Nickerie.Net, woensdag 25 juni 2014


DOE: Stop met het minachten van de kiezer!

Kies jij voor een smartphone, een flatscreen, of kies jij voor respect? Deze vraag werpt de partij voor Democratie en ontwikkeling in eenheid (DOE) op naar aanleiding van de vele presentjes die in de afgelopen periode aan burgers zijn geschonken door “gulle” politieke partijen. Aan deze acties is te zien dat de verkiezingscampagnes al zijn begonnen, zegt de partij, die in een persbericht stelt, dat het niet moet gaan om eenmalige acties, maar om het uitzetten van een duurzaam beleid door de overheid.

d865fdd27ce746661e150972642bd4f4.jpg___doe_logo.jpgDus geen televisie en internet om naar het voetbal-WK te kijken in het binnenland, maar deze media inzetten voor de ontwikkeling van de Surinaamse mens in het binnenland. “Educatie, cultuur, vorming, allemaal zaken die daadwerkelijk kunnen bijdragen tot ontwikkeling”, zegt de partij. Het uitdelen van flatscreens door politieke partijen in verband met WK-voetbal, ziet DOE als kopen van het volk met mooie cadeaus, te vergelijken met de spiegeltjes en kraaltjes van vroeger.

Eigen verantwoordelijkheid

DOE vindt dat het tijd is om ermee op te houden de potentiële kiezer te onderschatten en als het ware te minachten, “want daar lijkt het op wanneer men hen nog steeds als een kind, zoet en volgzaam probeert te krijgen met behulp van cadeautjes.” De partij schrijft dat haar uitgangspunt is dat elke burger van Suriname, ongeacht zijn scholing, respect verdient. Met een goede uitleg kan een ieder leren wat zijn plichten zijn in de samenleving en binnen de grenzen van wet- en regelgeving.

Zo kan de eigen verantwoordelijkheid van de burger een kans krijgen en leert men respect voor zichzelf te hebben. De DOE partij gelooft niet in de oude manier van stemmen winnen met presentjes en ziet elke burger als een volwaardig mens, schrijft zij in het persbericht.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS

25-06-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics