Nickerie.Net, zondag 27 juli 2014


VHP Idul-fitr Boodschap:

Waarde moslimbroeders en zusters,

Met het oog op Idul-fitr, het einde van de vastenmaand, wil ik u alvast een gezegende Idul-fitr toewensen. In de achterliggende periode hebben we ons nog sterker dan voorheen verbonden gevoeld met onze moslimgemeenschap. De discussie in ons land over de uitoefening van godsdienst in de publieke ruimte raakt ook andere godsdiensten. Zowel plaatselijk als bovenplaatselijk zijn de contacten tussen de niet-moslimgemeenschappen en de moslimgemeenschap meer dan ooit gegroeid. We zijn blij met deze contacten. Door zulke ontmoetingen bouwen we bruggen. Door samenwerking trekken we samen op. De vastenmaand is bij uitstek een tijd van bezinning en barmhartigheid geweest. Moge deze periode in onze samenleving bijdragen tot onderling begrip, respect en vrede voor ons allen. Het is een uiting van betrokkenheid en als  onderbouwing van onze relatie.  

De heilige vastenmaand Ramadan nadert zo zoetjes aan haar einde, en op het eind van de vastenmaand vieren we Ied-ul-Fitr (feestdag ter gelegenheid van het breken van het vasten). Een maand waarin moslims van zonsopkomst tot zonsondergang zich niet alleen hebben onthouden van spijs en drank maar ook al het overige dat niet toegestaan is tijdens het vasten.

En op deze dag van blijdschap markeren wij de gelegenheid, die we in deze heilige maand hebben gehad om via gebeden dichter bij Allah te komen. De hele dagelijkse routine van bijvoorbeeld eten en drinken van voorheen werd omgegooid en een totaal nieuw ritme is ontstaan in ťťn maand. Dat geeft aan dat elk mens in staat is om met wilskracht en intentie nieuwe gedragspatronen aan te leren in slechts ťťn maand.

Men kan zichzelf met de kracht van de Almachtige dus bewust programmeren op zaken die men in het leven anders wil gaan doen, en nieuwe routines en denkwijzen aanleren die goed en ondersteunend zijn voor zichzelf en de omgeving. Dit geeft ook aan dat de moslims een periode van vasten verbreken en daarmee tevens goede gewoonten en spiritualiteit hebben aangeleerd.

Door het Ied-ul-Fitr feest gezamenlijk te vieren wordt ook de natievorming bevorderd. Wat ook bij velen niet bekend is, is dat de Islam expliciet eenheid en broederschap aanbeveelt met andersgelovigen. Het feest waarin moslims hun vastenmaand beŽindigen heeft dus een universeel karakter.

In de vastenmaand geven moslims in hoge mate aandacht aan hun verlangen tot spiritualiteit en devotie. Het is dus een maand van materiŽle- en immateriŽle onthouding. Het belangrijkste doel van het vasten is om in een zodanige staat terecht te komen, dat wij in harmonie en vrede leven met onszelf, onze omgeving en onze Schepper.

Zelfbeheersing, volledige overgave aan Allah, het verstevigen van de onderlinge band met familie, vrienden, buren en de gemeenschap zijn tevens van belang. Uit de vastenmaand leert de gelovige dat hij/zij steeds een beter mens moet worden. Het is de bedoeling dat men steeds meer in vrede en harmonie gaat leven met zichzelf en met de medemensen.

De regulatieve en spirituele onderricht van Ramadan zoals innerlijke reflectie, zelfbeheersing, het verstevigen van de onderlinge relatie, en het verrichten van goede daden, hebben een universele waarde en zijn van eminent belang voor de ontwikkeling van onze natie.

De grondbeginselen die gepaard gaan met ramadan, zoals respect, eenheid, tolerantie, samenwerking en saamhorigheid, moeten in de samenleving van Suriname de basis vormen voor de ontwikkeling van ons land.

 Als wij de tijd, die aan ons is toebedeeld, goed benutten zullen wij niet alleen het doel van ons bestaan bereiken, maar ook het ware en steeds terugkerende geluk en de ware geest van Ied-ul- Fitr ervaren. Laten we bidden en besluiten om onze inspanningen te continueren.

Beste moslimbroeders en zusters, moge de  Almachtige u zegenen, en zijn zegeningen op u laten neerdalen. ik wens de hele gemeenschap maar in het bijzonder de moslims een gezegend Iid -ul- fitr toe.  Ied Mubarak

Chan Santokhi

 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / VHP

27-07-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics