Nickerie.Net, donderdag 29 mei 2014


Rijstorgaan geen voorstander van hybride zaaizaad

Het Rijstorgaan zegt uit de media te hebben vernomen dat 3 personen (één van het ministerie van LVV en twee van het ADRON) zullen participeren in een training “Hybride zaaizaad technologie” in China. Het Rijstorgaan zegt in een verklaring dit initiatief toe te juichen, omdat dit zal betekenen verruiming van kennis en kunde voor beide instituten. Tegelijkertijd is er bij het orgaan reden voor bezorgdheid over de ontwikkelingsgang welke mogelijk kan volgen door het gebruik van hybride rijst zaaizaad in Suriname. De bekommering spruit voort uit de resultaten van de hybride rijstrassen testen welke het ADRON in de periode december 2009 tot mei 2010 heeft uitgevoerd.

Zes hybride rijstrassen voorzien door Bayer Crop Science werden uitgetest. De bevindingen van de proeven waren:

• De hybride rassen legerden (vielen om), dit maakt hen ongeschikt voor gemechaniseerde oogst.

• De kwaliteit van de hybride rijstkorrels was minder dan de ADRON lijnen. Het kalkgehalte van de hybriden was hoger wat leidt tot waarde daling van de rijst en het pel- en slijprendement was lager wat resulteert in meer gebroken korrels. Eveneens van belang is de volgende zaken in ogenschouw te nemen.

• In Suriname wordt overwegend extra “long grain” rijst geteeld. De getoetste hybride rassen vielen in de “long grain” rijst categorie. Molenaars zullen in apparatuur moeten investeren of de huidige moeten aanpassen om de kortere korrel te verwerken.

• Hybriden hebben over het algemeen behaarde korrels terwijl de Surinaamse lijnen glad zijn. Door de beharing ontstaat extra slijtage aan oogst – droog – en verwerkingsapparatuur. De behaarde korrels zorgen er tevens voor dat de “rijstverwerkingsflow” ernstig wordt gestagneerd, doordat klontering optreed.

• Surinaamse padieproducenten hebben (nog) niet de traditie om elk seizoen zaaizaad aan te schaffen. Bij hybride rijst moet elk seizoen vers zaad worden aangeschaft.

• Hybride rijst kan hogere opbrengsten geven dan gewone rijstrassen, maar heeft ook meer kunstmest per hectare nodig.

• Opgemerkt dient te worden dat de vergelijkende proeven, door ADRON uitgevoerd, hebben uitgewezen dat de Surinaamse rijstlijnen toch een hogere opbrengst leveren.

• Zowel de lokale als buitenlandse rijstmarkten stellen hoge kwaliteitseisen. De hybride rassen leveren geen uniforme korrellengtes & diktes hetgeen bij de consument geen vertrouwen geeft.

Bewaking en verdere kwalitatieve verbetering van de Surinaamse “extra long grain” geniet allerhoogste prioriteit. Gelet op de geringe volume aan exporteerbare kwantiteiten dient Surinaamse rijst aangeboden te worden als een niche product.

Hierbij zal er een aan de tijd en omstandigheden geldende consumenten marketing approach beleid moeten worden gehanteerd, gelet op de startpositie bij de prijsbepaling welke Suriname in de internationale markt neemt, aldus het Rijstorgaan.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /GFC

29-05-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics