Nickerie.Net, zaterdag 09 augustus 2014


Van een dorp tot Nieuw-Nickerie

Op zaterdag 9 augustus 2014 wordt het 135-jarig bestaan van Nieuw- Nickerie door de Nickerianen gevierd. De commissie “herdenking 135 jaar Nieuw Nickerie” heeft een programma opgesteld welke uitgevoerd wordt. Ik zal proberen in dit artikel, in grote lijnen, een beeld te geven van het ontstaan van het district Nickerie; het ontstaan van de Punt; het ontstaan van Nieuw-Rotterdam en uiteindelijk het ontstaan van Nieuw-Nickerie in 1879 (135 jaar terug).

Hardeo Ramadhin (ex-DC Nickerie), fotografie: Akhielsh MahabierHardeo Ramadhin (ex-DC Nickerie)

Het ontstaan van de nieuwe stad

Aan de rechteroever van de monding van de Nickerierivier werd omstreeks 1820 een dorp aangelegd. Dit dorp werd de ‘De Punt’ genoemd. Met de toenemende bloei van het district Nickerie nam De Punt in uitbreiding en de groei van de bevolking toe. De drukke communicatie met Berbice (Oostelijk district van Brits-Guyana) was er mede de oorzaak van dat ‘De Punt’ in aantrekkingskracht won en spoedig een plaats van betekenis werd.

Omstreeks 1850 kreeg het dorpje ‘De Punt’ de naam van Nieuw-Rotterdam. In het jaar 1859 werd voor het eerst ontdekt dat de gehele Nickeriekust afspoelde, doch eerst in 1863 begon deze afname voor Nieuw- Rotterdam een meer dreigende aanzien te worden.

Van deze bedreiging door de zee werd gouverneur Van Lansberge (1859-1867) op de hoogte gesteld. De gouverneur was dan ook bereid al het mogelijke te doen in het belang van het district Nickerie. Men toog aan het werk en in korte tijd werd een aarden(klei) dam opgeworpen. Men meende dat deze dam de capaciteit zou hebben om het verder binnendringen van de vloedgolf te beletten. Doch spoedig kwam men tot de ontdekking dat de aangewende poging vergeefs was geweest.

De dam was niet bestand tegen het geweld van de golven In 1864 werd door de gouverneur een commissie benoemd met als opdracht een grondig onderzoek in te stellen en een plan klaar te maken om de verdere afspoeling van Nieuw–Rotterdam te voorkomen. Dit plan werd voor de Nederlandse regering opgezonden, maar het kon niet ten uitvoer gebracht worden, omdat de kosten erg hoog waren.

In 1866 vond de eerste overstroming plaats en toen begon de ellende. In 1867 kwam gouverneur Van Idsinga aan het bewind in Suriname en in 1868 werd door de regering besloten om de stad te verplaatsen naar het zuiden van de bedreigde plaats. Ook deze nieuwe wijk heeft niet lang stand kunnen houden tegen de oprukkende zee.

Besluit nieuw stad te bouwen

Op 10 januari 1874 ondernam gouverneur van Sypesteyn (1873-1820) een inspectiereis naar Nickerie om daar te plaatse de voortgang van de afspoeling van de zeekust in ogenschouw te nemen. De zee was reeds tot aan de voordam van de Nieuwe Wijk genaderd. Een commissie door de gouverneur benoemd om te rapporteren over de wijze, waarop in deze toestand zou behoren gehandeld te worden, mocht evenmin als de vorige er in slagen, verbetering aan te brengen.

Nadat het verzoek van de ingezetenen door de regering in gunstige overweging was genomen, werd het terrein aan de linkeroever van de Nickerierivier, beneden plantage Waldeck, onderzocht met het oog op verplaatsing van Nieuw- Rotterdam. Dit terrein bleek evenwel ongeschikt te zijn, waarop het gouvernement tussen de plantages Margarethenburg en Waterloo, de vestigingsplaats Nieuw- Nickerie liet aanleggen, die in 1879 gereed kwam.

Om de bevolking van Nieuw Nickerie van drink- en waswater te voorzien, werd in die periode in het midden van Nieuw -Nickerie, het Zoetwaterkanaal gegraven. Dit kanaal wordt gevoed door de grote zwampen, zuidelijk gelegen en die met de Nanikreek in verbinding staan. Dit historische kanaal is beplant met waterlelie en het maakt altijd een grote indruk op de vakantiegangers die naar Nickerie gaan. Vanaf 1958 heeft dit kanaal slechts een historische waarde. Vanaf toen is de bevolking van Nieuw -Nickerie op het drinkwaternet van de waterleiding aangesloten.

De polders hebben veel later op het leidingnet van de Dienst Watervoorziening aangesloten. Het was in het verleden een voorrecht om in Nieuw -Nickerie te wonen. Woonde men in Nieuw-Nickerie, dan was men aangesloten op het elektriciteit- en waterleidingnet. Heden ten dage zijn de polders uit het isolement gehaald en mogen de bewoners ook gezond drinkwater consumeren en ook ontspannen naar de televisie kijken.

De tweede stad van Suriname

De laatste jaren gaan veel stedelingen met de zon- en feestdagen naar Nickerie. De hotels en andere logeergelegenheden zijn meestal volgeboekt. Vele Nickerianen hebben hun huizen ingericht als appartementen en verhuren dit om hun inkomens vergroten. Nieuw Nickerie heeft alle faciliteiten en kenmerken van een groeiende stad. Wij hebben een modern ziekenhuis vanaf 1959. Wij hebben GLO-, VOJ- en VOS scholen in Nickerie.

Vanaf 1949 had Nickerie ook een muloschool. Nickeriaanse kinderen kunnen vanaf 1986 het middelbaar onderwijs in Nickerie volgen. Voor het hoger- en universitair onderwijs moeten zij naar Paramaribo komen. De wegen zien er prima uit en eerlijkheidshalve moeten wij bekennen dat Nieuw Nickerie een schone stad is.

De afgelopen acht jaar is de bevolking van Nickerie afgenomen. In 2004 telde Nickerie een bevolking van 36.639 zielen. Volgens de laatste volkstelling (2012) telt Nickerie nu een bevolking van 34.233. In de afgelopen 8 jaren is de bevolking afgenomen met 36.639- 34.233= 2.406 zielen. In procenten komt dit neer op 6.60%. Nieuw Nickerie telde in 2012 (Volkstelling) een bevolking van 12.818 zielen (37.44 % van de totale bevolking ).

Verdere groei

De financiële instellingen zijn goed vertegenwoordigd in het district Nickerie. De Surinaamse Bank is vanaf 1923 een filiaal in Nickerie. Ook andere filialen van banken zijn in Nieuw Nickerie aanwezig.

De financiële instellingen spelen goed in op de economische ontwikkelingen in Nickerie. In 2004 heb ik een boek geschreven over Nickerie met als titel:” Het district Nickerie in Ontwikkelingsperspectief ( 248 pagina). Met historische gegevens, kaarten en foto’s werd de ontwikkeling van Nickerie uit verschillende invalshoeken belicht.

De rijstschuur van Nickerie

Het district Nickerie is het enige district dat nog op grote schaal rijst produceert voor de totale Surinaamse samenleving. Onze eigen behoefte is ongeveer 40.000 ton rijst en rijstproducten en de rest wordt geëxporteerd. Tenslotte het volgende. “Een volk dat haar eigen geschiedenis niet goed kent, zal ook de samenleving niet goed kunnen begrijpen”.

Tenslotte wil ik alle Surinamers in het algemeen, maar in het bijzonder de Nickerianen feliciteren met de verjaardag van Nieuw -Nickerie.

Hardeo Ramadhin

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Ingezonden 09-08-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics