Nickerie.Net, zondag 08 juni 2014


Suralco kan niet worden genationaliseerd

In tegenstelling tot de oproep van een bekende Surinamer, die in Nederland woont, om Suralco te nationaliseren, zeg ik dat het onmogelijk is. Ik ga u met reŽle steekhoudend argumenten aantonen dat de roep van die Surinamer als een fata morgana kan worden gekwalificeerd. De roep als bedoeld, is naar aanleiding van de mededeling van president Desi Bouterse in DNA over de ondertussen bekende inhoud van een brief van de Suralco aan de regering van Suriname. Ik zal het niet hebben over de wijze van bekendmaking van de inhoud van de brief door het staatshoofd en ook niet over de timing van bekendmaking. Ik laat dit over aan uw intelligentie- en analytisch vermogen.

De precaire situatie waarin de bauxietbedrijven mondiaal zich bevinden, is bekend. Door de concurrentiestrijd met andere grondstoffen is deze sector op dit moment niet zo aantrekkelijk meer. De sector is 'not booming' om het maar zo populair uit te drukken. De wereldmarktprijs van bauxiet, aluinaarde en aluminium is laag en de productiekosten zijn toegenomen. Suriname is sinds eind vorige eeuw bekend met de precaire situatie waarin de bauxietsector terecht is gekomen. Het vertrek van Billiton enkele jaren geleden moet tegen deze achtergrond worden bekeken.

Geen nationalisatie

Suriname kan niet tot nationalisatie van Suralco overgaan, omdat hij de expertise en kapitaal niet heeft om dit proces in goede banen te leiden. Het inhuren van deze expertise zal ook niet het gewenste effect sorteren, omdat met de nationalisatie van Suralco, het vraagstuk nog niet is opgelost, namelijk het voortzetten van de bedrijfsactiviteiten met behoud van alle arbeiders. Verder is Suriname niet in staat om het benodigde investeringskapitaal op te brengen om het bedrijf nieuwe prikkels te geven. Ik wil het nog niet eens hebben over de afzetmarkt.

Een ander argument is dat in casu kapitalisme niet staat tegenover progressief nationalisme of socialisme. Hiermee bedoel ik dat Suriname een kapitalistische ontwikkelingsstrategie hanteert en dus ideologisch geen nationalisatie van een buitenlandse multinational zal en kan doorvoeren. De ideologische instrumenten,de organisatie, de structuur en alle andere ingrediŽnten daartoe ontbreken in het geheel. Er bestaat geen progressief linkse organisatie in Suriname. Zelf de wat ik noem populistisch opportunistische linkse oriŽntatie a la het Chavisme/Madurisme - dus pseudo links- bestaat niet in Suriname. Ik durf ook te stellen dat het ideologische nationalisme van Pengel, Arron en vooral Bruma niet meer bestaat in Suriname. Dit betekent dat er elk fundament om tot nationalisatie van Suralco over te gaan, volledig ontbreekt. Alleen de politieke partijen SPA en de PALU zouden uitgaande van hun politieke ideologie of levensbeschouwing theoretisch, maar dan gedistantieerd van hun huidige respectievelijke partners, die pogingen kunnen ondernemen. Toch zou dat praktisch bekeken niet aan te raden zijn uitgaande van de aangehaalde argumenten.

Alle andere nationalisatie pogingen zullen strikt op basis van rechts populistische gronden geschoeid zijn. Dus uit puur opportunisme wat zal uitmonden in een regelrechte catastrofe.

Wat te doen?

Volgens de Brokopondo-overeenkomst kan Suriname de eigenaar worden van de Afobakkadam. Na de resterende 19 jaren of voor wat mij betreft eerder, ontstaat de mogelijkheid te onderhandelen over de status van de Afobakkadam. Suriname moet gaan voor 100% bezit van deze dam. De positie van Suralco als producent van hydro-energie zal hierdoor teruggedrongen worden tot een nul niveau. Zolang Suralco producent blijft van energie in Suriname, zal bij gelijkblijvende energiebeleid van Suriname, de US$50 miljoen of meer betaald moeten worden aan deze energieproducent. Het is derhalve verwarrend en onjuist als wordt getracht een causaal verband te leggen tussen de US$20 miljoen die als inkomstenbelasting door de Suralco als producent van bauxiet en aluinaarde gestort wordt in 's landskas en de US$50 miljoen die Suriname via EBS betaalt aan de energieproducent Suralco. Het ene bedrag wordt op de balans geboekt als inkomsten van de Staat en het ander bedrag staat aan de uitgaven zijde. Als Suralco vertrekt en een ander bedrijf gaat het beheer over de dam voeren, zal nogmaals bij gelijkblijvende energiebeleid evenveel miljoenen dollars neergeteld moeten worden.

Ik denk dat het geen enkel zin heeft illusies op te roepen en het volk onvoorbereid het pad van strijd in te sturen. Het is goed dat wij allen beseffen dat er in alle nuchterheid gedeald moet worden met de feitelijke situatie binnen de bauxietsector. Als Suralco weg wil en dan zij het zo. Wij moeten de schok in de maatschappij die zeker bij een ontslagronde van meer dan 900 arbeiders kan ontstaan, voorkomen in alle nuchterheid en met een professionele plan opvangen.

Bert Eersteling

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS

08-06-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics