Nickerie.Net, zaterdag 19 april 2014


Justitieminister Belfort versus Chandrikapersad Santokhi

De Justitieminister Belfort is een klopjacht begonnen naar schuldigen die geknoeid zouden hebben met de constructie en bouw van het hoofdbureau van politie op de hoek van de Gemenelandsweg en de Pengelstraat . Hij wijst de beschuldigende vingers naar de toenmalige ex-ministers Ganeshkoemar Kandhai (Openbare Werken) en Chandrikapersad Santokhi (Justitie en Politie).

Belfort dreigt met een persconferentie en gerechtelijke stappen tegen Kandhai en Santokhi. Het gebouw behoort tot een van de zestig (60) gebouwen die in de regeerperiode van Santokhi zijn opgezet of gerenoveerd voor Justitie en Politie, in samenwerking met Nederland. Alleen dit half afgebouwde hoofdgebouw van politie is voor Belfort een groot probleem. Hij praat helemaal niet over de overige, zeer goed gerealiseerde zaken. Wat heeft Belfort zelf gerealiseerd?

Het hoofdgebouw van Justitie aan de Henck Arronstraat, alwaar de minister gehuisvest, is staat op instorten. Geen enkel gebouw van justitie, gestart met bouw –renovatie in de periode Santokhi is door Belfort afgebouwd en in gebruik genomen: o.a. Hof van Justitie, Bureau Familierechtelijke Zaken, Kantongerechten in Paramaribo en Nickerie, het Openbaar Ministerie aan de Limesgracht etc….

Waarom gaat Belfort zo te keer tegen Santokhi?

De feiten:

1. Het project bouw hoofdbureau politie is gefinancierd uit het Nederlandse Sectorfonds.Verdragsmiddelen waren omgezet in dit fonds. Op 3 december 2009 werd het contract getekend met de aannemer Bouwvast Jankie voor de aanneemsom van 2,5 miljoen Euro en het pand moest binnen een jaar zijn afgebouwd. Alvorens het project uitbesteed werd, moest een projectimplementatie –unit (PIU) in het leven geroepen worden. Hierin hadden zitting DESKUNDIGEN van openbare werken en justitie en politie. De voorzitter was de huidige korpschef Humprey Tjin Liep Shie.

Een architectenbureau heeft toen voor het ontwerp zorg gedragen en de nodige adviezen uitgebracht. De directievoering en bouwtechnische controle was, is in handen van het MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN.

2. De eerste steenlegging was op 14 mei 2010 en de toenmalige regering Venetiaan –Sardjoe zat aan tot 13 augustus 2010. In deze periode was de aannemer nog bezig met terrein werkzaamheden en heeft de aannemer het geldbedrag van 400.000 euro ontvangen. De overige geldbedragen van bijkans 850.000 euro heeft minister Ramon Abrahams uitbetaald. Uiteraard na goedkeuring van deskundigen van zijn ministerie!!

3. Ramon Abrahams geeft in 2012 opdracht om de bouwwerkzaamheden stop te zetten en geeft tegelijk opdracht aan zijn paarse partijgenoot Kenneth Vaseur van Concordia Consultants & Engineers (CCE) om een bouwtechnisch onderzoek in te stellen naar de stand van zaken en over de constructie van het algehele gebouw. Kenneth Vaseur (ex-directeur van de Energie Bedrijf Suriname(EBS) brengt in 2012 positief advies uit en Abrahams geeft opdracht aan de aannemer om de bouwwerkzaamheden te hervatten.

4. In januari 2013 wordt de bouw wederom stopgezet en aan het Architectenbureau Tjon Ayong opdracht gegeven een aantal bouwtechnische zaken te onderzoeken en advies uit te brengen aan de minister van Openbare Werken. Vanaf april 2014 verschijnen regelmatig berichten in de pers dat het Architectenbureau Tjon Ayong geadviseerd heeft om het in aanbouw zijnde pand te doen slopen. De huidige minister van OW ontkent dit en zegt dat zijn deskundigen nog bezig zijn de zaak te onderzoeken. De aannemer ontkent en zegt dat als er constructiefouten gemaakt zijn, deze makkelijk te herstellen zijn en een algehele sloop niet nodig is.

5.Wie heeft fouten gemaakt: de architect, de directievoerder en tevens controleur (het Ministerie van Openbare Werken ), de aannemer ?

Waarom is Belfort een kruistocht begonnen tegen de totaal onschuldige Kandhai en Santokhi? Santokhi heeft, zoals hierboven is bewezen, geen enkele bemoeienis gehad met de goedkeuring, uitvoering en controle van de bouw van het pand. Waarom is Belfort willens en wetens en met voorbedachte rade vanaf april 2014 gestart met een kruistocht tegen Santokhi?

Politiek scenario

Geruchten doen de ronde dat Belfort een politiek scenario aan het uitvoeren is. Belfort kan het Ministerie van Justitie niet adequaat runnen en hij is niet in staat de als maar groter wordende problemen op justitie-politie op te lossen: o.a.bestrijding en onder controle brengen van de buitensporige criminaliteit, perikelen bij de Rechterlijke Macht (Hof van Justitie), het Constitutioneel Hof, onderhoud en afbouw van Justitie -Politiegebouwen etc…

Terwijl Santokhi alom wordt geprezen om zijn deskundige aanpak en realisatie van heel veel projecten voor Justitie en Politie. Nooit eerder heeft een minister van Justitie en Politie zoveel gepresteerd en zoveel uitstekend werk uitgevoerd, gerealiseerd.

Belfort is een offensief gestart tegen het duo Kandhai en Santokhi om de opmars en zichtbare sterke groei van de VHP en Santokhi te stuiten. Ook de reshuffeling in het kabinet Bouterse –Ameerali en het plaatsen van Hindoestaanse ministers ( gedurende vier jaren miskend) als trekkers van de Hindoestaanse kiezers voor de paarse partij, paarse en gele combinatie is een onderdeel van dit politiek scenario.

De zet om Algoe (Nickeriaan), een rijstdeskundige als minister LVV aan te stellen, is een meesterlijke zet om de paarse DNA- zetels in Nickerie te behouden en de rijstboeren te paaien. De rijstboeren in Nickerie moeten tot het besef komen dat Algoe niets voor hun zal kunnen doen, omdat de STAATSKAS leeg is en de traditionele donoren van de agrarische sector (Europese Unie en Nederland) door deze regering als onbelangrijk zijn gedumpt.

De geruchten doen ook de ronde dat Belfort het in aanbouw zijnde hoofdbureau van politie, symbool van de rechtstaat Suriname, wenst te slopen omdat de ‘Revo boys’ geen sterke professionele politiemacht in Suriname wensen te hebben. Zij hebben op 25 februari 1980 het monumentale hoofdgebouw van politie aan de Waterkant met brandbommen weggeschoten, compleet vernietigd en gesloopt. Symbool van de vernietiging, sloop van de democratie en rechtstaat Suriname en de vestiging van de MACHTSTAAT Suriname.

Sinds kort is ook te horen dat Belfort het in aanbouw zijnde hoofdbureau van politie wenst te slopen omdat enkele partijbonzen en partij ondernemers van de zittende regering het strategisch gelegen en waardevolle perceelland op de hoek van de Gemenelandsweg- Pengelstraat wensen in te pikken. Toewijzing en wijziging van de bestemming van domeingrond naar het model van de man met de rode jas: het in aanbouw zijnde handelscentrum aan de Jacques Gompertsweg, toenmalige Stichting Diek-Eng.

Justitie en Politie , justitiabelen , politiemacht Suriname, Politiebond Suriname wees alert en waakzaam. Toon uw strijdvaardigheid en laat zien dat uw huis niet wederom zal worden gesloopt en vernietigd. Uw huis is het symbool van democratie, rechtstaat , handhaving en bewaking van de rechtsorde, rechtshandhaving, rule of law. Laat het Surinaamse volk trots zijn op haar politiemacht.

Leendert Doerga

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / GFC

19-04-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics