Nickerie.Net, donderdag 29 mei 2014


Nickerianen komen in aanmerking voor kavels

PARAMARIBO - Ruim 2000 personen komen in aanmerking voor een stuk kavel tussen 400 en 500 vierkante meter in het district Nickerie. Sommige mensen in het district hebben alleen een stuk grond nodig en kunnen zelf hun eigen woning bouwen. Tezamen met de minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) Steven Relyveld, de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij en de minister van Openbare Werken en de districtscommissaris van Nickerie wordt er gekeken naar het grondenvraagstuk in het bovengenoemd district.

Ten aanzien van het woningbouwproject te Wageningen zal er over enkele weken een aanvang worden gemaakt met de bouw van de eerste woning. Momenteel worden de gronden hiervoor bouwrijp gemaakt. De oplevering van deze woningen zal na 3 maanden plaatsvinden. In het kader van de diverse woningbouwprojecten in het rijstdistrict vertoefde de minister van RGB tijdens het aflopen weekeinde daar. De bewindsman wilde in het begin niet prijsgeven welke gebieden worden gebruikt voor de woningbouwprojecten, want de kans is groot dat de gronden dan aangevraagd kunnen worden. “Alhoewel ik het kan aanhouden, want het algemeen belang moet gewaarborgd worden”, merkte Relyveld op.

Later in het gesprek gaf hij te kennen dat Groot-Henar één van de gebieden is die uitgegeven zullen worden door RGB voor onder andere landbouwdoeleinden en de woningbouwprojecten Nickerie. Met betrekking tot het intrekken van reeds uitgegeven kavels is er een beleid dat het ministerie van RGB toepast om mensen die in aanmerking zijn gekomen voor een stuk grond te stimuleren om de grond te bewerken en in cultuur te brengen.

“Wij willen een ieder stimuleren om de gronden in ontwikkeling te brengen en dat is eigenlijk een prikkel om je te houden aan de cultuurverplichting”, zegt Relyveld. Worden de gronden niet in cultuur gebracht wil dat zeggen dat de persoon het stuk grond niet nodig heeft en wordt het dan ingetrokken, aldus de minister.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

29-05-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics