Nickerie.Net, woensdag 14 mei 2014


Minister Adhin krabbelt terug in kwestie Natin Nickerie

Adhin Minister Ashwin Adhin krabbelt terug in de kwestie Natin Nickerie, nadat heftige kritiek kwam op zijn voornemen om de school eventueel op te doeken. Hij laat in een interview met persbureau ASP duidelijk blijken dat het "niet rendabel" is om een Natin in het westelijke district draaiende te houden. Er doen zich steeds problemen voor, omdat er te weinig technisch kader is in het district en vakdocenten uit Paramaribo zich niet willen vestigen in Nickerie.

fdcf70098f176929fd4b6af0acb4f748.jpg___adhin2.jpgOok in De Nationale Assemblee zei de bewindsman dat het gaat om tekort aan docenten en dat hij geen wonderen kan verrichten. In een persbericht dinsdag "ontkracht hij elke berichtgeving waarbij is aangegeven dat Natin Nickerie wordt opgedoekt". De bewindsman plaatst in het interview vraagtekens achter het opzetten van een Natin in Nickerie. Hij heeft de situatie zo aangetroffen en zit in een dilemma.

"We zitten sterk te overwegen om het geheel naar Paramaribo terug te trekken en de studenten hier te faciliteren om hier de opleiding af te maken. We hebben geen keus. Als je niet het onderwijs kan garanderen tot het laatste leerjaar, breng je de studenten in problemen. Op dit moment zijn het hele dure leerlingen, want je hebt zes leerlingen per klas. Je hebt heel lage aantallen", onderbouwt Adhin zijn beweegreden om de school op te doeken in Nickerie. Hij vindt het niet rendabel om vakdocenten te sturen naar Nickerie. "Je zou heel veel docenten moeten inzetten om zo weinig leerlingen te accommoderen". Hij acht het beter om de scholieren over te brengen naar Paramaribo. Hij zegt dat deze maand nog een besluit wordt genomen.


'Natin-Nickerie moet blijven voortbestaan'

 Studenten van het Natin-Nickerie. Ouders en studenten van Natin-Nickerie hebben geschokt gereageerd op het voornemen van minister Ashwin Adhin van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) om het Natin-Nickerie dependance op te doeken. Al jaren vragen leerkrachten naar betere accommodatie. Er zijn huizen in de omgeving van de school die in deplorabele verkeren. Ze staan al enkele jaren op de lijst voor renovatie. Natin-Nickerie bestaat dankzij de inzet van gewezen parlementariër wijlen Carmelita Ferreira.

Natin NickerieLeerkrachten vinden de huisvesting in het Staatslogeergebouw niet adequaat. Studenten hebben gekozen om niet naar de stad te gaan, maar in Nickerie te blijven om hun studie af te ronden. Ze vinden dat hun ouders de zogenaamde 'government take' wel betalen en dus aanspraak maken op onderwijs in hun omgeving. Er is al een planning tussen leerkrachten en inspecteurs om een scholenbeurs te organiseren om het Natin-Nickerie meer bekendheid te geven, dit omdat er verkeerde informatie naar de samenleving is toegestuurd om de imago van de school te schaden. Intussen zijn er meer lokalen voor de uitbreiding bijgebouwd.

De diploma’s van Natin-Paramaribo en Natin-Nickerie zijn gelijkwaardig in tegenstelling tot wat tegenstanders beweren. LBO-leerkrachten worden getraind om de kwaliteit van het onderwijs omhoog te trekken. Het is bekend dat het Minov al maanden in gebreke is gebleven om de vervoerskosten van leerlingen en leerkrachten te betalen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /dWT

14-05-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics