Nickerie.Net, donderdag 05 juni 2014


Voorouders eren bij herdenking Hindostaanse Immigratie

Na een reis van 3 maanden zetten de eerste Brits-Indische immigranten voet al wal op Surinaamse bodem. Ze kwamen met het zeilschip ‘Lalla Rookh’ met ruim 399 mensen aan boord. Grotendeels van deze immigranten werd als contractarbeiders gehaald, vandaar dat ze de naam ‘kantraki’ kregen.

Priya Lachmon

Na de afschaffing van de slavernij was er een grote behoefte aan arbeidskrachten, dus werden ze naar hier gehaald om het zware werk voort te zetten. Het ging om verpauperde boeren, landlozen en mensen met familieproblemen die naar Suriname kwamen, omdat hun verteld werd dat ze in Suriname een goed leven zouden hebben.

Suriname werd gepresenteerd als een schoon land van “Shri Ram”, een incarnatie van god Vishnu, één van de goddelijke principes van de drie-eenheid van het hindoeïsme.

Onze voorouders hebben zich dag en nacht moeten uitsloven. Zij moesten zware arbeid verrichten tegen lage lonen. Het is dus heel belangrijk dat wij respect blijven tonen aan onze voorouders en hun cultuur voortzetten. We merken dat de cultuurelementen steeds verloren gaan,vooral onder de jeugdigen. We moeten onze cultuur respecteren en ons niet ervoor schamen.

Wij moeten meer participeren in de activiteiten die verbonden staan met onze cultuur. Ondanks er Hindostanen in verschillende landen wonen is er toch een beeld van gemeenschappelijke verbondenheid.

Wij kunnen de herdenking van 141 jaar Hindostaanse Immigratie niet zomaar voorbij laten gaan. Het is heel goed om onze voorouders te eren en te gedenken, vooral om datgene dat zij voor ons hebben achtergelaten.

Ik wens de totale Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder alle Hindostanen een fijne Hindostaanse Immigratie dag toe.

Priya Lachmon

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /GFC

04-06-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics