Nickerie.Net, donderdag 03 juli 2014


Stemfie : sprake van vrije en geheime verkiezingen?

Het maken van een “selfie” bij de stembus of stemfie door een Nederlandse politieke leider  heeft waarschijnlijk de manipulatieve breinen van de NDP propagandamachine extra geactiveerd. Deze zouden  volgens hetgeen via  social media en in de wandelgangen bekend is geworden, een groot aantal Smartphones willen verdelen onder jongeren die behoren tot personen die  voor de eerste keer hun stemrecht zullen uitbengen. De persoon zou in het stemhok met deze telefoon zijn of haar stemkeuze moeten vastleggen en presenteren om  vervolgens eigenaar te mogen worden van het toestel.

De mediacommissie van de VHP vernam van  een rechtswetenschapper dat indien het OKB het maken van stemfies zal toelaten, zij in de hand werkt dat het geheime karakter van de verkiezingen wordt opgeheven. Dit zal  inbreuk plegen op het uitoefenen van het actief en algemeen kiesrecht van de burger om naar eigen inzicht deel te nemen aan de democratische besluitvorming in zijn of haar land.

De rechtsgeleerde illustreerde dit met een werkgever die in het onderhavige geval van zijn werknemers kan eisen dat zij op de partij van de werkgever moeten stemmen, hun stemfie vervolgens  naar hem moeten sturen  als bewijs, op straffe van ontslag of welke andere sanctie dan ook.

In dit verband  brengt de mediacommissie in herinnering, de laatste presidentsverkiezingen in onze DNA waarbij ook  telefoons zijn gebruikt om de verkiezingen te manipuleren. Zij spreekt haar ernstige bezorgdheid uit over deze onverkwikkelijke voornemens en eist van instanties die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de vrije en geheime verkiezingen in ons land dat elke vorm van communicatie vanuit het stemhok naar buiten toe verboden wordt.

De mediacommissie roept de samenleving op om grote alertheid en vastberadenheid  betrachten om te waarborgen dat de aanstaande verkiezingen daadwerkelijk vrij en geheim zullen verlopen.

VHP Mediacommissie

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

02-07-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics