Nickerie.Net, maandag 30 juni 2014


Geen college van Joan H.Dogojo nodig

Mevrouw Joan H.Dogojo heeft een reactie gegeven op een zinsnede van een artikel welke ik geschreven heb over Geeta Mata Hari van Nickerie. Deze mevrouw heeft de plank volledig mis geslagen. Ik heb slechts in een zin, op het einde van mijn artikel, geschreven dat mevrouw Geeta Mata Hari een heel goede ‘job’ kan doen in Brokopondo om de jongeren bij te staan. Ik heb ook erbij het woord tienerzwangerschap gebruikt. Van die ene zin maakt Joan Dogojo een heel artikel om mij een college te geven over tienerzwangerschap. Mevrouw Dogojo, het zou heel goed zijn dat U mevrouw Geeta Mata Hari uit Nickerie bij haar zinnen brengt en dat zij in het vervolg nalaat over haar superieur (de ex-districtscommissaris Hardeo Ramadhin), geen onwaarheden, leugens, laag bij de vloerse verzinsels te verkondigen. Ik ben al 10 jaar uit Nickerie vertrokken (2004). In haar enthousiasme heeft deze mevrouw Geeta Mata Hari op een NDP-vergadering (van uw politieke partij) aan de Heeraweg (Westelijke polders) de respectabele leraar/schrijver/ex-commissaris beschuldigd dat hij van het commissariaat (2001-2004) een bordeel had gemaakt.

Hardeo Ramadhin

Ik zal door geen enkele Surinamer over mij heen laten walsen door leugens en verzinsels. Een vrouw die ik uit de typekamer heb gehaald en zij werd ook mede door mijn inspanning benoemd tot bestuursambtenaar. Ik heb nimmer mijn medewerkers en ook mijn studenten in het openbaar besproken. Die elementaire beschaving heb ik met de paplepel meegekregen. Ik heb deze Mata Hari nooit in het openbaar besproken en dat zal ik ook nooit doen. Twee jaren terug moest zij een werkstuk schrijven voor haar ambtelijke opleiding en ik heb daarbij de nodige informaties verstrekt over het kiesstelsel, na een verzoek aan mij. Ik ben in de pen geklommen nadat zij (na 10 jaar pensionering) geprobeerd heeft mijn reputatie, mijn imago, mijn goede naam te schaden in bijzijn van NDP-toppers in Nickerie waarbij ook de huidige districtscommissaris aanwezig was.

Voert geen polemiek met burgers Mevrouw Dogojo, ik voer geen polemiek met burgers. Ik geef mijn visie en als anderen daarmee niet eens zijn, mogen zij ook hun mening geven. Als leraar ben ik heel open tegenover andere zienswijzen. Ik heb mij vooral verdiept in historische- en geografische onderdelen zoals (culturele geografie, fysische geografie, geomorfologie, stad- en plattelandsgeografie, landbouwgeografie en vooral politieke geografie). Er is geen polemiek tussen Hardeo Ramadhin en Geeta Mata Hari zoals U dat constateert. Zij zal nooit in staat zijn om met mij in polemiek te treden, gezien haar geestelijke bagage.

Ik heb met twee artikelen geprobeerd haar tot andere gedachten te brengen. Ik hoop dat zij tot inkeer komt en in het verlog geen verzinsels gaat verkondigen op een NDP-vergadering, waar ook de heer W.Joeloemsing aanwezig is. Een mens moet proberen door hard te werken carričre te maken en niet door huichelarij en verzinsels te verkondigen om in de gunst te staan bij de huidige machthebbers. Deze mevrouw moet in het vervolg nalaten eerbare burgers, die zich niet ter plaatse kunnen verdedigen op een wijkvergadering van de NDP, valselijk te beschuldigen. Dankzij De West, Dagblad Suriname, de sites GFC, Suriname Herald, No Spang en ASP kan ik deze leugens van deze mevrouw Mata Hari naar het Rijk der Fabelen verwijzen.

Boodschap aan H.Dogojo

Deze jonge parlementariër zal altijd mijn ondersteuning krijgen. Als opvoeder/ leraar /schrijver heb ik mij altijd verheven boven partijen. Mevrouw Dogojo is heel slecht geďnformeerd wat er in Nickerie gebeurt. Mijn artikel gaat niet over tienerzwangerschap in Brokopondo. Dit voorbeeld heb ik aangehaald uit een krantenartikel welke onlangs verschenen is over Brokopondo. Mevrouw Dogojo, U moet het accent van mijn artikel niet proberen een andere wending te geven. Mijn bedoeling kan nooit zijn om groeperingen te stigmatiseren. De soep wordt niet zo heet gedronken zoals het opgediend is. U kunt als volksvertegenwoordiger met de deskundigen zaken met betrekking tot tienerzwangerschap in Brokopondo beter monitoren.

Aan mevrouw Dogojo wil ik het verzoek doen als vrouw om met mevrouw Geeta Mata Hari (uw partijgenoot) een serieus gesprek te voeren dat zij zich als bestuursambtenaar en niet als een hysterische NDP-propagandist gedraagt en verder haar te bevrijden van haar machtsdronkenheid om geen “wilde” uitspraken te doen. Zij moet niet het gevoel hebben dat zij aan alle politieke opponenten in Nickerie links en rechts “klappen” kan uitdelen. Ik wil U ook verzoeken dat U ook een ernstig gesprek voert met uw collega/partijgenoot, “de President van Nickerie”, dat hij via het NDP radio- en televisiestation SBS eerbare burgers, hun vrouwen, hun dochters, hun schoondochters en familieleden in zijn politieke campagne met rust laat. Tenslotte nog de volgende boodschap ter overdenking: “Factum stultus cognosit; Na de daad komt de dwaas tot inzicht ”.

Hardeo Ramadhin

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

30-06-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics