Nickerie.Net, vrijdag 06 juni 2014


Oproep tot eenheid viering Hindostaanse immigranten

PARAMARIBO - Marijke Djwalapersad heeft de nazaten van de Hindostaanse immigranten opgeroepen tot eenheid. Daarin kunnen ze een voorbeeld nemen aan de broederschap die de immigranten hadden ontwikkeld tijdens de lange zeereis naar Suriname. Volgens haar hebben de voorouders bijzonder veel offers gebracht die de basis hebben gevormd voor de ontwikkeling van hun nakomelingen. Donderdavond heeft er een herdenking plaatsgevonden te Saramaccapolder.

VHP niet blij met achteruitgang waarden en normen De Hindostaanse gemeenschap levert voortdurend een grote bijdrage aan de ontwikkeling van ons geliefd land Suriname. De VHP is blij dat zij een waardige plaats inneemt in onze maatschappij. De VHP is zeer ingenomen met het feit dat de Hindostaanse immigranten hun cultuur hebben weten te behouden.

Volgens de partij vormt cultuur de kern van ons sociale bestaan. Zij bepaalt mede onze identiteit, onze ambities en onze relaties met anderen en de wereld. De partij is bijzonder blij dat, ofschoon wij in een multiculturele samenleving met uiteenlopende culturen wonen, wij vreedzaam naast en met elkaar leven.

De VHP plaatst wel de kanttekening, dat normen en waarden tegenwoordig niet in acht worden genomen. We leven in een tijd waarin veel normen en waarden verloren dreigen te gaan, te midden van de hedendaagse slechte invloeden. Normen en waarden behoren ook tot onze cultuur. Daarom moeten we de achteruitgang van normen en waarden een halt toeroepen.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

06-06-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics