Broederschap en Eenheid in politiek,de BEP, wenst als volg te reageren op de uitlatingen van de voorzitter van ABOP,als zou de BEP de ABOP in een wurggreep hebben gehouden, waardoor AC niet kon deelnemen aan de verkiezingen in Paramaribo, Wanica en Para.

Voorzitter Waterberg

Hij zegt in dat zelfde interview dat ABOP de fout gemaakt heeft om niet eerst te evalueren aleer een samenwerking te zijn aangegaan met de BEP in 2010. Deze uitlatingen van de voorzitter van de ABOP doet allereerst denken aan het gezegde ‘houdt de dief’ terwijl de dief zelf aan het roepen is om de dief vast te houden.

Hierbij wil de BEP benadrukken en wel ten overvloede, dat het duidelijk is dat de ABOP hoog verraad heeft gepleegd naar de BEP toe. Dit hoog verraad is onder meer gelegen in het feit dat het Vice -Presidentschap uit handen gegeven is. Niemand is zo naïef om te geloven dat de toenmalige voorzitter van de BEP, de heer Caprino Alendy die de lijsttrekker in Paramaribo zou zijn zich zelf uit de verkiezingsstrijd zou hebben weggewerkt door AC niet te laten meedoen aan de verkiezingen in Paramaribo.

Dit verhaal kan slechts door mensen die niet logisch kunnen of willen denken, geloofd worden. Het gedrag dat ABOP tijdens en na de verkiezingsstrijd geëtaleerd heeft naar de BEP toe, heeft bewezen dat ABOP slechts op macht en geldingsdrang uit is.

Terwijl de voorzitter Brunswijk op zondag de gemeenschap wil doen geloven hoe slecht de BEP zou zijn, ligt er een brief van dezelfde meneer Brunswijk handelende over een samenwerking van de BEP en ABOP bij het bestuur van de partij. Dit wordt de zoveelste keer dat de heer Brunswijk zijn dubbele moraal laat blijken.

Terwijl hij zogenaamd oproept voor samenwerking laat hij steeds met zijn handeling en uitspraak blijken dat hij onoprecht is. Overigens heeft de BEP van nabij kunnen ervaren hoe hij zijn gewezen strijdmakkers met krokodillen tranen verloochend heeft in het parlement door voor de omstreden Amnestiewet te stemmen.

De BEP heeft in alle oprechtheid en correctheid, ook toen de NDP op geen enkele manier iets van doen wilde hebben met de ABOP, zich ingezet om ABOP te betrekken in de samenwerking met de NDP. Dit ondanks de dubbele moraal en onbetrouwbare tendentie die reeds in de regeerperiode 2005-2010 bij deze gewezen partner ontdekt werd door de BEP.

Wat na de vorming van het kabinet Bouterse gebeurde,is dat dezelfde ABOP middels een brief de President gevraagd/verzocht heeft om BEP uit de coalitie te zetten hetgeen ook ingewilligd is door de President. De brief is nog ter beschikking van de partij en kan anytime ter beschikking worden gesteld van het publiek. BEP is dus niet slechts als gevolg van het niet willen stemmen voor de amnestiewet uit de coalitie gezet, maar ook duidelijk op verzoek of instigatie van de ABOP. Dit zijn verifieerbare informaties die thans en in de toekomst geopenbaard zullen worden.

BEP roept haar achterban op om waakzaam te zijn en zich niet te laten verleiden door het strooien met geld. Duurzame ontwikkeling die gebaseerd is op duidelijke visie gericht op het creëren van een sociaal-economisch-educatieve en rechtvaardige samenleving is waarvoor de BEP gaat.

BEP zal haar waardigheid en integriteit als ook haar principe, hoog blijven houden ten faveure van het volk van Suriname over het algemeen en van de sociaal zwakkeren in het bijzonder, aldus voorzitter Celsius Waterberg

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / GFC

16-04-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics