Nickerie.Net, dinsdag 24 juni 2014


De banaliteit van Geeta Mata Hari uit Nickerie

Ruim een week terug heb ik een korte reactie gegeven in de diverse media over de banale praatjes van Geeta Mata Hari uit Nickerie. Zij had niet gedacht dat ik op een correcte en fatsoenlijke manier haar van repliek zou dienen. Na mijn reactie komt zij terug bij SBS (het Paarse radio- en televisiestation in Nickerie en wordt ook via kanaal 32 in Paramaribo uitgezonden) en probeert alles weer goed te praten om de waarheid aan haar zijde te krijgen. Deze Mata Hari heeft uit de bron van de Oranje-partij water gedronken en zij is van de typekamer gepromoveerd (ondanks haar geringe geestelijke bagage) naar de bestuursdienst. “Doe goed en kijk niet om”, staat in de Bijbel geschreven. De wetenschappers hebben voor elk wapen een anti-wapen gemaakt, maar voor verraad, roddel  en huichelarij heeft men nog geen wapen ontwikkeld.

"Geeta Mata Hari"

Verraad is geen nieuw verschijnsel

Een mens moet zich zoveel mogelijk verdiepen in de diverse Heilige geschriften. In de Bijbel staat het verhaal van Judas ook geschreven. Ik zal in enkele zinnen ook dit verhaal in dit artikel verwerken. “En toen het avond geworden was, kwam Hij (Jezus) met de twaalven (apostelen) . En terwijl zij aanlagen en aten, zeide Jezus: Voorwaar, ik zeg U, dat één van u Mij verraden zal; één die met Mij eet. Zij begonnen bedroefd te worden en één voor één tot Hem te zeggen: Ik toch niet?”.

De gevangenneming van Jezus

“En terstond, terwijl Hij ( Jezus) nog spraak, daar kwam Judas aan, één van twaalven, en met hem een schare met zwaarden en stokken, gezonden vanwege de overpriesters en de schriftgeleerden en oudsten. En die Hem (Jezus) overleverde, had hun een afgesproken teken gegeven, zeggende: Dien ik (Judas) zal kussen, die is het; grijpt Hem en leidt Hem verzekerd weg. En hij (Judas) kwam en trad terstond op Hem toe en zeide: Rabbi, en kuste Hem (Jezus)”.

De vijand wist toen precies wie Jezus was en hij werd gevangen genomen. Deze kleine insteek maak ik om aan te tonen dat verraad overal en ten alle tijden plaatsgevonden heeft . Wat Geeta Mata Hari in Nickerie doet, is wel te begrijpen, maar zeer sterk af te keuren. Bij haar superieuren toont zij overdreven liefde voor de Paarse partij en alles wat Oranjepartij is wordt met de grond gelijk gemaakt. Men zegt vaak: “Men houdt van het verraad, maar niet van de verrader”.

De kritische kant van de politiek

In de politiek moet je kritisch zijn; in de politiek mag je op jouw opponenten kritiek leveren ; in de politiek moet je proberen zoveel mogelijk met argumenten jouw opponenten klein te krijgen; in de politiek moet je de mensen uitleggen wat jouw politieke partij de komende vijf jaren gaat doen ; in de politiek moet je de waarden, normen en de elementaire beschaving in acht nemen en mensen niet persoonlijk bespreken; in de politiek ben je geen vijand van de opponent, maar een medespeler op het politieke veld.

Ik volg de beelden van SBS-Paramaribo op kanaal 32 regelmatig. De meeste propagandisten houden zich wel aan de spelregels van de elementaire beschaving. Ik hoor de mensen vaak zeggen; er is veel ontwikkeling op komst; er is veel gedaan voor de Nickerianen. Geen van de sprekers heb ik nog gehoord dat de benzineprijs  onbetaalbaar geworden is voor de Nickerianen. De rijstboeren betalen alleen op jaarbasis (bij een inzaai van 30.000 ha rijstareaal) ruim, SRD 19.000.000,00 aan government-take aan diesel.

Geen vooruitgang in Nickerie

Aan de hand van de groei van de bevolking kan men ook de economische groei van een regio voorspellen. De toekomst van Nickerie ziet er zeer somber uit. Het district Nickerie telde in 2004 een bevolking van 36.639 zielen. In 2012 was de bevolking van Nickerie gedaald naar 34.233 zielen. In de periode van (2004- 2012) 8 jaren is de bevolking van Nickerie gedaald met 36.639- 34.233= 2.406 inwoners. Voor mij is genoeg reden tot bezorgdheid.

Er is nauwelijks werkgelegenheid gecreëerd voor de bevolking van Nickerie. Een ieder probeert een baan bij de overheid als schoonmaakster, schoolwachter, sluiswachter of een bureauambtenaar te krijgen. De overheid is niet in staat ongelimiteerd mensen in dienst te nemen. Het mooie verhaal van geweldige groei in Nickerie is een fabel.

Kijken wij naar de Westelijke Polders in Nickerie dan kan ik wel zeggen dat de vorige regering(en) veel inspanning gepleegd heeft om de Zeedijk van 7,6 km aan te leggen; de Skoertjieweg, de Beatrixweg, de Vuurtorenweg ,de Mandjha Veiraweg, de Van Idsingaweg, de Theodorusweg, de Cassaveweg, de H.D.Soekhoeweg tot het Crematieoord, de Gemaalweg tot Nannipolder en terug naar de C.R.Biswamitreweg (Nieuw-Nickerie) zijn geasfalteerd.

Het nieuwe Pompgemaal te Clarapolder heeft aardig wat verlichting gebracht voor de rijstboeren. Het waterleidingnet in de westelijke polders is door de SWM overgenomen van de Dienst Watervoorziening en niemand klaagt meer over het drinkwaterprobleem in de Westelijke Polders.

Advies aan Geeta Mata Hari uit Nickerie

Mevrouw Geeta Mata Hari, als bestuursambtenaar bent U heel actief in de politiek; U bent bezig de gemeenschap (vooral vrouwen) te mobiliseren voor de Paarse partij. Ik wens U veel succes in uw politieke loopbaan toe, maar ik wil u vragen, in uw politiek enthousiasme, anderen niet mee te sleuren in uw verzinsels en banale praatjes.

Ik heb weinig politieke invloed op de huidige machthebbers , maar  het zou goed zijn dat minister Betterson van Regionale Ontwikkeling  deze Geeta Mata Hari muteert  naar het district Brokopondo , omdat zij de vrouwen heel “goed” mobiliseert  in Nickerie. Zij kan zeker in Brokopondo een grote bijdrage leveren om de jonge dames bij te staan als bestuursambtenaar om tienerzwangerschap te voorkomen. Ruim 30% van de jonge dames in Brokopondo hebben problemen.

Mevrouw Geeta Mata Hari, U kunt nu  een heel goede job doen in Brokopondo en ook na 25 mei 2015.

Hardeo Ramadhin

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden / Fos Network

23-06-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics