Nickerie.Net, zaterdag 05 juli 2014


VHP profielschets voor DNA-, DR- en RR- leden

Onlangs is door het hoofdbestuur van de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) de profielschets op het niveau van kandidaat DNA -, DR-, en RR- leden goedgekeurd. De VHP heeft zich voorgenomen om DNA- ,DR-, en RR- leden te selecteren uit personen die bewust door het leven gaan en bereid zijn met passie en overtuiging zich in te zetten voor de partij, de samenleving en het sociaal democratische gedachtegoed. Het bereiken van de gestelde nationale doelen begint voor iedere kandidaat DNA-, DR- en RR- lid immers met gezonde ambitie, een realistische kijk op de maatschappij en een visie op de toekomst.

Foto: Overhandiging VHP profiel document DNA, DR en RR, www.nickerie.net

Foto: Overhandiging profiel document DNA, DR en RR

In de profielschets is enige nadruk gelegd op de intellectuele bagage en specifieke bekwaamheden van de aspirant kandidaat bij de komende algemene, vrije en geheime verkiezingen in mei 2015. De profielschets dient in zeker opzicht ook te worden gezien als oriŽntatiebaken voor geÔnteresseerden en anderzijds als objectieve leidraad voor de VHP ter selectie en beoordeling van aspirant kandidaten voor een van de volksvertegenwoordigende lichamen.

Voor de selectie en beoordeling van een DNA-kandidaat is de lat een stuk hoger gelegd dan die van de DR en RR leden. Een kandidaat DNA- lid heeft immers meer kennis en ervaring nodig om wet- en regelgeving op relevantie en kwaliteit te kunnen beoordelen en om politieke resultaten te kunnen boeken. De hogere eisen behelzen onder meer: enige bekendheid met sociale zekerheidsstelsels, juridisch inzicht, financieel-economische kennis, enig begrip van internationale betrekkingen, duurzame ontwikkeling, klimaat, energie-,volksgezondheid, onderwijs, etc. Kortom een dusdanige mate aan algemene kennis en expertise dat de potentiŽle kandidaat wordt geacht zijn of haar zicht op actuele ontwikkelingen binnen ťťn of meerdere onderwerpen op vlotte wijze te demonstreren. Daarbij zal bovendien mede gelet worden op de communicatieve vaardigheid bij het presenteren en promoten van een standpunt.

De VHP hoopt op deze wijze bij te dragen aan het vergroten en optrekken van niveau en productie in de volksvertegenwoordigende lichamen van ons land, hetgeen ongetwijfeld mede zal leiden tot de uiteindelijke verwezenlijking van duurzame welvaart en welzijn voor alle Surinamers.

VHP mediacommissie

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net /VHP

05-07-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics