Nickerie.Net, maandag 14 juli 2014


DNA past Wet Surinaamse Nationaliteit aan

PARAMARIBO - De Nationale Assemblee (DNA) heeft donderdag met de aanname van een initiatiefwet de Surinaamse wet op nationaliteit en ingezetenschap nader is geregeld. De wetswijziging werd met algemene 33 stemmen aangenomen. Het initiatief om de wet bij te stellen kwam van de parlementariërs Anton Paal (MC/PALU), Frederik Finisie (MC/NDP), Ronny Tamsiran (PL) en Marinus Bee (AC/ABOP). De aanpassingen behelzen onder meer het kappen met de genderongelijkheid die van toepassing was bij het verkrijgen van de nationaliteit bij kinderen, het Surinaams burgerschap, dubbele nationaliteiten, huwelijken tussen Surinamers en niet-Surinamers.

In tegenstelling tot voorheen maakt de aangepaste wet het volgens initiatiefnemer Paal het iets moeilijker om de Surinaamse nationaliteit kwijt te raken. Daardoor zijn min of meer enige mogelijkheden geschapen voor een dubbele nationaliteit, iets waarvoor tot nu toe haast geen mogelijkheid bestaat in Suriname.

Hoewel de wetsaanpassing nog geen dubbele nationaliteit omvat en goedkeurt, stimuleert de nieuwe situatie dat wel, volgens minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet zal elk kind reeds bij geboorte vanzelf over de Surinaamse nationaliteit beschikken, zolang één van de ouders Surinamer is.

Voorheen was er een keuzevoorkeur voor de nationaliteit van de vader. Leilis is ingenomen met de goedkeuring van de wetswijziging, met de nadruk op de rechtgetrokken gendergelijkheid, de ongedwongen toebedeling van de Surinaamse nationaliteit en ook dat niemand bang hoeft te zijn voor verlies van de Surinaamse nationaliteit als dat zal leiden tot statenloosheid.

Enige aanpassingen zorgen ervoor dat mannen nu ook een beroep kunnen doen op de Surinaamse nationaliteit als ze met een Surinaamse zijn getrouwd. Vroeger konden alleen vrouwen daarvoor opteren in geval van huwelijk met een Surinaamse man.

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / No Spang

13-07-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics