Nickerie.Net, dinsdag 22 april 2014


Hans Prade: Gemankeerde parlementsleden en politieke dcís

22/04/2014

Parlementslid Monorath heeft zich ondergeschikt gemaakt aan de regering die hij volgens zijn mandaat en zijn ambtseed moet controleren en eventueel corrigeren. Hij ziet er geen been in om gedurende een jaar belast te worden met het adviseren van de minister van Justitie met betrekking tot juridische vraagstukken, de uitvoering van projecten en andere opgedragen werkzaamheden, uiteraard tegen betaling.

Nu is er niets op tegen wanneer een advocaat, ook al is hij parlementslid, in een bepaalde afgebakende (rechts)zaak een opdracht van de regering krijgt. Het is natuurlijk principieel anders wanneer hij betrokken wordt bij het bepalen en uitvoeren van het beleid van een minister, die staatsrechtelijk daarover verantwoording moet afleggen aan het parlement en dus ook aan parlementslid Monorath. Laatstgenoemde zal in principe dan zijn eigen werk moeten beoordelen. Voorts is het staatsrechtelijk hoogst ongewenst dat een minister opdrachtgever is van een parlementslid en gezag over hem uitoefent.

De kwestie is nog bedenkelijker in het geval van parlementsleden die tevens actief dienend ambtenaar zijn. Voor het goede begrip: actief slaat hier niet op het daadwerkelijk werken, maar op het ontvangen van salaris. De betrokken parlementsleden werken doorgaans niet of nauwelijks als ambtenaar en profiteren dus van een tekortkoming in de grondwet. Deze kwestie dient zo snel mogelijk recht getrokken te worden vooral ook ten opzichte van gewone mensen die wel werken voor het salaris dat zij toucheren.

Tevens moet dan wettelijk geregeld worden welke functies bij de overheid politieke functies zijn en welke niet. In de praktijk is gebleken dat al bij de vorming van een kabinet wordt gemarchandeerd over zelfs lagere functies op ambassades in het buitenland. Men wil zoveel mogelijk politieke gunstelingen aan een riant inkomen helpen, hetgeen ten koste gaat van de kwaliteit en de integriteit van het overheidsapparaat, om maar niet te spreken over geldverspilling en de rechtszekerheid van ambtenaren.

Momenteel is het kennelijk aanvaard dat een districtscommissarispost een politieke is. Een aanwijzing hiervoor is de ontheffing en benoeming van districtscommissarissen wanneer de heersende politieke wind anders waait. De aanstaande benoeming van een NPS'er tot districtscommissaris heeft tot dyugudyugu in de NPS en daar buiten geleid. De voorzitter van de NPS vindt het vanzelfsprekend dat betrokkene zijn bestuurslidmaatschap van de partij opgeeft. Ook betrokkene meent dat het zo moet.

Bestuurskundige Boldewijn, die zijn licht over dit geval heeft laten schijnen, is daarom zeer naÔef door te veronderstellen dat betrokken NPS'er, die door de president van het land himself is benaderd, louter op kwaliteit is beoordeeld en dat daarmee een trend is gezet. WAS DAT MAAR ZO!

Hans Prade

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /dWT

22-04-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics