Nickerie.Net, woensdag 30 april 2014


Oppositie ageert tegen handelswijze Simons

Vicepresident Robert Ameerali was vanmorgen niet op tijd in het parlement aanwezig om de nieuwe ministers aan het college voor te stellen. Dit zorgde voor enige consternatie in het parlement en zag voorzitter Jennifer Geerlings-Simons zich genoodzaakt de vergadering voor enige tijd te schorsen. De oppositie had er moeite mee dat de minister van Financiën, Andy Rusland, het woord namens de regering nam om de nieuwe leden voor te stellen. Ex-minister Soewarto Moestadja trad op als coördinator van de regering bij afwezigheid van de vicepresident.

Simons vroeg wie namens de regering de nieuwe minister zou voorstellen aan het college. Rusland nam het woord en stelde de nieuwe minister van Biza, Edmund Leiles, voor. Volgens Simons kon Leiles de rest nu introduceren, maar de oppositie vond deze handelswijze niet correct. Simons schorste daarop de vergadering.

De regering heeft nog geen coördinator aangewezen voor de regering in het parlement. Nadat de schorsing was opgeheven, vroeg NF-fractieleider Radjkoemar Randjietsing om het woord. Dit gebeurde nadat Ameerali zich verontschuldigde voor het laat arriveren op de vergadering en hij de nieuwe ministers aan het college had voorgesteld.

Randjietsing tekende namens de oppositie protest aan tegen deze handelswijze. “Het parlement is het hoogste gezag en tekenen wij protest aan, wij betreuren de wijze waarop de regering denkt met het parlement om te gaan. Er zijn verschuivingen binnen de regering, ministers nemen ontslag, de verhoudingen in het parlement zijn gewijzigd en moeten wij dat in de kranten lezen”, aldus Randjietsing.

Volgens Ameerali is het team nu compleet en zal de regering het parlement doen toekomen hoe de coördinatie zal plaatsvinden mocht hij niet aanwezig zijn. Ricardo Panka van de Mega Combinatie feliciteerde namens zijn fractie de regering en de nieuwe ministers. “Tijd hebben we niet, tijd moeten we maken en vanuit dat oogpunt bekeken, zult u er alles aan moeten doen om het beleid van de regering dat nog uitgevoerd moet worden aan de hand van de prioriteren uit te voeren. Hij zegde de nieuwe ministers alle ondersteuning toe.(Edunet)

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /GFC

30-04-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics