Nickerie.Net, woensdag 16 juli 2014


DNA-lid Soerdjan plotseling uit zijn slaap ontwaakt, maar is de realiteit kwijt

De VHP mediacommissie vroeg de heer Soerdjan om een reactie over het bericht van hem dat in de media is verschenen. Hij gaf aan dat niet de mediacommissie van de VHP, maar de VHP leiding met hem in contact moet treden. De reactie van deze baatzuchtige figuur komt arrogant over. In zijn persbericht gaf hij aan dat het huidige beleid(regeringsbeleid)op verschillende gebieden behoorlijk wat steken heeft laten vallen. Als voorbeeld noemde hij het inhumaan personeelsbeleid (ontheffingen), het niet doelmatig aanwenden van staatsmiddelen, en vermoedelijke corruptieve handelingen. Velen hebben naar aanleding van zijn bericht zich afgevraagd of de heer Soerdjan nog enige binding heeft met de realiteit. 

Geen behoefte aan DNA-lid voor slechts spek en bonen

Als de heer Soerdjan weet welke steken deze regering laat vallen, is het parlement de plaats waar hij zijn misnoegen kenbaar moet maken. De heer Soerdjan is als DNA lid zelf incompetent maar beschuldigt de partijleiding van incompetentie. Als het erop aankomt om de belangen van het volk te behartigen zwijgt hij als het graf.

Terwijl andere VHP parlementsleden vaak kanttekeningen plaatsen met betrekking tot het wanbeleid van de regering, zit hij met zijn duimen te draaien. In de DNA zegt hij vrijwel niets, we hebben geen DNA leden nodig die voor spek en bonen bij zitten. Nu de verkiezingen van 2015 naderen is hij ineens wakker.

De heer Soerdjan is vergeten dat het Nickeriaanse volk hem in het parlement heeft geplaatst om de belangen van het volk te dienen en niet zijn eigenbelang. Elke maand toucheert hij als VHP DNA lid bijkans SRD 15.000, maar doet bijna niets voor het volk.

Hij was vanaf 9 december 2009, aangesteld als directeur van Adron door de vorige regering en in 2010 gekozen tot parlementslid. Wat heeft hij gedaan voor de padieboeren toen hij directeur was van Adron? En welke bijdrage heeft hij tot nu toe geleverd als parlementslid? In het parlement is hij altijd muisstil.

Van mijn part mag hij de partij verlaten, liever vandaag dan morgen, de VHP moet geen strobreed in de weg leggen voor hem. Wij hebben geen chanteurs en sierpaarden nodig. We hebben partijleden nodig die loyaal zijn aan de partij en hard werken.

Sedert het aantreden van het huidige bestuur van de VHP op 3 juli 2011 is de partij gemoderniseerd en gedemocratiseerd. Er zijn nieuwe structuren in de partij, die allemaal op democratische wijze tot stand zijn gekomen. Landelijk zijn kern- verkiezingen gehouden en de kernleden hebben zelf bepaald wie allemaal zitting mochten nemen in een kernbestuur.

Als hoofdbestuurslid mocht Soerdjan, als coördinator van DCT Nickerie optreden. Maar heeft als coördinator een jaar lang zich onttrokken aan deze verantwoordelijkheid met drogredenen en VHP Nickerie in de steek gelaten.

Al jaren grote afwezige bij hoofdbestuursvergaderingen

Omdat de heer Soerdjan niet op de hoogte is van de nieuwe reglementen van de partij kan hij zijn taak niet uitvoeren. Hij heeft meer dan twee jaren geen hoofdbestuursvergaderingen bijgewoond. Dus moet hij de hand in zijn eigen boezem steken en de schuld niet in de schoenen schuiven van de VHP leiding.

Kennelijk is Soerdjan bang om zijn positie als DNA lid te verliezen in 2015. Met zijn persbericht probeert hij de partijleiding te chanteren om zijn positie als DNA lid te consolideren. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Als hij denkt, de partijleiding te chanteren zal hij van een koude kermis thuiskomen.

‘Misstanden’

Deze man leeft echt in een omgekeerde wereld, zijn werkwijze is totaal verkeerd. Wanneer de leiding van de partij niet op de hoogte is van de zogenoemde misstanden, kan de partijleiding niet ingrijpen. Wat ik wel weet, is dat er veel schort aan de communicatie tussen de partijleden.

De oorzaak van deze slechte communicatie is de heer Soerdjan zelf, hij brengt de partijleden in verwarring door zijn verdeel- en heerspolitiek. Het is in Nickerie overbekend dat juist de heer Soerdjan, degene is die hardwerkende partijleden probeert uitelkaar te spelen.

Robby Roeplal

In een ingezonden stuk op een lokale nieuwssite insinueert de heer Robby Roeplal naar aanleiding van het persbericht van de heer Soerdjan, dat het publiek geheim is dat Santokhi op dubieuze wijze is gekozen tot leider van de VHP na een felle verkiezingsstrijd. Dat is een grote misvatting van de heer Robby Roeplal, het berust niet op waarheid. Als dat waar is moet de heer Robby met feiten komen.

Er was geen helemaal enkele felle strijd. De heer Santokhi heeft de verkiezing grandioos gewonnen, ruim 75% van de kiesmannen hebben gestemd op de heer Santokhi. Ik wil graag van de heer Robby Roeplal weten op grond waarvan hij zegt dat de heer Santokhi, op dubieuze wijze de verkiezingen heeft gewonnen.

Voorts zegt de heer Robby Roeplal dat de laatste tijd er veel kritiek is op de voorzitter van de VHP. Het vermoeden bestaat dat Santokhi thuis bij hem heimelijk – net als zijn voorgangers – met gesprekken is gestart met potentiële kandidaten voor bepaalde belangrijke functies.

Al deze zaken verwijs ik naar het rijk der fabelen. De VHP voorzitter is al een tijdje bezig in de Olifant, op elke woensdag en soms op andere dagen bilaterale gesprekken te voeren met prominente- en DNA leden van de partij. Dus er is geen sprake van heimelijke gesprekken.

Inderdaad worden er auto’s geschonken door ondernemers maar vanwege rancune van de huidige regering worden er geen namen bekend gemaakt. De ondernemers zijn ook beu van het wanbeleid van de huidige regering daarom ondersteunen ze de VHP in haar campagnevoering. Alle schenkingen aan de partij worden geregistreerd. VHP’ers wees alert voor valse berichtgevingen.

Naipal.A.I

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden / Fos Network

16-07-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics