Nickerie.Net, dinsdag 06 mei 2014


NDP-vrouwen Nickerie voelen zich misbruikt

Volgens een landelijke krant voelt een groep NDP-vrouwen in Nickerie zich misbruikt en beetgenomen door de partij waar zij deel van uitmaakt. Uit vrees voor rancune wensen de vrouwen hun naam niet prijs te geven. Deze vrouwen waren namelijk te werk gesteld bij een uitzendbureau, dat ook deel uitmaakt van de NDP. Aan hun werd gezegd dat als ze hun werk willen behouden ze de partij moeten ondersteunen en hun werd ook beloofd dat ze een salarisverhoging zouden krijgen.

Deze vrouwen op hun beurt hebben enkele wijkvergaderingen van de NDP in het district bijgewoond. Deze werden gehouden in verband met de installatie van kernen, die recent hebben plaatsgevonden. De vrouwen hebben ook geholpen met het uitdelen van vlaggen en met het verrichten van allerhande karweitjes voor de partij. Blijkt dat ze als beloning werkloosheid op hun bord voorgeschoteld krijgen. Het uitzendbureau waar ze te werk gesteld waren, blijkt overgenomen te zijn door een andere NDP’er. En deze werkt verder met zijn eigen werknemers. Hiermee is de vrouwen hun banen, die zij hard nodig hebben om de eindjes bij elkaar te knopen, ontnomen.

Desgevraagd zou de NDP parlementarier Doekhie hebben ontkend dat de NDP mensen banen zou hebben beloofd en hij betitelt dit als de grootste leugen en flauwekul, maar volgens de vrouwen zou juist mensen uit de gelederen van Doekhie zijn geweest die van alles zou hebben toegezegd met Doekhie als referentie.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /FOS Network

06-05-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics