Nickerie.Net, woensdag 18 juni 2014


De voedselschuur van de regering Bouterse is een droom gebleven

De Surinaamse president Desi Bouterse beloofde het Surinaams volk tijdens de afgelopen verkiezing in 2010 heel veel. Zonder enige financiŽle onderbouwing heeft hij de kiezers toen allerlei mega beloftes gedaan. Zijn stokpaardjes waren vooral meer werkgelegenheid, harde aanpak van de criminaliteit en corruptie, meer woningen (18.000 in totaal) en percelen die vooral ter beschikking gesteld zouden worden aan jonge gezinnen, de tramverbinding Paramaribo-Zanderij, de brug naar Guyana en een naar Frans-Guyana, de snelweg naar BraziliŽ en vooral niet te vergeten de meest spraakmakend belofte, Suriname, de voedselschuur van het Caribisch gebied. De president gaf aan dat zelfs de plannen om te komen tot een voedselschuur al klaar lagen en dat met buitenlandse deskundigen die plannen uitgevoerd zouden worden. Bij grote delen van de bevolking en ook zo bij mij, waren toen de verwachtingen dan ook erg hoog, wat maakte dat velen toen de voorkeur gaven aan de Megacombinatie. Zo ook velen binnen de Nickeriaanse gemeenschap en vooral onder de rijstboeren.

Beloofde voedselschuur

De economische kurk waarop Nickerie drijft, is de rijstsector. Beloftes zoals: het terugdraaien van de government-take, goedkope diesel, goedkope kunstmest, herbiciden en insecticiden, maakte dat de Megacombinatie erg goed scoorde in 2010 in het rijstdistrict Nickerie. Huidig parlementariŽr Doekhie deed zelf een behoorlijk zoet schepje er bovenop door de Nickeriaanse boeren te beloven dat hij er persoonlijk zorg voor zou dragen dat kunstmest, net als brood, in de Chinese winkel te vinden zou zijn.

Door al deze populistische beloftes werd de droom van een voedselschuur voor de Nickerianen nog mooier en completer. Vele boeren (landbouwers) in heel Suriname wilden gelijk deze verandering en geloofden dan ook sterk in deze ďChangeĒ. De Megacombinatie kwam dan ook aan de macht.

 

Teleurstelling

President Bouterse noemde 2010 het jaar van het keerpunt, 2011 het Doe-jaar, 2012 het jaar van actie en prestatie, 2015 het verkiezingsjaar en hij durfde 2014 geen naam te geven. Begrijpelijk, want tot heden is er van geen ene keerpunt, Doe, actie of prestatie iets te merken.

Over een voedselschuur durf ik zelf niet na te denken. Dit alles doet mij denken aan de woorden van Wim Bainath, voorzitter van de Landbouw CoŲperatie Kwatta, die aangaf bang te zijn dat we wel een voedselschuur zullen hebben, maar dan eentje zonder graan.

Zelfs de voorzitter van Agras geeft aan dat vanaf het aantreden van deze regering er concreet niets is gedaan voor de groentesector. Juist is volgens hem de groentesector nu bezig verder naar beneden af te glijden.

Coalitiepartner Anton Paal had nog extremer de mensen in Coronie beloofd dat er alles in het werk gesteld zal worden om het agrarisch beleid zodanig te voeren dat Coronie uit de problemen zou geraken. Volgens hem liggen de natuurlijke bodemgesteldheid gunstig om Coronie tot de fruittuin van ons land te maken. Hij zou ook weer nieuw leven blazen in de rijstsector. Dit alles in het verlengde van de voornemens, Suriname de voedselschuur van het Caribisch gebied te maken. Jammer, de voedselschuur is tot nu toe maar een droom gebleven.

Balans

Het voornemen van de regering om Suriname de voedselschuur te maken van het Caribisch gebied is een dringende noodzaak en moet dus volgens deskundigen niet als utopisch worden gezien. Volgens deze deskundigen heeft Suriname voldoende potentie om daadwerkelijk een voedselschuur te worden in de regio. Daarvoor hebben wij dus niets aan allerlei populistische uitspraken, want dat brengt moesje niet naar Parijs.

Populistische en loze beloftes zorgen alleen voor frustraties en teleurstellingen onder de bevolking. Samen met mij zijn in 2010 velen bezweken onder deze populistische verleidingen en deze hebben gezorgd dat wij vandaag zitten opgescheept met uitzichtloze dromen. Voor de resterende maanden naar de verkiezing toe is er nog weinig hoop meer en roep ik daarom een ieder op om zeer, zeer alert te zijn en in de komende verkiezing van 2015 een betere keuze te maken. Weet dat waarheid de vrucht van de tijd is en niet van de macht.

Harriet Ramdien

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /SR Herald

17-06-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics