Nickerie.Net, maandag 14 april 2014


Regering Bouterse op 25 mei 2015 wegstemmen

Dat het kabinet van de president in een spoedbericht meldde dat de verhoging van de babymelk, ongedaan wordt gemaakt was te verwachten. Volgens het kabinet van de president moet dat besluit gezien worden in de sfeer van het sociaal contract dat de president heeft gesloten met het volk. Door het terugdraaien van de maatregel presenteert de president zichzelf, als de held van het volk. Echter is het evident, dat de hele babyvoeding kwestie een politieke zet is van president Bouterse.

Vanaf 2010 weet de regering c.q. president Bouterse dat er een sociaal contract is gesloten met het volk. Waarom was de subsidie op babyvoeding plotseling afgeschaft? In de kwestie van babyvoeding speelt president Bouterse het spel heel sluw en drijft het stemvee zoals hij wil. Het is volstrekt onaanvaardbaar dat het leven van baby’s op het spel wordt gezet.

De huidige hypocriete regering Bouterse probeert het volk bij tij en ontij knollen voor citroenen te verkopen. Men moet baby’s niet gebruiken om politiek voordeel uit te halen. Hoewel de hele babyvoeding kwestie een politieke zet is, ben ik zeer blij dat gemeenschap de regering ook onder druk had gezet om de maatregel terug te draaien.

Daarmee heeft het volk getoond dat de macht bij het volk berust. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat de macht niet altijd bij het volk berust, we kennen nog de militaire dictatuur tussen 1980 en 1987, waarbij het volk wreed werd onderdrukt. Het volk was doodsbang voor de militaire machthebbers onder leiding van Desi Delano Bouterse.

Als je de kwestie van babyvoeding goed analyseert dan zie je dat het ook gaat om een stukje hypocrisie en populisme. Aan dit soort politieke hypocrisie gaat de gemeenschap kapot. Deze vorm van hypocrisie zal dus niet op onze instemming kunnen rekenen. Weg met die dubbele agenda's, weg met de hypocrisie, weg met het "ja" zeggen en "nee" hopen.

Bij alle beleidsbeslissingen dient elke regering bewust rekening te houden met mogelijke effecten op armoede van de samenleving. Voedsel is een mensenrecht. Indien de regering de afschaffing van de subsidie op babyvoeding had gehandhaafd zouden vele baby’s geen toegang hebben tot babyvoeding.

Heel subtiel heeft president Bouterse, de afschaffing van de babyvoeding, in de schoenen van de vice president en de minister van Volksgezondheid geschoven. De schuld in andermans schoenen schuiven, moet je van president Bouterse leren.

Dat politiek vies is weten allemaal, maar dat politici, met name die van het paarse kamp, vreselijk veel last hebben van dubbele moraal, selectief zijn, alsmede onethisch en gewetenloos zijn, beseffen velen in onze samenleving nog niet. Een heel goed voorbeeld hiervan is de aanname van de beruchte en omstreden amnestiewet van 5 april 2012.

Wanneer de oppositie of de samenleving kritiek levert op het wanbeleid van de regering wordt ze als staatsvijand aangemerkt. De regering Bouterse is kampioen in het zien van een splinter bij een ander, geheel voorbijgaand aan die balk in eigen oog. Alles wat verkeerd gaat in het land wordt in de schoenen van de oppositie of Nederland geschoven.

President Desi Bouterse zei afgelopen zaterdagavond in Commewijne dat "armoede de grootste vijand is". Hiertegen trekt hij ten strijde. Hij haalde aan dat Surinamers geen vijanden zijn. Hij voerde ook aan dat mensen niet voor de gek gehouden moeten worden. Wat een lachertje!

Vanaf 2010 houdt de president het volk voor de gek. Hij zou de armoede vanaf 2010 bestrijden, niets is van terechtgekomen. Deze uitspraken van president Desi Bouterse zijn absoluut een lachertje en misleidend. Vraagt u maar aan de politieke partijen BEP, NS en de Pertjah Luhur, hoe ze voor de gek zijn gehouden en eruit getrapt.

Leest u hier zelf over de armoede in de regeringsverklaring van 2010-2015: ”Vrijheid is het basale einddoel en tevens het meest effectieve middel om een sustainable economisch leven te bevorderen en om armoede en onzekerheden in onze snel veranderende wereld te bestrijden”. Er rest nog een jaar en een maand voor de verkiezingen van 25 mei 2015, nu pas wil de president de armoede bestrijden. Wie houdt wie voor de gek?

De president zal waarschijnlijk op elke vergadering een belofte doen, die moet u niet voor zoete koek slikken. Hij heeft uw stem nodig om de verkiezingen te winnen. Sedert 2010 heeft de president meer dan 100 beloftes gedaan, echter heeft hij er bitterweinig gerealiseerd. Volk van Suriname, laat president Bouterse u niet meer verleiden met beloftes.

Ik wil het geheugen van president Bouterse even opfrissen over de uitspraken van staatsvijand en vijand, zo te zien is hij die uitspraken vergeten. Tijdens een verjaardagsbijeenkomst van Pertjajah Luhur zei president Desi Bouterse: "Wij hebben in Suriname helaas coalitie en vijanden. Is president Bouterse zijn uitspraak vergeten toen hij op een vergadering te Onverdacht zei, dat de grootste vijand van de NDP, de NDPérs zelf zijn?

Ook bij de eenheidsbijeenkomst op 5 mei 2012, heeft zowel president Bouterse als zijn geestelijk adviseur Steve Meye, de critici van het bewind Bouterse weggezet als staatsvijanden, omdat rechtgeaarde Surinamers een protestdemonstratie hadden gehouden.

De huidige regering brengt ons geliefd Suriname naar de afgrond. Door het wanbeleid van de huidige regering is onze maatschappij verziekt. We moeten onze maatschappij weer gezond maken, en dat kan alleen gebeuren als er een fundamentele verandering komt van ons landsbestuur.

En de fundamentele verandering kunnen we alleen bewerkstelligen door de huidige hypocriete regering op 25 mei 2015 weg te stemmen. President Bouterse mag geen tweede kans krijgen, anders gaat dit land naar de verdoemenis. We hebben nog een jaar en een maand te gaan, maakt u de juiste keuze.

 Naipal.A.I

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

14-04-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics