Nickerie.Net, woensdag 30 juli 2014


Chaotische situatie bij introductie digitale tv

PARAMARIBO - De Consumentenbond Suriname constateert een chaotische situatie bij het introduceren van digitale televisie (tv) in Suriname, zegt de voorzitter Rudy Balker. Deze uitspraak doet hij op grond van de vele klachten die zijn organisatie moet aanhoren vanaf de introductie van digitale tv. Kansarme consumenten worden onvoorbereid op kosten gejaagd. Nu al is een aantal kanalen onzichtbaar, en het is ook niet bekend waar de consument terecht kan voor een transformatiebox, zegt Balker. Verder zegt Balker dat het bekend is dat vanwege onze woningstructuur, waar er rekening wordt gehouden met de privésfeer, meerdere kamers worden voorzien van een tv-toestel.

Voor de consument is het niet duidelijk of men meerdere transformatieboxen moet aanschaffen of dat men door middel van een plugsysteem alle tv-toestellen zal kunnen aansluiten. Dit meldt de Voorlichtingsdienst Consumentenbond Suriname.Teneinde deze ongewenste situatie te keren stelt de Consumentenbond Suriname voor dat de bevoegde instanties onmiddellijk ingrijpen en met een deugdelijke voorlichtingscampagne beginnen.

Verder zal het Ministerie van Handel en Industrie samen met de veldwerkers van de Consumentenbond Suriname moeten zorgdragen voor het voorkómen van ongewenste malafide handelspraktijken. Balker zegt tot slot dat zijn organisatie voorstander blijft van digitale tv in Suriname zoals dit internationaal het geval is, maar de Surinaamse consument mag nimmer het kind van de rekening worden door onbedachtzaamheid van de bevoegde instanties.
 

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS 23-07-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics