Nickerie.Net, vrijdag 18 juli 2014


Santokhi over kwestie Nickerie: ‘Een ieder probeert zich te positioneren’

Santokhi over kwestie Nickerie‘Naar de verkiezingen toe probeert een ieder zich te positioneren’, zegt partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi betreffende de ontevredenheid geuit binnen de partij in Nickerie. De eenheid zou het grootste struikelblok vormen bij de VHP-top in Nickerie, met alle consequenties van dien. ‘Er is de afgelopen periode veel geïnvesteerd in Nickerie middels politieke bijeenkomsten, nieuwe coördinatie-, communicatie- en overlegstructuren op verschillende niveaus en kernbestuursverkiezingen, maar het probleem is dat in de top in Nickerie men niet in eenheid en als team wil optrekken’, aldus Santokhi. Het niet kunnen optrekken in eenheid brengt onderlinge spanning met zich mee.

Vrijdag delegatie naar Nickerie ‘We gaan het proces goed begeleiden middels continue gesprekken met alle betrokken partijen en hopelijk dat een ieder in partijbelang zich constructief zal opstellen’, aldus Santokhi. Door VHP-volksvertegenwoordiger Lekhram Soerdjan werd in de media kenbaar gemaakt dat de partij ‘hielenlikkers’ heeft in Nickerie en dat personen tegen elkaar uitgespeeld worden. Volgens hem spelen deze taferelen al anderhalf jaar.

Dagblad Suriname sprak ook met ondervoorzitter Radjkoemar Randjietsingh. Hij maakt deel uit van het team dat samengesteld is om zaken in Nickerie in goede banen te leiden. Vrijdag vertrekt een delegatie naar Nickerie om de gemoederen te sussen. Randjietsing constateert geen chaos en wanorde in Nickerie. ‘Hier en daar zijn er zaken die recht getrokken moeten worden.’ Hij zegt met nadruk dat de leiding zich beslist niet laat beïnvloeden door negatief geruis. ‘We staan achter de visie en idealen van de partij.’ De ondervoorzitter weet dat de partij nimmer haar stuwkracht verliest door het negatieve wangedrag van VHP’ers in Nickerie. ‘Gaandeweg de verkiezingen zullen er altijd spanningen zijn, dat heb je in elke politieke organisatie.’ Randjietsing wijst erop dat het van groot belang is dat de partij niet afwijkt van haar visie. ‘Als personen moeten uitvallen, dan moet dat maar gebeuren, dat moeten we accepteren.’

Asha Gajadien-Bhagwat

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / DBS

18-07-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics