Nickerie.Net, woensdag 04 juni 2014


Normvervaging en afwijkend gedrag

De mediacommissie van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) is zeer ontstemd over het gedrag van parlementariër Rashied  Doekhie in de eerste uitzending van het Kaak- programma op zondag 1 juni 2014 op SBS televisie. Dit gedrag is een voedingsbodem voor decadentie van normen en waarden en anarchie.

De VHP is ernstig bezorgd over dit verschijnsel, zij betreurt het ten zeerste dat publieksfiguren die geacht worden voorbeeldfiguren te zijn, zich publiekelijk misdragen en met manipulatie trachten een hetze tegen de partij te ontketenen. We hebben geen gifmengers nodig maar juist “role models” die ons kunnen stimuleren en inspireren.

Dat Rashied Doekhie zich weer heeft laten verleiden tot een afglijdpartij is er niets nieuws onder de zon. Wat in het begin een ogenschijnlijk bezadigde gast was,  ontpopte zich als   Rashied Doekhie,  een gifmenger en  natuurtalent in het briesen van zijn riooladem. Dit is ongetwijfeld een teken van normvervaging en afwijkend gedrag.

De  presentator van KAAK, kaartte de antecedentenonderzoek-kwestie van RAIO cursisten aan en Doekhie verwelkomde dit moment om de vloer aan te vegen met de partner van  de voorzitter van de VHP de heer Chan Santokhi. Opmerkelijk genoeg kreeg hij de gelegenheid om ongehinderd zijn tendentieuze spraakwaterval hierover te storten. Hij schroomde er zelf  niet voor het privé verleden van de persoon te bespreken.

De lafhartige aanval op de partner van de voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) is echter een teken van onmacht en gebrek aan fatsoen, terwijl het arsenaal van Doekhie bestemd voor Chan Santokhi, compleet uitgeput is. Liederlijke taal in ons hoogste college van Staat, scheldkanonnades en nu, het betrekken van onschuldige personen in de privésfeer van de partijvoorzitter, is een uiting van  frustratie.

Dat Doekhie het niet zo nauw neemt met beleefdheidsnormen, illustreert het feit dat hij wederom als een malloot en labiele verloren zoon te keer gaat op SBS TV, waar hij  directeur is.

Jammer genoeg heeft hij door deze schofterige opwellingen en gebrek aan inschattingsvermogen niet door dat hij zich onsterfelijk belachelijk maakt en zijn vermeende geloofwaardigheid totaal aan diggelen slaat . 

De mediacommissie wenst de samenleving te waarschuwen voor pseudo-moraalridders die recidivistenzijn en herhaaldelijk te gast zijn bij Justitie vanwege gewelds- en corruptieve misdrijven. Verder, die  habituele bordeelsluipers zijn die bovendien nog een kopje kleiner worden gemaakt, vonnissen op hun naam hebben, overheidsgronden weten te roven, en ook nog hand en spandiensten aan internationale criminelen waaronder Roger Khan, hebben verleend of verlenen.

Doekhie ontbeert het vermogen om de slootmentaliteit te overstijgen en hanteert binnen zijn referentiekader en belevingswereld zijn eigen waarden die in  een geciviliseerde samenleving totaal onacceptabel zijn. Maar de samenleving treedt altijd corrigerend op tegen immorele individuen en de morele wasbeurt is voor Doekhie  op of voor 25 mei 2015, aanstaande.

Ook de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) zal waakzaam blijven en ongehinderd en onbevreesd verder ten strijde trekken tegen morele en ethische dwalingen die onze samenleving bedreigen en tot gevolg kunnen hebben dat ons land wordt gecategoriseerd als failed nation.

De VHP mediacommissie roept derhalve alle rechtgeaarde Surinamers op om alert te blijven en mee te helpen deze bedreigingen te bestrijden. Wij roepen van hieruit het volk van Suriname op om waakzaam te zijn en niet te laten manipuleren door dit soort figuren en fabels. Voorts zal de mediacommissie niet toestaan dat mensen met een afwijkend gedrag de eer en goede naam van onze burgers besmeuren.

De VHP mediacommissie

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

02-06-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics