Nickerie.Net, dinsdag 26 augustus 2014


Verlies rijstsector ongeveer SRD vijftig miljoen

26/08/2014  - Beta Debidien

NIEUW NICKERIE - Het totale verlies in de rijstsector dit seizoen bedraagt ongeveer SRD 50 miljoen. Soedeshchand Jairam, waarnemend directeur van het Anne van Dijk Rijst Onderzoekscentrum Nickerie (Adron) en PVF'er, weet dat de boeren al een achterstand hebben in de aflossing van hun schulden. "Met dit groot verlies zullen de boeren niet eens in staat zijn om die achterstand bij de banken af te lossen" zegt hij.

Geoogste padie wordt in de bak van een vrachtwagen geladen voor verdere transport naar de molen. Boeren krijgen dit seizoen SRD 45,- uitbetaald voor het product, terwijl de kostprijs per baal padie van 79 kg ongeveer SRD 70,- bedraagt.Geoogste padie wordt in de bak van een vrachtwagen geladen voor verdere transport naar de molen. Boeren krijgen dit seizoen SRD 45,- uitbetaald voor het product, terwijl de kostprijs per baal padie van 79 kg ongeveer SRD 70,- bedraagt. Foto: Beta Debidien

Op basis van calculaties van de boerenorganisaties bedraagt de kostprijs van een baal natte padie van 79 kg dit seizoen ongeveer SRD 70, terwijl de huidige padieprijs gedaald is van SRD 75 naar gemiddeld SRD 45 per baal, waardoor het verlies SRD 25 per baal bedraagt. Jairam zegt dat, uitgaande van een inzaai van 30.000 hectare, het totale verlies daarmee neerkomt op ongeveer SRD 50 miljoen.

Vanwege de duizenden arbeidsplaatsen die de sector biedt, de voedselvoorziening voor Suriname, de deviezeninkomsten en de positieve effecten naar andere sectoren toe, is het noodzakelijk de sector verder te beschermen en te behouden. De PVF-voorman roept daarom het parlement op om in een spoedvergadering samen met de regering deze ernstige situatie te bespreken en een oplossing te zoeken, zodat de sector in het belang van onze natie beschermd en behouden wordt.

Bron/Copyright:

Nickerie.Net/dWT 26-08-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics