Nickerie.Net, maandag 16 juni 2014


Vaderdag en ouderlijke verantwoordelijkheid van de vader

Vaderdag is een feestdag ter ere van vaders waarbij hun vaderschap, vaderlijke plichten en de invloed van de vaders in de samenleving wordt gevierd(Wikipedia). Het ontstaan van Vaderdag kent bijna een ieder. Net als Moederdag vond ook Vaderdag zijn bakermat in Amerika. Op deze dag worden vaders in de watten gelegd en verwend, dus Vaderdag toewijden aan vaders. Als vader moeten we onthouden dat vaderrol niet alleen een verplichting en verantwoordelijkheid is maar ook een voorrecht en zegen die we als individu moeten omarmen. Ook vaders zijn niet perfect maar belangrijk is wel dat je zo goed mogelijk je best doet om je kinderen zoveel mogelijk veiligheid te bieden, een harmonieuze huis waar ze zich kunnen ontwikkelen. Zelf voorbeeldig te leven en er te zijn voor je eigen kinderen.

Als je vader wordt staat je wereld op zijn kop. Veel mannen voelen zich als ze vader zijn voor het eerst echt volwassen. Je bent begonnen aan een reis die vaak een zoektocht blijkt. Niemand heeft je tot nu toe voorbereid op wat het is om een volwassen man te zijn of op wat je kunt verwachten in je vaderschap.

Dus je gaat het in je eentje uitzoeken en voelt kinderen grootbrengen vaak als ploeteren en aanmodderen. Dat is jammer en niet nodig. Want er zijn heel veel vaders die net als jij een goede vader willen zijn, maar bij wie het niet altijd even goed lukt. Als je samen optrekt, merk je dat anderen tegen dezelfde dingen aanlopen als jij. Je herkent elkaar, kunt met elkaar lachen en je voelt je gehoord.

De rol van de vader is van grote invloed op de ontwikkeling van het kind, dan tot nu toe werd aangenomen. Vaders zijn in hun communicatie met hun kinderen direct betrokken. Dat de vaders een vitale rol spelen in het leven van de kinderen is buiten kijf. Vaders moeten als rolmodel door het leven gaan voor hun kinderen.

De 5 ‘w-vragen', wie, waar, wat, wanneer en waarom, refereren meer naar dingen die eerder gebeurd zijn en vragen meer naar verklaringen. Hierdoor wordt de vader door sommigen ook wel gezien als een brug naar de sociale wereld buiten het gezin.

Veel vaders hebben nog het beeld van hun eigen vader voor ogen, de traditionele kostwinner. Maar tegenwoordig werken veel moeders ook, en het is veel gewoner geworden dat vaders een actieve rol hebben in de zorg en opvoeding van hun kinderen. Kinderen die nu opgroeien, leven in tijd waarin vaders steeds meer actief betrokken worden bij hun opvoeding.

Vroeger stond de vader in veel gevallen symbool voor autoriteit. Aan zijn gezag werd niet getornd. In het traditionele gezin zorgde de moeder voor de emotionele aanwezigheid en de dagelijkse zorg. Dat model is tegenwoordig echter veel minder van toepassing, omdat veel moeders ook werken.

Tegenwoordig gaan vaders vaak vol liefde met hun kroost om en zijn niet bang hun gevoelens te tonen. Maar het is belangrijk dat ze voor hun kind ook nog steeds een gezagsfiguur blijven. Normen en waarden moeten daarom steeds bijgebracht worden.

Veel vaders verwaarlozen hun klassieke vaderrol, met als gevolg ontsporende kinderen. In de opvoeding vertegenwoordigt de vader de wet en de moeder de liefde. Doordat vaders hun kinderen veiligheid bieden, maar ze tegelijk stimuleren hun grenzen te verleggen, spelen vaders een belangrijke rol bij het voorkomen van sociale angst bij kinderen.

Het is belangrijk is dat kinderen ervaren dat vader en moeder dezelfde regels en afspraken (waarden en normen) hanteren als het om de opvoeding van hun kinderen gaat. Maar wanneer de vader zelf de waarden en normen overboord gooit, zullen die kinderen dat ook overnemen.

Het is heel jammer dat veel vaders, die hoge functies bekleden in dit land  normen en waarden niet in acht nemen. Op tv en radio worden door deze “vaders” zeer denigrerende en beledigende uitlatingen gedaan aan het adres van respectabele en goede burgers. Zulke uitlatingen kunnen helemaal niet door de beugel. Vaders dienen een goed voorbeeld te geven aan hun kinderen. Als kind zou ik me diep schamen voor zulke vaders.

Ik wens een ieder maar bovenal alle vaders een prettige Vaderdag toe.

Naipal.A.I

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

15-06-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics