Nickerie.Net, donderdag 17 april 2014


Inleiding en discussie over grensgeschillen Suriname

Het Jagernath Lachmon Wetenschappelijk Bureau en de VHP Mediacommisise organiseren een inleiding met discussie: “Suriname Compleet?” dit boek gaat over de grensgeschillen die Suriname heeft met de buurlanden Guyana en Frans-Guyana. De inleider is Mr. Dr. Lachman Soedamah. De panelleden zijn Mr. Ewald Limon en Lcs. Radjen Kisoensingh. De grensgeschillen tussen Suriname en zijn buurlanden, ongeveer 18000 vierkante kilometer groot – zijn een erfenis uit het koloniale verleden. Mr. Dr. Soedamah heeft vanaf 2009 onderzoek gedaan naar de oorzaken en problemen die ten grondslag liggen aan het nog niet definitief vaststellen van de Surinaamse grenzen.

Om een volledig beeld te krijgen over de grensproblematiek van Suriname, zal naast de bespreking van het grensconflict tussen Suriname en Guyana ook de landen maritieme grensgeschillen en regelingen tussen Suriname, Frans-Guyana en Brazilië worden behandeld. Tijdens de lezing zal worden ingegaan op de beslechting van grensconflicten in het regionaal volkenrecht, meer in het bijzonder in Latijns-Amerika.

Met het behandelen van de verschillende grensgeschillen in Latijns-Amerika wordt nagegaan op welke wijze de landen hun problemen hebben aangepakt om tot een oplossing te komen. Verschillende invalshoeken en perspectieven zullen aan de orde komen die ook bij de mogelijke oplossing van de

Surinaamse grensgeschillen een rol zouden kunnen spelen.

Mr. Dr. Lachman Soedamah is geboren in het district Nickerie is advocaat bij Soedamah Advocaten te Amsterdam.

De inleiding wordt op donderdag 24 april gehouden in de VHP vergaderzaal en start om 20.00 uur. De lezing is voor een ieder toegankelijk.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / GFC

17-04-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics