Nickerie.Net, woensdag 30 april 2014


Breeveld betreurt constante regeringswisseling

Carl Breeveld van DOE zegt het steeds wisselen van ministers in dit kabinet te betreuren. Breeveld sprak vanmiddag in het parlement voor aanvang van de begrotingsbehandeling. Het DNA-lid merkte op dat de continue wijzigingen in het kabinet zorgen voor discontinuļteit en onrust.

Een regering wil gericht beleid voeren, maar door deze ontwikkeling wordt onder anderen de duurzaamheid ernstig verstoord. Het is de derde keer dat een aantal ministers met ontslag is gestuurd. Dit is volgens Breeveld overigens niet goed voor het imago van de regering, nationaal en internationaal.

Ondanks zijn kritische nood, bracht Breeveld zijn felicitaties over aan de nieuwe leden van het regeerteam. Zij hebben volgens hem een nationale taak op zich genomen en wenste hij ze het allerbeste toe.

Marinus Bee van AC/ABOP is ingenomen met het feit dat de regering binnen een week het regeerteam weer voltallig maakte. Trots is hij op zijn partij die een minister heeft voorgedragen die komt uit een andere bevolkingsgroep. Minister Don Tosendjojo van Handel en Industrie is van Javaanse komaf en maakt al twee jaar deel uit van de ABOP. Volgens Bee is de partij uitgegroeid tot een nationale partij.

Ook hij wenste de nieuwe leden succes en zegde ze alle medewerking en ondersteuning toe. Fractieleider van de Mega Combinatie, Ricardo Panka, wees de nieuwbakken ministers erop dat de regering geen tijd heeft om te verliezen. Rekening houdende met de prioriteiten zal invulling gegeven moeten worden aan het regeringsbeleid. Panka wenste evenals de rest en de NF-fractieleider Radjkoemar Randjietsing de ministers en de regering veel wijsheid en succes toe. (Edunet)

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /GFC

30-04-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics