Nickerie.Net, donderdag 05 juni 2014


De onverbeterlijke “President van Nickerie”

Op zondag 1 juni 2014 heeft de “president van Nickerie” grote leugens, halve waarheden, insinuaties, denigrerende opmerkingen gemaakt over de voorzitter van de VHP, de nationale leider Chandrikapersad Santokhi. Als dat niet voldoende was, is meneer de President van Nickerie op maandagavond 2 juni weer op de televisie. Dit alles was te volgen op kanaal 32 SBS-Paramaribo. De respectabele ondernemer/politicus Liakat Mahawatkhan en anderen werden flink negatief besproken. Hij gaat elke dag (hem kennende) een andere VHP’er bespreken en een klein deel van zijn achterban wil graag rioolverhaaltjes horen. Dat is de mentaliteit van deze “president van Nickerie”. De directeur/eigenaar van dit televisiestation is de ondernemer Johnny Mahespalsing. De “President van Nickerie” mag op dit televisiestation alles zeggen en de directeur/eigenaar, de ondernemer Johnny Mahespalsing (de nieuwe paarse Aristotles Onassis van Nickerie) corrigeert hem niet.

Deze Aristoteles Onassis is machts- en kapitaaldronken vanwege zijn grote verdiensten uit de oliesector (hij is de monopolist van N.V. Staatsolie in Nickerie). Ook zijn politieke baas laat deze “President” te keer gaan. Men gaat tegen het radio-en televisiestation SBS niet optreden, omdat niet de ondernemer Imro Manglie, maar Aristoteles Onassis van Nickerie is de grote sponsor van de “Paarse Partij” in Nickerie.

Hoe diep kan een mens zakken

De “President van Nickerie” is onverbeterlijk, onveranderlijk, onverdraagzaam, oncorrigeerbaar, onbeschoft, niet vatbaar voor rede en loopt met het idee rond dat niemand hem op deze aardbol kan corrigeren of aanpakken. Hij zit vol wrok, haat, en is zeer denigrerend bezig op de televisie tegenover politieke opponenten, maar vooral tegenover de VHP’ers.

Eerder heb ik veel van deze president van Nickerie gehoord, maar nu kan ik hem op de televisie, kanaal 32, SBS-Paramaribo volgen. De man heeft VHP’ers met honden vergeleken in Nickerie en terwijl hij dat vertelt, wijst men een hond die op straat loopt.

Hij heeft de VHP’er tot schroot (afval ijzer) uitgemaakt en zegt nog op de koop toe: “als je dat schroot tot hondenvoervoer maalt, gaat die hond die op straat loopt dat niet eens als hondenvoer willen gebruiken”.

Hoe diep kan een mens in zijn denken zakken; hoe diep kan een mens zakken als hij als volksvertegenwoordiger zulke uitspraken op de televisie doet. Wat voor voorbeeld figuur is deze president van Nickerie tegenover de mens in het algemeen, maar vooral tegen ouderen, vrouwen, jongeren, kinderen, scholieren, geestelijken, leerkrachten, medici e.a. die naar de televisie kijken (SBS-Paramaribo, kanaal 32).

In het parlement moest “deze President van Nickerie” de vloer van het parlement likken toen de heren Salam en Ronny hem hadden “aangepakt” vanwege zijn manisch gedrag. Dankzij zijn collega/vriend/Nickeriaan, de heer Soedeschand Jairam heeft hij de bevende “President van Nickerie” een glas suikerwater gegeven om tot rust te komen.

Mevrouw Harriete Ramdien heeft alles van dichtbij gevolgd. Uit vrees voor deze twee heren (Ronny en Salam) heeft de “President van Nickerie” ruim een jaar het parlement niet bezocht. Ik had vreselijk veel medelijden met mijn districtsgenoot, die zich nu “President van Nickerie” waant. Ik had gedacht dat hij zijn gedrag zou veranderen vanwege de “behandeling” die hij gehad heeft van twee parlementariërs.

Na zeven jaren is deze parlementariër niet wijzer geworden. Meneer Salam Somohardjo was niet zo lang terug bereid de kosten te betalen dat deze meneer medisch goed behandeld werd. Op de wijze hoe deze president tekeer gaat, laat hij mij denken aan iemand met een manische psychose.

Bij de manie is de patiënt abnormaal vrolijk; hij is druk en acht zich tot alles in staat; hij wordt gedreven door sterke dadendrang, telt geen weerstanden en komt tot tomeloze activiteit. Deze patiënten denken dat zij alles kunnen, vandaar de wilde uitspraken van deze meneer, zonder na te denken welke schade hij aan zijn medemens brengt. Dit gedrag zou ook kunnen passen bij een anti-sociale persoonlijkheidsstoornis.

Advies aan de president van Nickerie

Aan de “President van Nickerie” vraag ik nogmaals zich als een beschaafd mens te gedragen. U regeert en U vertelt zoveel onwaarheden en verzinsels dat U meer vijanden maakt. U doet uitspraken welke een normaal mens dat niet doet en U denkt dat U daarmee politiek scoort. Het opvallende is dat de “President van Nickerie” door de echte president van Suriname, zijn politiek baas, niet tot de orde wordt geroepen.

Het Ministerie van TCT die controle uitoefent op de radio- en televisieprogramma’s zwijgt eveneens in alle talen. Het Ministerie van TCT kan nu dagelijks op SBS- kanaal 32 in Paramaribo die scheldkanonnade van de “President van Nickerie “ volgen. Hij beledigt een ieder die commentaar levert op de paarse partij.

Deze man verstaat de kunst om zijn verzinsels zodanig in elkaar te zetten dat velen zijn verzonnen verhalen ook geloven. Ik hoop dat de Nickeriaanse kiezers op 25 mei 2015 echt wakker worden en daadwerkelijk afrekenen met mensen met psychopathische gedragingen.

Hardeo Ramadhin

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /DBS

04-06-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics