Nickerie.Net, woensdag 18 juni 2014


Mahinder Jogi: ‘Prulwerk dam Paradise zorgt voor calamiteiten’

Volgens het VHP-assembleelid Mahinder Jogi is het leveren van prulwerk er de oorzaak van dat de dam te Paradise het water van de Nickerierivier niet kan tegenhouden en de dam telkens buiten haar oevers treedt. Zondagavond was het weer raak, de dam is wederom bezweken door het rivierwater. Tijdens de begrotingsbehandeling zijn door Jogi vragen gesteld over de aanpak van de dam. Deze zijn niet naar tevredenheid van Jogi beantwoord. Integendeel stak minister Rabin Parmessar van Openbare Werken een beschermende hand uit door te stellen dat bij het gedeelte waar de dam staat te Paradise, de rivier een bocht maakt, waardoor het water een schurende werking op de dam heeft.

Afgelopen weekend is Jogi zich ter plekke gaan oriënteren samen met partijgenoot en collega Radjkoemar Randjietsingh. Door dc Wedperkash Joeloemsingh was eerder gesteld dat er klei is aangevoerd op de plek voor herstel van de dam. ‘Er is geen klei aangevoerd, er is gegraven aan weerszijden van de dam. Vandaar heeft men klei opgeworpen.’ Volgens Jogi is er helemaal geen professionaliteit te bespeuren bij de aanpak van de problematiek, terwijl de werkzaamheden SRD 8.000 hebben gekost.

Werkzaamheden voor aanpak van de dam zijn bijkans anderhalf jaar geleden onderhands gegund aan een aannemer voor een bedrag van SRD 900.000. Volgens de aannemingsovereenkomst zou er een complete beschoeiing moeten komen met palen met een lengte van 18 meter. Het blijkt dat de aannemer de helft van de aangegeven lengte heeft gebruikt. De palen die gebruikt zijn hebben een lengte van 9 m. ‘De stevigheid liet te wensen over.’

Toen de dam het begaf, heeft het departement van het ministerie van OW in Nickerie zelf lapwerkzaamheden verricht. Ook zijn er autobanden gebruikt. Dat bleek ook geen soelaas te bieden tegen het overtollige water. ‘Men levert alleen prulwerk. Ze loeren alleen een moment om geld te kunnen maken.’ De moskee die staat naast de dam, heeft het bijzonder te verduren. Een deel van de moskee dat voorheen gebruikt werd voor diverse doeleinden, is reeds in de rivier. Jogi heeft gesproken met de beheerder. Er wordt ervoor gevreesd dat de moskee niet behouden kan worden. Vanwege het oprukkende water, wordt de vloer regelmatig nat. Ook de fundering van het gebouw moet het ontgelden door het rivierwater dat blijft zitten in het gebouw.

Asha Gajadien-Bhagwat

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /DBS

17-06-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics