Nickerie.Net, maandag 16 juni 2014


Wat een gedrag van Geeta Mata Hari

Onlangs hoorde ik van mevrouw Geeta (meer bekend als Mata Hari) dat de ex-districtscommissaris van het commissariaat een bordeel had gemaakt. Deze uitspraak heeft zij na mijn vertrek uit Nickerie (10 jaren na 2004) gedaan, nadat ik de districtscommissaris Joeloemsingh erop gewezen had dat het niet correct is dat een districtscommissaris kernen opricht voor de NDP.

Ex-Dc Nickerie, Hardeo Ramadhin

In mijn ambtelijke loopbaan heb ik als onderwijzer/leraar nooit mijn leerlingen/studenten in het openbaar besproken; ik heb als districtscommissaris nooit een personeelslid van het commissariaat (dat waren in totaal 137 in de periode 2001-2004) in het openbaar besproken, omdat ik een eed of belofte heb afgelegd om de tekortkomingen van een mens niet aan derden te vertellen.

Wij hebben allemaal een beschaafde opvoeding gehad van onze ouders, buren, vrienden, familieleden en onze onderwijzers en leraren.

Ik heb de uitspraken van mevrouw Geeta Mata Hari een poosje op de voet gevolgd en ik was niet van plan over een personeelslid van mij te schrijven, nu deze mevrouw mij aan de Hiraweg op een wijkvergadering in het openbaar besproken heeft en ook in mijn ziel geraakt heeft (van het commissariaat zou ik een bordeel gemaakt hebben) zal ik de code nu verbreken en ook mijn mening geven waarom die mevrouw deze vreemde, wilde, onfatsoenlijke uitspraken doet om haar eigen falen te rechtvaardigen.

Zij wil commissaris Joeloemsing een dienst bewijzen door een andere commissaris belachelijk te maken.

Opportunisme viert hoogtij bij sommige mensen

Het is een goed streven van een mens om hoger op de maatschappelijke ladder te klimmen. Waar er hulp nodig is, moeten wij dat niet nalaten. In juli 2001 werd ik benoemd als burgervader van Nickerie en heb toen voor het eerst kennis gemaakt met Geeta. Zij werkte in de typekamer en kwam zeer sympathiek bij mij over.

Deze mevrouw wilde gemuteerd worden van de typekamer naar het secretariaat. Nadat een personeelslid van het secretariaat op eigen verzoek overplaatsing gevraagd had, was de plaats vrij en deze mevrouw kwam toen op het secretariaat werken.

Na een poosje heeft ze de districtscommissaris gevraagd om districtssecretaris te worden. Gezien haar geestelijke bagage (schoolopleiding) en later bleek dat ook haar zedelijk gedrag veel te wensen liet, was het voor mij erg moeilijk haar voor te dragen voor die hoge functie. Ik zal al die fijne zaken en al die onbetamelijke voorstellen die zij gedaan heeft om mij toch zover te krijgen dat zij voorgedragen werd als districtssecretaris, niet naar voren halen.

Ik zal een vrouw altijd blijven respecteren; gezien mijn leeftijd kon zij mijn dochter zijn. Door bemiddeling van de parlementariër K.Matai, Leakat Mahawatkhan en de heren Ramdien Sardjoe (voorzitter van de VHP), Jules Ajodhia (vice-president ) en Hardeo Ramadhin werd het proces toch op gang gezet om haar in de bestuursdienst te krijgen. Zij is in 2005 benoemd tot adjunct-districtssecretaris en niet als districtssecretaris. Zij heeft later hemel en aarde bewogen, vooral bij B.Shankar en K.Matai, om districtssecretaris te worden, maar tot 2010 was het haar niet gelukt.

Tot de verkiezingen van 25 mei 2010 was zij bij de VHP

In 2004 was ik als districtscommissaris af. Nadat zij benoemd was heeft zij mij thuis opgebeld om mij te bedanken. Tussen 2001 -2014 (13 jaren) heb ik haar nooit horen zeggen dat ik van het commissariaat een bordeel had gemaakt. Na 13 jaar moet ik via de televisie horen dat mevrouw Geeta Mata Hari zulke vreemde uitspraken doet op een NDP-wijkvergadering om fatsoenlijke mensen in het openbaar te bespreken.

Zij voelt zich nu bijzonder sterk in de gelederen van de paarse partij, omdat zij beschermd wordt door de districtscommissaris en de “President van Nickerie”. Ook de heren K.Matai, L.Mahawatkhan, D.Goedar en vele anderen worden door haar continu bij SBS-kanaal 32 zeer negatief besproken. Gezien haar geestelijke bagage speelt zij niet meer op de bal, maar op de man om zodoende een kans te maken om districtssecretaris te worden.

Ik wens haar veel succes toe met haar ambtelijke loopbaan en ik hoop dat zij binnenkort districtssecretaris kan worden. Aan mevrouw Geeta Mata Hari wil ik slechts het volgende meegeven: “Werp nooit een steen in een put, waaruit U water gedronken heeft”. De VHP heeft U “gemaakt” zoals men dat in de politiek zegt en wees niet zo ondankbaar.

U mag voor de NDP opkomen. Dat vind ik niet zo erg, maar leg de mensen uit wat jouw paarse partij de komende weken, maanden en jaren gaat doen voor de ontwikkeling van Nickerie. Aan Geeta Mata Hari wil ik het volgende Romeinse citaat meegeven: “Conscia mens recti, famae mendacia ridet” (Wie zich bewust is van de waarheid, lacht om de leugens van het gerucht).

Hardeo Ramadhin

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

15-06-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics