Nickerie.Net, vrijdag 18 april 2014


Veel onterechte titelvoeringen in Suriname zonder gedegen opleidingen

Niet zonder verbazing las ik de kritiek op de website van Dagblad Suriname, over de Ir-titel van de heer Soeresh Algoe.Een sympathieke, aardig ogende jongeman die persoonlijke populariteit najaagt, maar die de kans kreeg professioneel en inzichtelijk te groeien in de landbouw via het Ministerie van Landbouw in Suriname. De kritiek op de titel van Soersh Algoe in bedoelde ingezonden artikel in voormelde krant, is evenwel terecht. Dat kunnen we staven door even de Cuba- opleidingen naast die van Nederland te zetten. Cuba heeft een lage notering. Brazilie, met een aantal geweldige, zeer bekende universiteiten of HBO-opleidingen, steekt tientallen malen hoger dan Cuba, en mag zeker met het niveau van Nederland worden vergeleken. Zelfs Nederland erkent dat ! Dat heeft gemaakt dat de Braziliaanse landbouw zeer veelzijdig is, en zeer grote exportvolumes van hoge kwaliteit haalt.

Als we in Suriname een paar jaren “Natin” hebben gedaan en dan verder op een Cubaans, Colombiaans, of Mexicaanse Universiteit, dan moeten we echt niet zo hoog van de toren blazen. Feit is dat genoemde meneer Algoe niet in Nederland heeft gestudeerd. Zijn nivo is volgens velen zowel in Nederland als in Suriname op Middelbaar niveau. ( Iemand in DenHaag vergeleek zijn nivo als van ene meneer P. Binda, of Iwan Wijngaarde , tuinbouwdeskundigen in Suriname).

We kunnen meneer Algoe zeker niet zetten naast de landbouwdeskundigheid mevr. Ing. Alice van Sauers. (LVV), of van andere tijdgenoten. Heer Algoe, houdt u het maar op BSc. en beslist niet meer dan dat! Dhr. Soedes Jairam is Master of Science in de rijstbouw, afgestudeerd aan de Universiteit van Suriname.

Ook zijn MSc. is allicht graden minder zijn dan de Nederlandse HBO- Ingenieur of Academische Ingenieurs-Ir. Het is bekend dat afstuderen aan de Universiteit van Suriname echt niet zo moeilijk is. Personen studeren bij bosjes af, wordt vernomen. Heel wat titels voor de titeljagers liggen binnen handbereik.

De mevrouw Ing. A. van Sauers, ( ter illustratie, a.u.b.) heeft de 4-jarige Landbouwopleiding (Deventer) gedaan op managersnivo met specialisatie entomologie (insecten/plagenbestrijding.) Er zijn vele tientallen specialisaties, waaronder bedrijfsmanagement, bodemkunde, cultuurtechniek, gewasproductie, veeteelt, enz/ kon ik bij navraag optekenen.

Feit is dat zij wel degelijk een ingenieur van de vernieuwde en verzwaarde 4-jarige hoger beroepsopleiding /HBO is die in 1974 in Ned. begon met meer nadruk op gewasmanagement en afstudeeronderzoek.Die afgestudeerden zijn hele sterke managers gebleken.Zij die daarvoor (1955-1973) zijn afgestudeerd, hebben een 3- jarige opleiding afgerond en zijn van veel minder gehalte. Zo kennen we ook de oude zgn.

HTS’ers Hogere Technische School die de oude 3 jarige opleiding hebben gedaan ( voorbeeld meneer Ramdihals). Er zijn ook Ing- Landmeters. ( o.a. uit Twente, Amsterdam en Denhaag)

Kijken we naar de academische landbouwIngenieurs, dan hebben die een wetenschappelijk onderzoek gedaan aan het einde van hun studie, en bijvoorbeeld op gezondheidsleer, sociale geografie ( Ir. Harold Sijlbing), Ontwikkelingseconomie Kalloe, Caldeira. Bosbouw- wijlen Dr. Ir. F. Essed, Houtskool- Ir. Krolis ), Hok- op Milieu, Ir. op vis-of veeteelt enz., afgestudeerd. Even kijken wie er wat van bakte. Ook de Ir’s. Want daar gaat het om !

Sommige Ing.’ers blijken veel knapper en bruikbaarder dan de vak-idiote Ir’s., hetgeen is gebleken op vele wetenschappelijke landbouwproefstations voor de akkerbouw in Nederland, o.a. Westmaas, Flevopolder, Boskoop,Almelo, Wageningen enz maar ook in internationale bedrijven.

Er zijn tientallen specialisaties. Maar we schrikken ervan te vernemen dat zelfs architecten, advocaten en economen plagiaat plegen, niet alleen bij afstuderen maar ook in de praktijk, met juridische pleitnota’s en ontwerpen. Ook in Suriname ! Het is bekend dat sommigen niet cum laude afstuderen maar cum fraude. in Suriname kijkt men helaas te vaak hoog op naar personen met titels als Ir. en Mr., of Doctor…( PhD).Of Prof. van Toerisme, of Prof. van Niet duurzame Veranderingen, Prof. van etnische sociologie, enz

Feit blijft dat velen in Suriname opvallend titels najagen maar voor wat betreft mate van kennis en niveau niet veel voorstellen, of het in de landbouwrichting is, of in de civiele techniek of werktuigkundigen.

Ook onder juristen en advocaten, in Suriname als in Nederland zijn er flopfiguren, of sommige die niet meer kunnen dan echtscheidingen, of vorderingen innen en beslagen laten leggen,zich toch zo belangrijk en gewichtig voordoen en steeds de publiciteit opzoeken. Na verzamelde informatie onder advocaten en juristen in Suriname zal ik daarover een nadere beschouwing geven.

Willemien Venemans


‘De genomineerde minister op LVV werd ing. op Cuba en geen ir.’

(DBS, 17-4-2014)

De genomineerde minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, onderdirecteur Soeresh Algoe, heeft zich jaren op het ministerie van LVV uitgegeven als ir. (ingenieur), niet als ing. Soeresh Algoe is afgestudeerd aan de Unversidad Agraria in Cuba-Havana en zoals hij vaker aan een ieder laat weten, met het judicium ‘cum laude’. ‘Nadat hij zijn Natin afmaakte, vertrok hij met een beurs naar Cuba. Na 4 jaar keerde hij terug naar Suriname met een titel, waarvan men in Suriname kennelijk het niveau niet wist en kent. In het land der blinden is eenoog koning. In stad en platteland was hij ingenieur (ir.) geworden. Voorwaar, een hoogst vreemde titel voor iemand die in Cuba heeft gestudeerd.’

De Cubaanse praktijk leert ons dat het schoolbezoek verplicht is in de leeftijd van 6 tot 15 of 16 jaar (einde van de basisvorming). Het primair onderwijs duurt 6 jaar. Het voortgezet onderwijs is verdeeld in de basisvorming en vwo- onderwijs. Het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs is gebaseerd op principes van “hard werken, zelfdiscipline en vaderlandsliefde”. Het basisschoolcurriculum omvat dansen en tuinieren, lessen over gezondheid en hygiëne en de Cubaanse revolutionaire geschiedenis. Aan het einde van de basisvorming kunnen de leerlingen kiezen tussen het vwo en het technisch en beroepsonderwijs. Tevens lezen we op de website ‘Study in Cuba’ dat het Cubaans hoger onderwijs is opgedeeld in drie fasen, ruwweg overeenkomende met het bachelor-, master – en doctoraal systeem. De eerste fase duurt meestal tenminste vier jaar, maar vijf tot zes jaar voor richtingen als geneeskunde.

‘Na 4 jaar terugkeren met als basis het Natin, doet een leek zelf realiseren dat men niet rechtstreeks toegelaten kan worden tot een universiteit, waar je een wetenschappelijke graad kan behalen. In heel veel landen, ook in Cuba, wordt een hogeschool ook een universiteit genoemd, waar men een bachelorgraad kan behalen. Hbo’ers zijn vaker zeer praktisch gericht, dat zou mede kunnen bewijzen dat Soeresh Algoe op de praktische situatie goed gericht is, zoals met zijn kassenprojecten. Kortom, juristen schrikken zich een hoedje. Immers, dat is toch een valse hoedanigheid aannemen en strafbaar gedrag vertonen door je voor een andere uit te geven dan waarvoor je werkelijk gestudeerd hebt? Voor Soeresh Algoe niet en dat je jezelf al zoveel jaren in Suriname publiekelijk kan uitgeven als drager van een wetenschappelijke titel, die je niet hebt. Kennelijk is toch alles mogelijk in Suriname, republiek van leugens en bedrog.’

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / GFC / DBS

18-04-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics