Nickerie.Net, zaterdag 30 augustus 2014


Randjietsingh: ‘Wij ondersteunden de sociale wetten wel, maar zaken moesten wel duidelijker zijn’

In een recordtijd zijn de drie sociale wetten, te weten de Wet Algemeen Pensioen, de Nationale Basiszorgverzekering en de Wet Minimumuurloon met zesentwintig algemene stemmen goedgekeurd. Echter is de vergadering, dat iets na drie uur `s ochtends eindigde, niet vlekkeloos verlopen. Nieuw Front, Pertjajah Luhur en BEP hadden besloten om de vergadering te boycotten. Fractieleider van het Nieuw Front (NF) Randjkoemar Randjietsingh zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat zijn fractie niet de behandeling van de belangrijke wetten heeft geboycot, maar dat er teveel onduidelijkheden in de wetsteksten waren. De gedachtegang is volgens de parlementariër wel goed, maar het lijkt alsof de coalitie en de regering deze wetten zo snel mogelijk wilden laten goedkeuren om zo goed te scoren bij de komende verkiezingen van 2015.

Volgens de NF-fractieleider gaven de wetsteksten het Nieuw Front aanleiding om enkele opmerkingen te maken en vragen te stellen. Deze vragen werden dan in de eerste ronde gesteld, waarna de bedoeling was dat de regering deze vragen in de tweede ronde zou behandelen. Echter bleven de antwoorden in de tweede ronde uit. De oppositie besloot wederom om enkele brandende vragen te stellen zonder resultaat. Volgens Randjietsingh leek het erop alsof vicepresident Robert Ameerali opzettelijk niet wilde ingaan op de door hun gestelde vragen. In de derde ronde zouden slechts twee leden van de oppositie, die ook zitting hebben in de commissies, kunnen reageren. Uiteindelijk werd de maat voor de oppositie vol en werd besloten om niet meer in de vergaderzaal te blijven.

Volgens Ranjietsingh was het niet de bedoeling om tegen de wetsvoorstellen te stemmen. De vergaderzaal verlaten, was de enige optie. ‘Wij gaan niet voor wetten stemmen, die op lang termijn het volk in een strop zal houden’, aldus de NF-fractieleider. Randjietsingh had Ameerali gevraagd om meer uitleg te geven over wie de kosten zou moeten betalen, wanneer de patiënt medicijnen zou moeten kopen die wel in de medische klapper van het ministerie van Volksgezondheid voorkomen, maar schaars zijn. De vp gaf hem toen wel te kennen dat de verzekerde dit bedrag dan uit zijn eigen zak zou moeten neertellen. De fractieleider begrijpt dan het nut van zo een wet niet, terwijl de samenleving toch extra geld zal moeten neertellen. Deze zaken zouden eerst in orde moeten worden gemaakt, voordat de wetten aangenomen zouden moeten worden. ‘Het moet een lange termijn oplossing zijn’, aldus de VHP-topman.

Patrick Kensenhuis (NPS)

Assembleelid Patrick Kensenhuis van de NPS was de gebeten hond in de oppositie. Hij heeft dinsdag de presentielijst getekend, waardoor de openbare vergadering over de ‘sociale wetten’ vijftig minuten later dan gepland, kon beginnen. Volgens de NPS-er zou hij niet op de hoogte zijn geweest van het besluit van zijn fractie. Randjietsingh vertelt aan ons dat Kensenhuis laat naar de vergadering is gekomen. Terwijl het Nieuw Front zich naar de fractiekamer had begeven, heeft het desbetreffend lid kans gehad om de presentielijst te tekenen. Volgens de NF-fractieleider zal Kensenhuis zelf moeten instaan voor de consequenties die. Hij vindt het wel jammer dan Kensenhuis niet met hun kan meewerken.

FR

Bron/Copyright:

Nickerie.Net / NSS 30-08-2014

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2014. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics