Nickerie.Net, dinsdag 12 augustus 2014


VHP boodschap Internationale Dag van de Jeugd

PARAMARIBO - De Internationale Dag van de Jeugd op 12 augustus staat dit jaar in het teken van geestelijke gezondheid van kinderen en bestrijden van stigma en uitsluiting van kinderen die problemen hebben met hun geestelijke gezondheid. Het thema van Internationale Jeugd Dag 2014 is "Jeugd en geestelijke gezondheid" onder het motto 'Mental Health Matters'. Jeugd met geestelijke gezondheid wordt vaak gestigmatiseerd en gediscrimineerd, die op zijn beurt kan leiden tot uitsluiting. Er zijn inspanningen nodig om dit stigma te overwinnen en om ervoor te zorgen dat jonge mensen met geestelijke gezondheid volledig vrij van isolatie en door onnodige schande een gezond leven kan leiden, en dat ze diensten en ondersteuning nodig hebben. De Vooruitstrevende Hervormings- Partij zal alle inspanningen plegen dat jongeren met geestelijke gezondheid goed begeleid worden. Het is belangrijk dat jeugdigen en ouders goed bij hun eigen ondersteuningsproces worden betrokken en dat hun belangen worden behartigd.

De huidige sociale en economische situatie van het land rechtvaardigt ten volle dat wij als partij bijzondere aandacht besteden aan gezonde jongeren en de jeugd met geestelijke gezondheid. Laten we onze inspanningen vergroten om jongeren op te nemen in besluitvormingsprocessen, beleid en programma's die hún toekomst en de onze ten goede komen. De slechte economische situatie heeft een onevenredig effect op onze jongeren. Zij moeten worstelen om aan een baan te komen en zien hun kansen om te studeren afnemen. Het bestrijden van de jeugdwerkloosheid is voor de VHP een sociale en economische noodzaak.

De jeugdwerkloosheid is in de afgelopen jaren als gevolg van de slechte economische situatie sterk toegenomen. Voor jongeren is deze situatie zeer ingrijpend. Het is een harde noodzakelijkheid voor jongeren die hun diploma behalen en die iets van hun leven willen maken, om geen baan te kunnen vinden. Jeugdwerkloosheid breekt kansen in de knop en kan de gewenste ontwikkeling van jongeren belemmeren. Het is sociaal noch economisch gewenst het arbeidspotentieel van jongeren onbenut te laten. De VHP geeft daarom de hoogste prioriteit aan het verbeteren van de startpositie van jongeren. Het noodzakelijk om te investeren in onze jongeren voor hun eigen welzijn, voor het bevorderen van maatschappelijke rust en ontwikkeling. Voorts het investeren in het menselijk kapitaal van al onze jongeren en het daarmee anticiperen op toekomstige vraag naar personeel. Dit is goed voor het welzijn van jongeren maar zeker ook voor onze economie.

Hoe minder jeugdwerkloosheid, hoe meer toekomstperspectief. Met de toenemende globalisering, zijn de jongeren een drijvende kracht voor verandering en ontwikkeling. Natuurlijk zijn jongeren zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven en carrière. Het is cruciaal dat jonge mensen leren om aandachtig naar elkaar te luisteren, zich meevoelend op te stellen, uiteenlopende standpunten te accepteren, en in staat te zijn om conflicten op te lossen.De VHP heeft tal van seminars georganiseerd voor jongeren. Dit jaar, in de maand februari, organiseerde de VHP een jongerencongres en recentelijk nog een lezing met als thema: De rol van de jongeren in de politiek. Men zegt dat de jeugd van vandaag, de toekomst is van morgen. De VHP had vorig jaar een gezondheidscongres georganiseerd en uit de statistieken bleek dat de Life Style van jongeren de partij zorgen baart. Veel jongeren voldoen niet aan de gewenste hoeveelheid beweging.

Het is niet verwonderlijk dat het stimuleren van voldoende bewegen in de afgelopen tijd een belangrijke component is van het jeugd- en gezondheidsbeleid van de VHP. Als we geen gezonde mensen hebben, gaan we het land niet kunnen besturen. De VHP roept de jongeren op om hard te werken, de partij biedt genoeg ruimte om politieke carrière te maken. Het Hoofdbestuur van de VHP heeft de ambitie om op professionele en effectieve wijze jonge talenten te scouten, te begeleiden en te plaatsen op diverse politieke en maatschappelijke functies. Bij de viering van deze dag moeten we als partij al datgene wat de jeugd kan bijdragen aan ons land dat veiliger en rechtvaardiger is, erkennen. Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Jeugd wenst de Vooruitstrevende Hervormings- Partij (VHP) de jeugd een bezinningsvolle dag toe.

VHP

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/ Ingezonden 11-08-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics