Nickerie.Net, donderdag 24 april 2014


Schaamteloze vertoning Pollack: ‘Here i come Commewijne

Sommige mensen gaan bij het maken van carričre over lijken. Het valt op dat bepaalde personen die zich “politiek analist en of bestuurskundige” noemen soms combinaties i.c. situaties verheerlijken zonder te rechercheren naar de precieze achtergronden van gedane voorstellen. Ook plegen zij vaak geen adequate afstemming met de politieke partijen die zij voorstaan of vertegenwoordigen. In de politieke historie van Suriname zijn heel veel partijen opgericht maar net zo snel weer van het politieke toneel verdwenen. Het is dus arbitrair om combinaties aan te prijzen die zich nog maar kort hebben bewezen, en voorts beticht worden van chantage; tevens te accorderen dat door het kiezen van prominenten uit bepaalde besturen van andere politieke partijen nepotisme wordt bestreden. De politieke moraal alsmede de democratie dient in die zin nog behoorlijk bevorderd te worden in Suriname, gezien de vele landgenoten die wegens “gewijzigde beleidsinzichten” in de afgelopen tijd zijn ontslagen.

Nu al zijn er 13 ministers en 2 onderministers de laan uitgestuurd veelal om onduidelijke redenen. Dit kan alleen een zeer zwakke regering zonder ruggengraat realiseren conform een bepaald gevormde traditie. Echter: “Behaalde resultaten behaalt uit het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst”. Daar heeft men ook geen lering uit getrokken! Deskundigen in de eigen politieke gelederen ontbreken vandaar de laatste ingrepen en toevoegingen in de regering en op de diverse ministeries.

De inhalige wijze waarop bepaalde lieden toehappen op de aangeboden functies, zegt vooral iets over de persoon en de principes die worden voorgestaan. Reeds in het begin toen de Megacombinatie aantrad, heb ik ze het voordeel van de twijfel gegeven als democratisch gekozen regering – hoewel ik heel veel moeite heb met het feit dat lieden met een ernstige criminele achtergrond en of verdacht van ernstige criminele gedragingen tevens misdrijven tegen de mensheid – het bestuur hebben overgenomen van ons land.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben veel landgenoten als kleine kinderen gehuild na de staatsgreep en de Decembermoorden. En nog steeds hebben velen heel veel verdriet vanwege de ernstig geschokte rechtsorde: “De daders van de Decembermoorden zijn nog niet berecht”.

Tevens ervaart de rechterlijke macht heel veel tegenwerking bij het op neutrale wijze uitvoeren van haar werk. Er wordt nu zelfs overwogen om internationale rechtbanken te betrekken om de rechtsorde te herstellen vanwege een zwak opererende Openbaar Ministerie: “Een zeer omstreden amnestiewet werd aangenomen en de strafzaak tegen de Decembermoorden blijft geschorst”. Komt er nog een Anticorruptiewet of worden er nog meer leugens verzonnen?

De kwestie Pollack

De heer Pollack was niet zomaar een NPS-er (Nationale Partij Suriname) maar de secretaris van deze partij. De secretaris van NPS-Paramaribo de heer Oemrawsingh heeft bij de laatst gehouden “Opo Jari-bijeenkomst” (jaaropening) van zijn partij gesteld dat een groot deel van de bevolking het vertrouwen in de politiek heeft verloren.

Hij merkte op dat dit niet de schuld van de kiezer maar van politici is. Ook een belangrijke wetenschapper als Hans Breeveld duidt op dit euvel wanneer hij in de media de kiezers oproept om bepaalde politici voor hun gedrag te belonen of af te straffen. Pollack heeft aan zijn partijleider Rusland gemeld dat hij districtscommissaris in Commewijne wil worden omdat hij door de huidige president voor die functie is gevraagd. In de toekomst wil hij zelfs minister worden!

Hierop werd door de partijleiding besloten dat deze persoon zijn bestuursfunctie dient neer te leggen. Hij is niet geroyeerd als lid van deze partij. Maar dat is ook moeilijk vermoed ik omdat geen enkele partij kiezers wil verliezen. Ik verwacht echt niet dat Pollack nog een NPS-er genoemd wordt. Bovendien heeft juist de NPS veel aanhang verloren aan de NDP (Nationale Partij Suriname). Pollack handelt dus geenszins in landsbelang maar in zijn eigen belang! Hoe kan het dat de NPS dergelijke “zwakke” bestuursleden heeft? Mensen die snel happen als hen een worst wordt voorgehouden?

Is hij wellicht een keuze van Venetiaan geweest? Slechts aan zijn echtgenote en de Almachtige vroeg Pollack om toestemming, en toen was hij klaar voor de functie: “Hoe dapper is deze man?”. Het zijn dit soort lieden die hebben gemaakt dat ons land er nu zo uitziet als het is. Mensen zonder moraal – die geen enkele liefde en respect hebben voor de eigen politieke partij – die op geen enkele wijze een voorbeeld zijn voor de jeugd.

Als de Megacombinatie leiders had met een onbesmet verleden en van onbesproken gedrag dan had ik helemaal geen bezwaar gehad tegen de gezochte carričredrang van Pollack hoewel het natuurlijk curieus blijft om zomaar van de ene naar de andere combinatie over te stappen. Maar dat is thans niet het geval! Erger nog: “Juist iemand die betrokken is bij de opvoeding van de jeugd, ambieert een dergelijke bestuursfunctie waar hij volgens mij totaal niet bekwaam en geschikt voor is”.

Het zou goed zijn dat er in Suriname een aanvang wordt gemaakt met selectiegesprekken voor functies waarbij het ook mogelijk wordt dat een assessment en een psychologisch onderzoek deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Kortom voordat bestuurskundigen het hebben over het beëindigen van de “vriendjescultuur” in Suriname dienen zij zich te verdiepen hoe de werving en selectie van personeel dient te geschieden, en ook of er codes voor goed personeelsbeleid bestaan. Alleen al om deze reden had de heer Pollack om zijn eer hoog te houden de functie direct moeten weigeren.

Suriname gaat een heel sombere toekomst tegemoet

Door de gehanteerde verdeel- en heerspolitiek die thans in ons land wordt gevoerd met de bekende populistische trekken, schat ik de toekomst niet positief in. Het moraal is zeer laag, en er lopen nog weinig integere mensen rond. Op alle mogelijke manieren worden combinaties besproken die in het verleden hun waarde al hebben bewezen.

Kiezers worden zo op het verkeerde spoor gezet. Het is jammer te moeten constateren dat landgenoten die ik in het verleden zeer hoog heb ingeschat zich voor dit soort zaken lenen. Er is echter een schrale troost: “De Surinaamse kiezer laat zich niet gemakkelijk te grazen nemen”.

De leugenachtige praatjes die worden verkondigd, nemen zij voor lief. Zij hebben de afgelopen tijd zelf gezien hoe goed de huidige bestuurders ons land hebben geregeerd. Jammer dat zoveel bewindslieden het veld moesten ruimen omdat zij geen kaas hadden gegeten van de ministeries die zij bestuurden. Met alleen mooie praatjes kun je een land niet regeren. Daar heb je echte deskundigen voor nodig. Capabele landgenoten met werkervaring.

Dus geen lieden met dubieuze titels terwijl ze nooit op school zijn geweest en of critici die boeken schrijven zonder index omdat zij vinden dat ze zijn afgestudeerd, en zich niet wetenschappelijk hoeven te verantwoorden voor de ingenomen standpunten. Aan zulke mensen hebben we weinig. Zij bieden geen houvast noch oplossingen. Toch worden ze uitgenodigd als praatjesmakers bij de media: “Wie handelt hier verkeerd?” Suriname heeft jonge mensen nodig die deskundig en integer zijn. Die door aantoonbare werkervaring de verworven competenties kunnen bewijzen.

Pollack heeft deze achtergronden voor de reeds aanvaarde functie helemaal niet. Zelfs als hij demonstratief roept: “Here I come Commewijne! Daarmee bedondert hij alleen zichzelf, zijn partij, het betreffende district en ons land. En dit laatste vind ik het allerergste. Maar hij is niet de enige Surinamer die de laatste tijd zo immoreel handelt.

Er zijn veel meer van dit soort lieden: vandaar mijn voorspelling van die sombere toekomst en de kwalificatie van de infame en abjecte handelwijze van Pollack alsmede van sommigen zich “bestuurskundigen en politieke analisten” noemende personen.

Robby Roeplal

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

24-04-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics