Nickerie.Net, maandag 16 juni 2014


DCís mogen niet op politieke podia

PARAMARIBO - Districtscommissarissen mogen niet op politieke podia verschijnen tijdens vergaderingen. Dit heeft minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling (RO) vrijdag tijdens het regulier overleg met de districtscommissarissen (dcís) vrijdag aan hen duidelijk gemaakt. Het overleg heeft deze keer in hotel Regency in Nickerie plaatsgevonden. ďEr zijn gevallen bekend van dcís die dat hebben gedaan en dat is ook ter sprake gekomenĒ, zegt de minister desgevraagd. Volgens Betterson is hij ervan uitgegaan dat men het niet wist. Het gaat er volgens hem om dat een dc niet op een podium kan gaan staan als vertegenwoordiger van een politieke partij in dc uniform.

ďMen mag wel zitten en meeluisteren, maar een toespraak houden namens een politieke partij, dat zou niet mogenĒ, legt Betterson uit. Wat wel mag is volgens de RO-minister dat men als burgervader iets mag zeggen aan de bevolking. Speechen als vertegenwoordiger van een politieke partij raden wij de dcís afĒ benadrukt de bewindsman.

Hij wijst erop dat de dcís ambtshalve hoofd zijn van het stembureau in hun kiesdistrict en daar moet de hoogste mate van onafhankelijkheid bewaard worden. Dit onderwerp is volgens Betterson een van de hoofdzaken die aan de orde zijn gekomen tijdens het overleg. Een ander hoofdpunt dat behandeld is, is het vergunningenbeleid. De minister is het eens met de dcís dat dit beleid nogal onoverzichtelijk is omdat er diverse instanties zijn die hiermee belast zijn. Het leidt volgens hem tot frustraties.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

16-06-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics