Nickerie.Net, woensdag 06 augustus 2014


Volkstellingsresultaten wijken nauwelijks af van CBB gegevens

PARAMARIBO - Diverse nauwkeurigheidsindices die op de officiŽle resultaten van de achtste volkstelling zijn losgelaten tonen aan dat het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) betrouwbare rapportages heeft gepleegd bij de laatstgehouden census. Dit blijkt bij nadere bestudering van het Evaluatie Rapport van de Achtste Algemene Volkstelling, waarvan het veldwerk van 13 augustus tot en met 3 november 2012 werd verricht. Als de censusresultaten met onafhankelijke externe bronnen worden vergeleken, vallen die over het geheel genomen niet uit de toon. Als met name het aantal Surinamers in beschouwing wordt genomen, blijkt dat het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) een aantal van 505.770 Surinamers heeft geregistreerd, terwijl de census een aantal van 505.245 opgaf, ofte wel een afwijking van slechts - 0,1%.

Voor wat het aantal geboorten aangaat, is er wel een verschil van +6,8% genoteerd, aangezien CBB een aantal van 10.061 geboorten had geregistreerd, terwijl de census 6,8% meer telde en op 10.746 uitkwam. Als vervolgens data van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SOZAVO) in beschouwing wordt genomen, blijkt er vrij nauwkeurig geteld te zijn voor wat betreft het aantal on - en minvermogenden, dat bij SOZAVO 166.398 bedroeg en bij de census ťťn procent minder.

Het totaal aantal AOV-rechthebbenden is volgens SOZAVO 47.391, maar de census telde 50.865 AOV'ers, dat is 7,3 % meer. Voor wat betreft de externe bron het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV), is naar voren gekomen dat er volgens het MINOV 16.047 kleuterleerlingen zijn, terwijl de census 15.578 telde (2,9% minder). Volgens het MINOV-bestand zouden er voorts 70.907 GLO-leerlingen moeten zijn, maar bij de census werden 4,3% minder geteld, namelijk 67.873.

Het ABS heeft ook gegevens van het Centraal Bureau Mechanische Administratie (CEBUMA) onder de loep genomen en een afwijking van 6,8 procent geconstateerd voor wat betreft getelde bureauambtenaren, daar in het CEBUMA-bestand 29.627 kantoorlandsdienaren voorkomen, en de census niet verder kwam dan 29.411. Het aantal verzekerden bij het Staatsziekenfonds (SZF) bedroeg volgens het SZF voorts 136.874, terwijl het ABS 3,9% minder telde, namelijk 134.216.

Verder werd op het aantal SWM-aansluitingen van 76.786, een percentage van 2,3 minder geteld en op het aantal verwachte woonverblijven 0,4% minder dan de 134.856 die het Ministerie van Openbare Werken aangaf. De census scoorde het onnauwkeurigst voor wat betreft het aantal EBS-aansluitingen, dat volgens de EBS 120.934 moet zijn, terwijl de census 7,6% minder telde.

Als overigens de officiŽle emigratiecijfers van de CBB worden vergeleken met die van het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland worden vergeleken, komt een enorme discrepantie naar voren. Tussen 2004 en 2012 registreerde het CBB een totale emigratie uit Suriname van 3798, waarvan 2693 naar Nederland. Uit CBS-gegevens blijkt echter dat er in dat tijdvak 19.450 personen vanuit Suriname naar Nederland zijn geŽmigreerd.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / No Spang 06-08-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics