Nickerie.Net, zondag 01 juni 2014


Fatemohamed, de handlanger van Soedeschand Jairam (PVF)

Ik heb nooit behoefte gehad om op de heer Fatemohamed te reageren. Nu begint hij aan mijn schenen te schoppen en daarom zal ik wat politieke boodschappen de ether ingooien. Een handlanger van Soedeschand Jairam probeert de analyses van Hardeo Ramadhin te bagatelliseren door losse uitspraken en zinsneden uit een groot aantal artikelen en boeken welke ik over de PVF, VHP, NPS, PL en NDP geschreven heb. Als politiek- analist/schrijver/historicus /geograaf, heb ik vijf boeken op de Surinaamse markt gebracht waar ik mijn mening geef over de sociaal- economische, politieke en maatschappelijke vraagstukken. De analyses zijn vaker niet makkelijk en ook over de Pertjajah Luhur heb ik eerder mijn mening gegeven. Meneer Fatemohamded van de PVF hoeft zich geen zorgen te maken. Meneer Fatemohamed moet ook mijn artikel citeren waar ik voor meneer Soedeschand Jairam ben opgekomen toen hij ontheven werd als coördinator LVV-Nickerie. Meneer Soedeschand Jairam had mij nog bedankt voor mijn artikel.

Hardeo Ramadhin

Binnenkort (over twee maanden) geef ik weer een boek over de historische ontwikkeling van de rijstbouw in Suriname en het district Nickerie krijgt de meeste aandacht en daarin zal ik ook mijn analyse geven over de zienswijze van de heer Soedeschand Jairam als landbouwkundige. De heer Fatemohamed, de handlanger van Soedeschand Jairam, moet geen opendeur intrappen. Op verzoek van de voorzitter van de VHP, mr. Jagernath Lachmon, werd ik op 18 juli 2001 benoemd tot districtscommissaris van Nickerie.

De heer Ramadhin is in juli 2001 districtscommissaris van Nickerie geworden en heeft in juni 2004 een boek over het district Nickerie geschreven met als titel: “Het district Nickerie in Ontwikkelingsperspectief”. Als meneer Fatemohamed de moeite had genomen om dit boek te lezen, zou hij mij veel beter begrijpen en geen losse flodders in de lucht schieten, zonder onderbouwing.

PVF is bij de NDP

Een wetenschapper/landbouwkundige als Soedeschand Jairam is diepgevallen in mijn ogen, om op het podium van de NDP zijn aanstelling als directeur van ADRON te accepteren.

Op basis van zijn kwaliteit zou hij netjes door de president op het kabinet zijn aanstelling als directeur van ADRON in ontvangst moeten nemen. De PVF van meneer Fatemohamed en Soeschand Jairam is vanaf dat moment een filiaal van de NDP geworden. Op zich zelf is dat geen schande.

Wij leven in een democratisch land en elke burger moet op basis van zijn ervaring, oriëntatie, kennis en maatschappelijke overtuiging een keuze kunnen maken voor een politieke partij die welvaart en welzijn voor de natie nastreeft.

De NDP is een grote politieke partij en heeft in 2010 landelijk 95.482 stemmen behaald en als meneer Soedeschand Jairam van de PVF met 772 stemmen zich aansluit bij de NDP, zal dat een versterking van (772: 95.492) X 100% = 0.81% (minder dan 1%) zijn voor de NDP.

De jongeman Fatemohamed wordt door zijn politieke goeroe Soedeschand Jairam voor het karretje gespannen om vooral VHP‘ers van repliek te dienen. Deze “politieke held” Soedeschand Jairam blijft zogenaamd achter de schermen. Gaat U door, meneer Jairam met uw hyenapolitiek.

Landbouwers hebben Soedeschand Jairam ontmaskerd

Vanaf zijn aanstelling als coördinator LVV–Nickerie (regio west) heeft de heer Soedeschand Jairam gepleit voor subsidie aan de agrariërs, met name aan de rijstboeren. Ik heb hem altijd ondersteund in zijn streven, omdat de grote rijke landen de agrariërs subsidiëren.

Als parlementariër (2000-2010) heeft hij 10 jaren lang één en zelfde plaat (CD) afgedraaid voor “subsidie en nogmaals subsidie” aan de rijstboeren in het parlement. Over andere zaken durfde hij geen visie te geven. In de Nickeriaanse samenleving noemen velen hem meneer “Subsidiechand Jairam”. Voor de verkiezingen van 2010 hadden de Nickeriaanse kiezers zijn politieke gang op de voet gevolgd en men wist al dat deze politicus (meneer Subsidiechand Jairam) richting paarse partij helde, via de BVD.

De politieke rekening heeft hij op een dienblaadje gehad op 25 mei 2010. Het resultaat was zo vernederend en bedroevend dat zelfs Harriete Ramdien met 1.559 stemmen beter gescoord heeft dan meneer S. Jairam (772 stemmen).na 25 mei 2010 heeft meneer Subsidiechand Jairam zijn stokpaardje “Subsidie” vaarwel gezegd en probeert de Nickerianen zoet te houden met zijn nieuw stokpaardje “productschap”.

Soedeschand Jairam moet zijn nuchter verstand gebruiken

Ik heb openhartig met meneer Soedeschand Jairam als vriend gesproken. Ik hoop dat hij zijn nuchter verstand als wetenschapper/democraat goed gebruikt en zich niet laat opjutten door enkele aanhangers die hem verder van huis willen brengen.

De nieuwe combinatie is niet meer te stuiten. Alle aanvallen op de VHP en VHP’ers; alle aanvallen op de PL of PL’ers zullen weinig succes hebben. De grootste propagandist van de nieuwe combinatie (VHP, NPS, PL, KTPI, SPA, DA-91 en de BEP) in Nickerie is niemand minder dan de “President van Nickerie” met zijn banale praatjes, die hij elke avond via SBS (televisiestation) verkondigt.

Hardeo Ramadhin

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /GFC

31-05-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics